Vi nærmer os folketingsvalget – af Birgit Hansen

Kære medlemmer

 

Vi nærmer os folketingsvalget.

Det er altid spændende. Man kan sige meget om, at nu vågner de da for alvor – partierne og kandidaterne. De er aktive som aldrig før, kan man hævde. Men hvorom alting er, giver det os vælgere en mulighed for at se, og få opfrisket, hvad de går til valg på.

Jeg holder absolut øje med de, der vælger velfærd.

Det gør jeg som borger, som socialdemokrat men også som borgmester.

Jeg er udemærket klar over, at skattepolitik, erhvervspolitik, “sygehus”politik og grænse- og flygtningepolitik betyder noget.

Men jeg holder mest øje med de kandidater til folketinget, der vil prioritere folkets skole, ældreområdet, børnene, dagtilbud, handicapområdet.

Jamen det er jo kommunalpolitik…ja det er det, men i kommunerne er vi afhængige af Folketingets prioriteringer og den økonomiaftale KL og regeringen indgår hvert år.

I Frederikshavn Kommune er vi startet på at forme budget 2020. Vi starter tidligt for at kunne agere på mest muligt kendt i tide. Vi ved allerede nu, at det er nødvendigt at skære driftudgifterne med 26,4 mio.. Det skyldes difference mellem kendte indtægter og udgifter. Økonomiudvalget behandlede kendte tal og tids- og procesplan på februar mødet, og her sendte økonomiudvlaget det klare signal, at vi vil skåne børneområdet for deres andel af de 26,4 mio. Det er en klar prioritering. Det betyder ikke, vi er kolde overfor de andre områder. Men her sætter vi retning, og vi prioriterer børnene i denne sammenhæng. Det er klogt at få børnene godt i vej – så at sige.

Fordelingen af besparelsen på 26,4 mio. arbejder vi løbende med. Vi kan ikke spare 26,4 uden det mærkes, men det er en bunden opgave. Vi byder som altid de andre partier ind til samarbejde – ligesom vi gerne lytter til gode råd fra borgere, ansatte osv..

Efter sommer kender vi økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Her er vi i Frederikshavn Kommune afhængig af det, jeg kalder fattighjælp – nemlig de puljer der er til vanskeligt stillede kommuner. Her skal vi gerne have 75 mio. udover det vanlige tilskud og udligningsbeløb. Og vi er afhængig af en regering, der kender betydningen af kerneopgaverne i kommunerne.

Jeg synes, der er kedeligt at tale så meget om stram økonomi, men det er et vilkår.

Og når det er sagt, vil jeg minde om alt det gode der sker i kommunen. Tænk på alle de gode ansatte der hver dag er der for børnene, de ældre, de handicappede, alle de frivillige, alle foreningerne, alle de aktiviteter, der foregår, investeringerne i vores havne og et erhvervsliv, der knokler for at skabe arbejdspladser og vækst – og heldigvis meget mere.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

.

Rigtigt godt nytår. af Birgit Hansen

Kære alle

Nogle uger inde i året men alligevel: rigtigt godt nytår.

I dag søndag d. 27. Januar, inden håndboldlandskampen som herrerne jo vandt flot, deltog jeg i mødet i Middelfart, hvor Mette F. havde sat borgmestre, organisationsfolk, gruppeformænd, folketingsgruppen m.fl stævne.

Jeg er glad for at opleve en særdeles veloplagt og forberedt partiformand, for der er nemlig nok at tage fat på.

I kommunerne er vi optaget af økonomien, som i mange kommuner er presset pga. den demografiske udfordring med flere ældre, øgede udgifter til specialområdet og i det hele taget flere borgere med behov for støtte.

Det arbejder vi med i KL og taler med hinanden om kommunerne imellem på KL delegeretmøde, og når vi ellers mødes på tværs af kommunerne. Og det arbejder vi med hver dag i vores respektive kommuner.

Vi er tættest på borgerne i kommunerne og har ansvaret for driften af dagtilbudsområdet, folkeskolerne, handicapområdet, ældreområdet osv..

Vi er meget afhængig af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne.

Vi er meget afhængig af, at vores opgaver tæt på borgerne anerkendes og prioriteres.

