Budget og valg – af Birgit Hansen

Kære medlemmer

 

Der genåbnes mere og mere. Der er gang i gode erhvervstiltag og spændende forenings-, sport og kulturarrangementer.

I kommunen er der “åbent” hver dag, og gode folk sikrer, at udførelsen af kommunale opgaver selvfølgelig kører.

Vi er i fuld gang med tiltag vedtaget i budget 2021, hvor vi har tilført godt 20 millioner kroner mere årligt til bedre velfærd. Dertil skal lægges ca 30 millioner kroner “engangspenge” til klima, energi, biodiversitet, asfalt, cykelstier med mere.

Den øgede velfærd udmønter sig i syv millioner kroner om året til 0-6 års området, det specialiserede handicapområde 10 millioner kroner fast om året, ligesom vi har besluttet, at socialområdet, som er udvalg for ældre, handicap og psykiatri, ikke skulle spare de planlagte 8,9 millioner kroner, og tilførtes yderligere fem millioner kroner.

På skoleområdet afsættes 3,9 millioner kroner i 2021 og 2022 til kvalitetsløft. Det er især læseindsatser, vi fokuserer på.

500.000 kroner til en indsats for børn i forhold til integration, er også et vigtigt tiltag.

Budgettet rummer desuden fire millioner kroner til faglokaler og nye skolemøbler.

I forhold til anlæg har vi afsat tre millioner kroner til dagtilbud og skolers udemiljø – børnene skal have gode legepladser!

Og så 10 mio. kr. ekstra til asfalt på veje og cykelstier. De er til både reparation af vores mange km. veje men også til ny belægning på hele strækninger. Og så skal vi have mere vej: Vi ved, at både A og V på Christiansborg vil mere vej til os: udvidelsen af vejen mellem Ålbæk og Skagen er en rigtig god nyhed!

 

Ovenstående har I hørt om før, men det skal også være en påmindelse om, hvad der er i gang. Jeg kan selv nogle gange tænke: sker der nok? Og det er vel en god øvelse, når man som politiker har visioner og sætter retning.

 

Valget

Så blev vores kandidathold til kommunalvalget offentliggjort.

Nu skal vi sammen for alvor i gang med at fortælle om vores holdninger og forslag til videre udvikling af kommunen.

 

Men jeg kan ikke undlade at gøre opmærksom på, at valgene vindes i mellem de valgdatoer, hvor vi sætter krydset. Og et af mine yndlingsudtryk er: “intet slår handling”

 

Jeg mener naturligvis, at vi ikke vinder et valg ved kun at mene noget, sætte retning og beslutte noget lige op til valgdatoen.

 

Vi har arbejdet i fire år, og vi har planer for, hvilken vej vi skal de næste fire år.

Men det er også godt at få nye med på holdet.

 

Jeg er så glad for det hold, vi stiller med. Holdet består af gode mænd og kvinder fra land, by, spredt alder og de kommer hver især med ideer og erfaring.

Det, der er helt fælles for os, er partibogen.

 

“Socialdemokratiet arbejder hver dag for, at i morgen skal blive bedre end i dag. Vi ønsker et samfund, som bygger på frihed, solidaritet og lighed”

 

Det er vores udgangspunkt, og det skal gengangere efter valget og nyvalgte samles om.

 

Vi ses snart rundt omkring i det virkelige liv.

Mvh

Birgit

Borgmester