Byudvikling i Frederikshavn har aldrig og må aldrig stå stille! – Anders B. Sørensen

Navn: Anders Brandt Sørensen
Poster: Formand for Børne&Ungdomsudvalget,
Medlem af Plan&Miljøudvalget.
Bestyrelsesmedlem i Frederikshavn havn.

Alder: 43 år
Privat: Gift med Tine og far til
Peter og Christian på 11 og 14
Arbejde: gymnasielærer

Byudvikling i Frederikshavn har aldrig og må aldrig stå stille!

Hvis man er lidt historisk interesseret, så er det nok ikke gået ens næse forbi, at der er sket meget i Frederikshavn by. Vi har været et tydeligt produkt af den samfundsudvikling, Danmark har været igennem de seneste 100 år. Både op og nedture præger vores by. Der har været mange valg, der skulle tages. Og det er ikke ligegyldigt, hvilke beslutninger, der bliver truffet. Da det hele så sort ud med værftslukninger og afskaffelse af det toldfrie salg overtog Frederikshavn Kommune havnen tilbage i 2000/2001. Det krævede i sin tid politisk mod – for hvem kender fremtiden? Venstre stemte dengang imod. Venstre så ingen grund til at træffe vigtige beslutninger for vores kommunens fremtid. Heldigvis var et lille flertal i byrådet – anført af Socialdemokratiet – parate til at tage chancen, fordi stilstand er lig med det sikre nederlag.

Denne beslutning for ca. 20 år siden kan vi i dag se resultatet af: en havn i rivende udvikling, som er med til at skabe vækst for vores by. Og det samtidig med, at havnens økonomi er bundsolid. Det ville have været en katastrofe, hvis vi tilbage i 2000/2001 ikke havde truffet den rette beslutning.

Havnens udvikling er også byudvikling. Byudvikling skal forstås bredt, hvis det skal give mening. Vi skal handle, træffe fremsynede beslutninger på en række af områder, som til sammen er med til at skabe vækst i byen – vi står selv med ansvaret og med arbejdet. Det er derfor også vigtigt, at vi ikke kører en defensiv byudviklingsstrategi. Vi skal hele tiden være opmærksomme på, at vi skal være klar til at gribe nye muligheder. Derfor er redningen af gågaden og midtbyen som helhed heller ikke et spørgsmål om at forbyde butikker i at opstå alle andre steder i byen. Det vil være uklogt. I stedet skal vi gøre vores midtby attraktiv. Dels for handel, dels for turister, som i mange tilfælde er to sider af samme sag. På den baggrund er det glædeligt, at det nye turistdestinationsselskab tager handsken op og vil udvikle turismen i Frederikshavn. Jeg er sikker på, at vi har et stort potentiale, som vi kan få det bedste ud af.

Desuden skal vi være offensive og fortsætte vores nuværende strategi for midtbyudviklingen med fortættede boligområder med attraktive lejligheder og med investering i gode opholds- og legepladser. Rådhusparken er et godt eksempel på, at vi er nogle, der godt tør investere og tro på fremtiden. At stoppe den strategi vil være en stor fejl – ikke mindst for os frederikshavner