Tilbage til mødet med vores statsministerkandidat idag. Det er en fornøjelse at opleve, at indholdet på mødet i dag handlede om velfærd

Om børnene

Om pensionsvilkår

Om sundhed

Om uddannelse

Ja og om udlændingepolitik

Jeg er udmærket klar over, at uanset hvilken regering der kommer efter valget, så er vi ikke garanteret en gaveregn, men jeg er klar over, at den regering Mette F. vil stå i spidsen for har velfærd, tryghed og tillid på dagsordnen.

Når folketingsvalget bliver udskrevet, bliver vi bombarderet med udspil (det er startet), med visioner, med løfter (hvis man tør), og så handler det om, hvem tør vi overdrage ansvaret for vores land?

Jeg er ikke tvivl.

Og til sidst tilbage til starten af dette indlæg:

Stort tillykke til dejlige Danmark og især til landsholdet med sejren i dag.

Lad os håbe på endnu en snarlig sejr, når folketingsvalget har fundet sted.

Det betyder i den grad noget for os herude i kommunerne, hvem der har nøglerne til ministerkontorerne.

Mvh

Birgit

Finansloven 2019 – Af Bjarne Laustsen MF (S)

Finansloven 2019

Af Bjarne Laustsen MF (S)

 

Regeringen og DF har med deres finanslov med bare et lille enkelt forslag om at sende de kriminelle på en øde ø fuldstændig flyttet fokus fra de væsentlige og langt alvorligere problemer end at bruge en lille milliard til 100 mennesker, der er på tålt ophold i Danmark. Men vi står altså midt i en meget alvorlig situation, hvor vores klima har brug for hjælp og vi kunne lave en større grøn omstilling, for det skal vi alligevel gøre. På de to foregående finanslove har prioriteringerne været helt ved siden af skiven ved fx at sænke bilafgifterne på ikke-klimavenlige biler, og som det ikke er nok, har man valgt at sænke på private fly og store lystbåde.

 

Velfærden er underprioriteret. Det kan vi se ved, at både regionerne og kommunerne må spare på de såkaldt varme hænder og vi har faktisk set store besparelser på de mennesker som er frontpersonalet for at sikre en ordentlig velfærd. Nødhjælpsorganisationerne som ASF Dansk Folkehjælp beretter om, at efterspørgslen på julehjælp ikke har været større i nyere tid; det er som om regeringen tror, at lavere ydelser er svaret på alle udfordringer, og indtil nu er det kun ganske få, der er kommet i arbejde ad den vej, men endnu flere som AE-rådet har dokumenteret, er havnet i fattigdom. Så tallet af børn under fattigdomsgrænsen er nu oppe på ca. 64.500. Det er en rigtig dårlig start at give unge mennesker. Det var langt bedre at investere i dem og deres forældre, så de kan bryde den sociale arv og komme i uddannelse og beskæftigelse. Det er den bedste kur, et velfærdssamfund kan give til sine borgere.

 

I år har der været mange historier om at man er ved at løbe tør for arbejdskraft. Her vil jeg godt gøre opmærksom på, at vi i Nordjylland – efter Beskæftigelsesministeriet egen opgørelse – gældende for juni 2018 har sammenlagt mere end 19.000 ledige på dagpenge eller kontanthjælp. Hertil kommer de mange i skolepraktik, så brug dog de jobsøgende, som allerede er til stede, inden man importere mere udenlandsk arbejdeskraft.

 

”Venstre-ministres massakre af vores skattesystem er den største forbrydelse, der er begået mod velfærdssamfundet i min levetid, ” skrev Mogens Lykketoft for nylig, og årsagen var ikke svær at se. Med et stærkt forringet Skat er mange milliarder, som kunne være anvendt til den fælles velfærd, ikke blevet betalt. Samtidig er skattetænkningen og flugten til skattelylande vokset. Læsset begyndte at vælte, at det kom frem, at milliarder af kroner ulovligt og ubemærket er blevet hævet i tilbagebetaling for udbytteskat, og vi kan stort set intet gøre for at hente de tabte midler ind. Og nu står det klart, at restancer heller ikke er blevet opkrævet i tide. Denne forsømmelighed begyndte som en snedig plan i Anders Foghs hjerne, da Told og Skat blev sammenlagt. Den har nedbrudt samfundsmoralen og bidraget til at skabe såvel mindre velfærd som større ulighed.

