Vores Folkeskole af Anders Brandt Sørensen

Vores Folkeskole

Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune har de seneste 2-3 år været meget optaget af at få 0-6-årsområdet på fode igen. Det har været nødvendigt, og vi skal stadig finde midler til området, så vores dygtige pædagogiske personale får flere kolleger og børnene flere voksne.

Men hvad med Folkeskolen? Vi har en god og veldreven folkeskole i Frederikshavn. Mange dygtige medarbejdere og gode og aktive skolebestyrelser. Vi gør det godt.

Betyder det så, at vi ikke vil forbedre rammerne og mulighederne på skoleområdet? Bestemt ikke! Vi tog allerede initiativ til at afskaffe rullende skolestart for et år siden. Det gjorde vi for at skabe en kontinuerlig hverdag for børnene og for at sikre et stærkere ejerskab på de enkelte skoler. Det er nemlig nemmere at indgå og gå med i klassens forældreråd, når man ved, at klassen er den samme i flere år. Ejerskabet til skolerne er rigtig vigtigt. Og i det kommende år vil vi sammen med skolebestyrelserne arbejde henimod et styrket ejerskab for børn, forældre og medarbejdere på den enkelte skoleafdeling.

Skolerne skal også have flere midler til at løse konkrete opgaver. Ved den seneste kvalitetsrapport meldte de fire skoledistrikter ind med indsatser, som kan være med til at styrke vores børns læring. Det er godt og klogt, at overvejelser om det faglige foregår decentralt på de enkelte skoler. Men det betyder jo ikke, at vi ikke centralt fra kan bakke op med midler, så vi i fællesskab kan komme i mål. Til syvende og sidst er det nok fællesskabet, der får os i mål. Derfor foreslår vi, at mulighederne for at være to voksne i undervisningen styrkes på skolerne. Det vil hjælpe den enkelte skole med at rykke eleverne.

Det er ikke kun det åndelige, der tæller, når skolen skal være et godt sted at komme. Stole, borde og andre skolemøbler skal fungere. Skolen er jo som børnenes ”arbejdsplads” i 10 år. Derfor vil vi til de kommende budgetforhandlinger foreslå, at vi udskifter skolemøbler, hvor der er behov for det. De fysiske rammer skal være i orden.

Afslutningsvis må jeg sige, at jeg er kisteglad for, at Danmarks Lærerforening og KL har indgået en aftale. Det har været drøje år for lærerne og de enkelte skoler. Det er godt, at der er kommet en anerkendelse af hinanden som fuldgyldige partnere i udviklingen af vores folkeskole. Jeg glæder mig rigtig meget til at få aftalen implementeret lokalt, så vi sammen kan gå fremtiden i møde. Og vi har bestemt noget at bygge på. Tilvalget af privatskoler i Frederikshavn kommune ligger under landsgennemsnittet, så vi gør et eller andet rigtigt. Og det får vi med ovenstående mulighed for at holde i en stadig positiv retning.

 

Anders Brandt Sørensen,

Formand for Børne & Ungdomsudvalget