 

Så det er ikke noget under, at landets største problem, det utætte skattesystem, har lagt navn til årets ord: hvidvask. Nu lever vi efterhånden i en ømskindet krænkelseskultur, og jeg erkender åbent, at også jeg føler mig krænket. Det er nemlig krænkende, at især borgerlige som Anders Fogh og Lars Løkke plus diverse skatteministre er ansvarlig for denne største skændsel i vor tid. Vi har fået ørerne tudet fuld af, at vi naturligvis sagtens kunne opretholde Skats fulde serviceniveau også med 1000 eller 2000 færre ansatte. Det var jo ikke sandt.

 

Her op til jul har nogle danskere fået en uventet julegave i form af afskrevet gæld. Det er kommet bag på mange, at de overhovedet skyldte det offentlige noget. Andre har fået gælden eftergivet, selv om de har rigelige midler til at betale. De, som vitterlig ikke har en rød reje, er man nød til at afskrive. Kort og godt er det endnu en tragikomedie, der udspringer af sammenbruddet i Skat.

 

Man kan som folketingsmedlem blive beskyldt for at stille for mange spørgsmål, ja, men i den aktuelle sag om skattevæsenet, ville jeg gerne have kunnet stille følgende spørgsmål: Kan det lade sig gøre at få udbetalt en mia. kroner fra Skat, uden at der er nogen der opdager det? De fleste ville have klasket sig på lårene af grin, men det var faktisk tilfældet, for selv om det er svært for Skat at kradse penge ind, så havde de trods alt fået de 12,7 mia. kr. ind, som de efterfølgende udbetalte til internationale svindlere uden nogen form for synderlig kontrol. Det er blandt derfor vi skal have en ny regering, for det er jo dem, der sidder der nu, som har skabt alle problemerne – også med afskrivning af gæld.

Så derfor vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et godt valgår.

 

Birgit S. Hansen – Kære socialdemokrater

Kære socialdemokrater

Jeg er kommet i den alder, hvor jeg tager mig selv i at tænke og sige: Jamen er der allerede gået et år siden sidste jul? Det er der.

Det er år et med et nyt byråd, der er gået.

Jeg bliver nødt til endnu engang at slå fast, at vi 18 socialdemokrater er meget bevidste om at samarbejde. Vi vil ikke skydes i skoene, at vi er magtfuldkomne. Jeg håber, virkeligheden viser, at vi mener det.

Har vi så ikke ment noget socialdemokratisk gennem året – jo det har vi da. Vi har stået i spidsen for at få lavet budget. Det er et godt budget med de vilkår, vi har.

Et bredt flertal i byrådet vedtog 3. oktober budgetforliget i Frederikshavn Kommune for 2019. Socialdemokratiet, Konservative, SF og Flemming Rasmussen, DF står bag.

Vi har et budget, hvor vi fortsat lever som, vi har råd til men, det har også været muligt at prioritere nogle områder.

Børn, ældre og arbejdsmarked.

Vi tilfører børneområdet ekstra 7,5 mio. kr. om året. Med de ekstra midler kan vi forbedre normeringerne i kommunens dagtilbud, og vi kan styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6 årige.

Nogle familier har det svært, og der er brug for, at vi holder hånden under de svageste i vores kommune. Vi tilfører derfor Center for Familie ekstra 10 mio. kr. i 2019. Ligesom vi dækker et merforbrug på området på 13,9 mio. i 2018 ind med penge fra kassen. Der er sat et arbejde i gang omkring indsatser og økonomi på dette svære område.

Til driften af vores folkeskoler tilfører vi ekstra 4 mio. kr. i 2019. Det redder ikke hele skolevæsenet – naturligvis ikke – for, vi er ramt af den værste faktor – nemlig faldende børnetal. Vi er tvunget til hele tiden at balancere mellem økonomi og kvalitet. Heldigvis har vi meget dygtige og dedikerede ansatte, der arbejder benhårdt.

De ældste borgere i Frederikshavn Kommune skal kunne leve et godt og værdigt seniorliv. Parterne bag budgettet er enige om, at midler, som Regeringen og KL øremærker til ældreområdet, forbliver på ældreområdet. De midler beløber sig i alt til 33,4 mio. kr. i 2019, (udover vores afsatte midler på området) som altså alle bruges på ældreområdet. Nogle af pengene bruges på, at ansættelsesstederne på ældreområdet kompenseres dag et ved sygdom. Ellers er det først efter fire uger. Så er det muligt at have råd til vikarer med det samme.

Virksomhederne i vores kommune buldrer afsted, og deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft stiger. I nogle brancher er der allerede mangel på folk. Vi skal have de sidste med, for vi har brug for at få alle ud på arbejdsmarkedet.

Vi opnår tre ting:

fremme de lediges livskvalitet

Understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov

Og reducerer kommunens udgifter

I arbejdet med dét investerer vi nu 1 mio. kr. ekstra i indsatsen i 2019 for i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv at bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet.

Med indsatsen sigter vi efter at fremme de lediges livskvalitet, og vi imødekommer virksomhedernes behov for arbejdskraft. Når vi får flere ud på arbejdsmarkedet, reducerer vi samtidigt kommunens udgifter.

Alt dette om budget var repetition. Men det er ogå noget af det vigtigste i byrådets arbejder – nemlig prioriteringen af de 4 mia. vi har.

Jeg vil også i denne julehilsen henlede opmærksomheden på alle de frivillige og foreninger, vi er så priviligerede at have i vores område. De har min største respekt. De knokler i fællesskaber og byder indenfor. Af hjertet tak for denne indsats.

En anden stor sag i året, var sagen om kystnære vindmøller ud for Frederikhavn. Her valgte vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe at melde klart ud: vi vil ikke lægge sten i vejen for projektet. Vi går ind for grøn energi, vi er Energi kommune, vi skal passe på klimaet. Der kan være lokalt arbejde i møllerne. Her markerede vi, at vi er optaget af grøn energi. En god process lå forud for beslutningen om ikke at benytte vores indsigelsesret – to borgermøder og mulighed for borgere og erhverv  at indsende tilkendegivelser.

Udover dette – ja så arbejder vi hver dag i udvalgene og i de fora, hvor vi sidder som byrådsmedlemmer.

Jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen: der er ikke noget, der kommer let, men vi har en styrke i at ville – borgere, erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunen, politikerne. Jeg er helt klar over, der kan være forskellige opfattelser, men kunsten er at ville og så diskutere mulighederne for til sidst at trække af på en beslutning.

 Det er det, vi er valgt til.

Sådan fortsætter det i 2019.

Rigtig god jul og godt nytår. 🤶����

Tak for I bakker op.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Overrækkelse af digt til Poesiparken

Det er mig en glæde her i dag, på Socialdemokratiets vegne, at kunne skænke Frederikshavn et nyt digt, som nu bliver det 12 i  Danmarks første og eneste poesipark,  i forbindelse med Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum.
Frederikshavn har igennem de 200 år oplevet en stor forandring og Frederikshavn har været nødt til at være omstillingsparat når nye tiltag bød sig og når etablerede og vante aktiviteter forsvandt.

Her tænker jeg bl.a. på lukning af værfter og slut med det toldfrie salg som både svenskere, nordmænd og ikke mindst Frederikshavn nød godt af.

Men Frederikshavn kom videre og fik skøre ideer, bl.a. blev der lavet en palmestrand nord for byen.

Mange sagde at det var en af de skøreste ideer man endnu havde hørt om, men efter hånden som den blev kendt over hele landet og endda i udlandet, ja, så var det måske ikke så tosset en ide alligevel.

Ideer som denne beviser bare at vi i Frederikshavn er nødt til at gå nye og utraditionelle veje

Da vi i Socialdemokratiet blev opmærksomme på at der var mulighed for at kunne bidrage til et nyt tiltag her i byen, var vi alle i bestyrelsen enige om at det var en rigtig god ide med poesiparken,
fordi vi synes, det er en rigtig god idé at pifte byen op med værker, rundt omkring ,som alle byens borgere og gæster kan nyde godt af, og som får folk til at stoppe op i deres nogle gange fortravlede hverdag, citater som sætter tanker i gang
Vi tænkte en del over hvad vores udsagn skulle være og fandt ret hurtigt ud af at den nordjyske digter og forfatter, Carl Sharnberg, måtte være ham der havde noget at byde på.

Carl Scharnberg, er ofte er blevet kaldt ”arbejderklassens digter”.
Scharnberg er kendt for at formidle stærke budskaber i sine digte. Det gælder også det citat, som er valgt til det nye værk.
Digtet handler om, at man sammen kan skabe stor forandring, og det synes vi passer godt på Frederikshavn.
Værkets placering og materialevalg refererer tilbage til Brødrene Houmøllers Jernstøberi og Maskinfabrik, der lå her i Søndergade, og som senere kom til at hedde Alpha Diesel. En industrivirksomhed, der stadig har stor betydning for Frederikshavn, og som i dag har skiftet adresse og navn til MAN Energy Solutions.

Som jeg startede med at sige, så er det mig en stor glæde i dag at kunne afsløre og overrække Frederikshavn poesiby endnu et værk –  og må der komme endnu flere.

Ingen kan alt.
Alle kan noget. 

Spøgsmålet er:
Hvad er det, vi vil?

Der begynder forandringen!

 

 

Birgit S. Hansen – Vi skal huske børnene

Vi skal huske børnene

Vores landspolitikere er endelig begyndt at interessere sig for børneområdet. Blandt andet lover regeringen at afsætte en milliard kroner over en fireårig periode til udsatte børn. På den anden fløj vil Mette Frederiksen være børnenes statsminister. Og jeg vil da gerne rose, at landspolitikerne langt om længe taler om børnene. Men nu skal vi ikke tro, at vi bare kan læne os tilbage, og så får vi en fremtidig generation af velfungerende unge og voksne. Vi skal blive ved med at huske børnene, kæmpe for børnene – alle børnene.

Vi skal tage ansvar i det offentlige. Børnene er jo vores fremtid, og vi har dem nærmest lige så mange vågne timer som forældrene. Engang var det kernefamiliens opgave at sørge for børnene. Mor gik hjemme, mens far gik på arbejde. Hvis børnene var meget heldige, måtte de gå til en fritidsaktivitet. Men vi kan ikke længere smøre opdragelsen af på forældrene. Vi skal alle ud at realisere os selv, begge forældre har travle jobs, alle har travlt. Så næsten alle børn – høj som lav – har behov for støtte fra andre voksne end deres forældre.

Omkring 80 procent af de 0-6-årige går i daginstitution, før de begynder i skole. Det er blevet en kommunal opgave at sikre, at børnene bliver set og hørt, og at der er nok hænder, knæ og skuldre. Ligesom det også er vores opgave – sammen med forældrene – at ruste børnene til at blive mester i eget liv. Vi skal være der for de udsatte børn, men vi skal ikke glemme almenområdet. Hvis vi ikke hele tiden minder os selv og politikerne på Christiansborg om det, så betaler vores børn og unge prisen. I Frederikshavn Kommune og Nordjylland viste den seneste sundhedsprofil, at særligt de unge piger og kvinder har et dårligt mentalt helbred. Knap hver fjerde 16-24-årige kvinde vurderer sit eget mentale helbred som dårligt, og flere end hver tredje føler sig stresset. De unge kvinder er måske de første årgange, som betaler prisen for, at vores samfundsstrukturer og familiemønstre har ændret sig, men det offentlige er ikke rigtigt fulgt med. Vi skal opdatere vores offentlige sektor, så den passer til vores moderne samfund. Kommunen skal løse opgaven, men Christiansborg skal give os rammerne.

Jeg har tidligere efterlyst lige præcis en børnemilliard. Nu er den på vej ind i finansloven. I vores eget budget i Frederikshavn Kommune venter vi ikke på børnemilliarden. Vi afsatte i det indeværende budget seks millioner kroner til unge, som ikke går den lige vej til uddannelse. I næste års budget tilfører vi børneområdet 7,5 mio. kr. ekstra til at forbedre normeringer i dagtilbud, styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6-årige. Hvis børnemilliarden blev udmøntet på samme måde som ældre- og værdighedsmilliarden, ville vi i Frederikshavn Kommune modtage 33 mio. kr. Jeg tør kun drømme om, hvad vi kunne udrette med 33 mio. kr. specifikt til børn.

Synspunkt aj Bjarne Laustsen, Ole Christensen og Morten Klessen

Af Ole Christensen, MEP (S)
Morten Klessen, MEP-kandidat (S)
og Bjarne Laustsen, MF (S)

Hvad har mortensaften og Brexit med hinanden at gøre? Ikke særlig meget, skulle man mene, men i hvert fald sætter vi fokus på den problemstilling, netop lørdag den 10. november kl. 9,00-11,30 på MARTEC Skagen / Skagen Skipperskole, hvor det nuværende EU-parlamentsmedlem Ole ”EU” Christensen og kommende medlem/kandidat Morten Klessen samt den lokalvalgte MF´er Bjarne Laustsen vil belyse, hvad det kan komme til at betyde, når Storbritannien forlader EU-fællesskabet. Alle er velkomne, selvfølgelig også fiskere.

I dag ved vi, at Storbritannien eksporterer 47 pct. af sine varer til EU. Dvs., at hvis vi ikke får adgang til britisk farvand, så må det være slut med, at de kan eksportere mortensænder og fish´n´chips til de andre EU-lande. Noget for noget, og dybest set er det sådan en aftale, som EU også har med Norge, hvor de kan sælge deres fisk på det europæiske marked til gengæld for, at EU’s fiskere må fange fx norske sild i deres zone.

EU og Storbritannien er fortsat ikke blevet enige om, hvordan skilsmissen skal ske. Så vi kender slet ikke konsekvenserne af Brexit. For det danske fiskeri kan den britiske udtræden slet ikke undgå at blive en gyser. En analyse fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i København bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeriet og forarbejdningsindustrien i Danmark hårdt. I marts skønnede en analyse fra IFM fra Aalborg Universitet, at massefyringer i fiskeriet og den afledte industri kunne koste op mod 2000 arbejdspladser alene i Nordjylland, hvis englænderne nægter danske fiskere ret til at fiske i deres farvande.

Vi kender som sagt slet ikke den endelige aftale. Baggrunden er imidlertid temmelig klar. Det er livsvigtigt for dansk fiskeri at have adgang til britiske farvende. Mellem 30 og 40 pct. af fiskeriet foregår i den britiske zone af Vesterhavet. Årligt lander danske fiskere værdier fra dette fiskeri på godt 1 mia. kr., svarende til op mod 45 pct. af det samlede fangstvolumen. I sig selv vil der være ret få fartøjer, der reelt kan blive ramt, men til gengæld handler det om betydelige værdier og mængder af fisk. Ifølge EU’s regler må fiskerne godt færdes i andre landes farvande, så længe man holder sig inden for kvotesystemet. Hvis briterne melder sig ud af den ordning, stopper alt EU-fiskeri i de britiske farvande helt.

Hvis briterne på den måde vil have deres fiskerizone for sig selv, vil det ramme dansk fiskeri af sild, makrel, tobis og sperling. Ud over at få drastiske følger for det primære fiskeri, vil ”dem på land” – altså de ansatte i forarbejdnings- og transportsektoren – blive ramt, for færre fisk på auktionerne smitter af i lokalsamfundet. Og forbrugerne vil få færre produkter at vælge imellem.

Den britiske udtræden kan derfor tvinge danske fiskere til enten at lægge op eller søge andre farvande. Det er der stor usikkerhed om. Men vi må jo forhandle ud fra den enkle position, at hvis danske eller andre EU-fiskere ikke kan komme ind i den britiske zone, så skal de heller ikke sælge deres varer i EU.

Folketinget har også haft en høring om Brexits konsekvenser, men uden en konkret aftale kan vi ikke afgøre, hvor problemerne bliver størst. Men vi skal arbejde på at sikre danske fiskeriinteresser ved at fastholde fiskerimuligheder i den vestlige del af Vesterhavet. Det vil være mest betryggende for den fælles velfærd, at EU og briterne i fremtiden kan samarbejde og forvalte fiskebestanden bæredygtigt.

Fiskeriet har stor betydning i Produktionsdanmark generelt. Men det har også en meget positiv betydning for det såkaldte Vandkantsdanmark, som mere end noget lever af fiskeriet. Det er livsnerven for områderne omkring fiskerihavne som Hanstholm, Hirtshals, Skagen og Thyborøn – samt for en stribe andre havne og deres lokalområder. Derfor må det fremtidige fiskerisamarbejde med Storbritannien have højeste prioritet.

Birgit S.Hansen Budgetforlig

Orientering budget 2019

Kære alle

Onsdag d. 3. oktober 2018 skal byrådet i Frederikshavn Kommune vedtage budget for 2019 og angive foreløbigt budget for overslagsårerne 2020-2022.

Først lidt om processen. Vi har haft en god og grundig proces op til aftalen. Socialdemokratiet har budt partierne ind, holdt møder, lyttet, forhandlet og mest af alt arbejdet på at lave et budget, hvor alle kunne se sig selv. Det kræver, der gives og tages, og at man ikke bliver alt for ideologisk. Hvis vi alle kravler op i det berømte træ, så når vi aldrig hinanden.

Nogle ville en anden vej. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at løfte sløret for noget, der afgørende skilte A og V. Det var Venstres forslag om øget konkurrence udsættelse af Park og Vej. For nuværende er 46 procent af arbejdet i Park og vej konkurrence udsat og på private hænder. Det fungerer godt. Hvis man skal opnå 5 millioner ved at konkurrence udsætte mere i Park og Vej (som i Venstres forslag), ja så skal nærmest det hele ud og Park og Vej nedlægges.

Når man påstår, at man kan hente urealistiske rationaler, så kalder vi det simpelthen hokus pokus-penge. I øvrigt er vi meget tilfredse med, at vi har en meget velfungerende/effektiv kommunal Park og Vej afdeling.

Venstre, Enhedslisten og en DF’er gik.

Socialdemokratiet, de Konservative, SF og Flemming Rasmussen fra DF tog ansvaret på sig, og indgik et budgetforlig for hele kommunen

Vi er enige om, at der er indgået et ansvarligt budget, og samtidig et budget, som prioriterer 0-6 årsområdet. Desuden vil der i det kommende år blive brugt yderligere 4 mio. på folkeskolen til investeringsprojekter.

Der tilføres 10 mio. til center for familie til at holde hånden under området i 2019. Det gør vi samtidig med, at vi bruger 2019 til at se på hele området. Men vi vil ikke på nuværende tidspunkt lukke øjnene for, at de børn og unge der ulykkeligvis er blevet fjernet fra deres hjem ikke lige pludselig kommer hjem i det kommende år.

På ældreområdet er det sikret, at de penge, der kommer centralt fra, bliver på ældreområdet og skal være med til at styrke bemandingen i ældreplejen.

På arbejdsmarkedsområdet sætter budgetparterne en ekstra indsats i gang, så vi kan få alle med. Ikke mindst i en tid, hvor erhvervslivet har brug for arbejdskraft.

På anlægsområdet har forligsparterne vedtaget, at foretage bygningsændringer på Bangsbostrand skoleafdeling og bygge en ny daginstitution i nordbyen i nærheden af “Golfparken”.

Desuden er der enighed om, at byggemodningen skal øges i kommunen med 2,1 mio. kr., så kommunen kan blive ved med at udvikle sig i en positiv retning.

Budgetparterne er enige om, at de ovenstående investeringer i især de mindste borgere i kommunen er vigtige. Takket være den stabile drift igennem de seneste 4 år levnes der mulighed for, at vi kan finde finansiere den vigtige borgernære velfærd af kommunekassen.

 Vi har lavet et anstændigt budget med de vilkår, vi arbejder under.

Vi er rigtig glade for, at der endnu en gang har vist sig en bred opbakning til, at vi kan arbejde videre for vores kommunen. Og det er benhårdt arbejde. Vi får ikke noget forærende i denne del af landet. Vi har kun den styrke, at vi i Frederikshavn kommune står sammen.

Der kan læses mere her: Budget 2019

I er altid velkomne til at kontakte os i byrådsgruppen.

M.v.h.

Birgit S. Hansen

Borgmester

bihn@frederikshavn.dk

tlf. 29 16 30 39

 

 

Birgit S. Hansen – Folkeskole – Folkets skole

Folkeskole – Folkets skole

Mandag d. 13. august er mange steder datoen for første dag i skole efter ferien.

“Folkeskolen er den offentlige grundskole. I folkeskolen skal eleverne blive fagligt dygtige og oplyste, og skolen skal forberede dem til deres fremtid som demokratiske medborgere”.  Fra undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er det overordnede mål med folkeskolen. Derudover skal skolen også rumme mangfoldighed/være et tilbud for alle. Det er store krav, men det kan folkeskolen – folkets skole.

I Frederikshavn Kommune har vi 16 skoleafdelinger, der er organiseret i fire distrikter. Lærerne, pædagoger og andet vigtigt personale varetager den store opgave at drive skolen i hverdagen for børnene udfra de rammer, de er givet politisk. Man kan sige meget og ønske sig mere – jeg ved det, men hvor er der meget energi og ansvarlighed derude. Trods mange mange opgaver.

Budgettet på skoleområdet i kommunen er på 430 mio. millioner om året.

Det er ikke nøgletal og benchmarking, der styrer.  Det er naturligvis virkeligheden, dagligdagen for børn og ansatte, der tæller. Det afgørende er, at vi: kommune, forældre, bestyrelser, ansatte, lokalsamfund formår at arbejde sammen ift. vilkår, vi har omkring børnetal, økonomi, geografi osv.. Det er da udfordrende nok i sig selv – det ved vi. Men vi skal og kan værne om og samarbejde omkring noget det aller vigtigste nemlig folkets skole.

Jeg kender en 24 årig, der læser til lærer. Ja det er vores datter Amanda. Hun må af og til forsvare hendes valg. Spørgsmål som: “ej orker du det”?. Eller: “pyhhh ….ikke nok med ungerne er der, der er også forældrene”.. Heldigvis er hun fast i mæglet og svarer nogenlunde: Det er et af verdens vigtigste job”. Sådan!

Tak til vores ansatte i folkeskolen. Vi er mange, der påskønner jeres indsats.

Op til skolestart, efter ferien, er der ofte artikler i medierne om folkeskolen. Jeg tillader mig at slutte af med et citat fra en artikel i Nordjyske 12. august, hvor en mor til to “nybegyndere” har besøgt en folkeskole. Citat. “Det var en åben og lys skole, blev de enige om. Der var en rummelighed her, som hun ikke havde forestillet sig. Der var øje for og plads til forskellighed”.

Lige præcis det er det folkeskolen – folkets skole – kan, og det skal vi alle værne om og bakke op om.

Rigtig god skolestart til børn og ansatte.

Med venlig hilsen

 

Birgit S. Hansen

Borgmester

Roen sænker sig – en smule – Borgmester Birgit Hansen

Kære alle

Udvalgene i kommunen: Arbejdsmarkedsudvalget, Børne og ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur og fritidsudvalget, Teknisk udvalg, Plan og miljø og Økonomiudvalget har de sidste måneder arbejdet med budget 2019. Vi har nogle kendte forudsætninger, og så er der de endnu ukendte faktorer, der kommer til at præge kommunens budget for 2019.

En af de ukendte er udmøntningen af økonomiaftalen. Økonomiaftalen er aftalen mellem regering/folketing og kommuner. Den laves årligt.

 Det kunne give stabilitet, hvis vi havde flerårige aftaler. Omvendt ville det være noget af en belastning, hvis vi havde en, for kommunerne, meget dårlig aftale, og at den så var firårig.

Økonomiaftalen blev indgået primo juni, og jeg var, som medlem af KLs bestyrelse, tæt på forhandlingerne i år. Vi har to chefforhandlere for kommunerne – nemlig KLs formand Jacob Bundsgaard, A (borgmester Århus Kommune) og næstformand Martin Dam, V (borgmester Kalundborg Kommune). Vi andre 15 bestyrelsesmedlemmer var så baggrundsgruppe mellem forhandlingerne.

Aftalen blev fornuftig. Det var meget vigtigt for kommunerne, at vi fastholdte finansieringstilskud. Det er på 3,5 mia.. Frederikshavn Kommune får i omegnen af 50 mio. årligt fra det tilskud. Finansministeren havde raslet med sablen, at det skulle fjernes. Vi fik det forhandlet hjem.

Økonomiaftalen er en ordentlig moppedreng med flere aftaler og økonomi. Den kan ses på KLs hjemmeside for interesserede.

Vi kender ikke den konkrete udmøntning af aftalen endnu: hvordan fordeles de tilskud og den økonomi, der er i aftalen konkret? Det kender vi endeligt i september. Og det er altid meget spændende at få kendskab til.

Vi har gjort det, vi kunne i forhold til budget 2019 lokalt på nuværende tidspunkt. Nu kan vi kun vente på udregninger efter økonomiaftalens ind gåen. Når byrådet mødes igen efter ferien, tager vi bestik af situationen og træffer de beslutninger, der skal til hen over efteråret. Herunder medregnet vores egne politiske budgetforhandlinger. I oktober skal budgettet for 2019 endeligt vedtages i byrådet.

Juli måned er mødefri for byrådet. Dog er der repræsentative opgaver.

Så efter byrådsmødet i uge 26 sænker roen sig. Og det er ikke helt rigtigt. Der vi altid være opgaver – det gælder naturligvis for de ansatte og politikerne – ja ro bliver der aldrig.

Men som jeg plejer at sige: vi klør på.

Rigtig god sommer.

Jeg håber, vi ses derude. Jeg glæder mig til lidt camping i egen kommune.

Det er livet.

Bedste sommerhilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune