Sammen skaber vi fremtiden af Tina Kruckow

Kære parti kammerater🌹 

Sammen skaber vi fremtiden 

Har vi ikke altid gjort det? 

Jo det har vi, men tiden nu efterspørger vores opmærksomhed og fællesskab på en helt ny måde. 

Vi skal sammen, hver for sig endnu mere i vores hverdag tænke bæredygtigt og grøn omstilling. Mange bække små… 

Vi lever i en fantastisk nordjysk natur og den skal vores børnebørn også have glæde af. Det er hårdt og brutalt, men den har de kun hvis vi skifter gear, stopper op og hver især tænker mere bæredygtigt. 

Vi har set det før, senest med Covid pandemien at vi kan stå sammen, både som borger i fællesskab og politisk. Vi skal fortsat stå sammen om at bevare vores natur. 

Det er en af mine mærkesager som ny lokal byrådskandidat. 

I mit private nyder jeg roen men nyder også når der er liv i huset af gæster. Her jeg bor med min samlever og vores 2 hunde. Jeg er både ung og gammel af sind, forstået på den måde at jeg elsker liv og glade dage, men nyder ligeså meget min morgenkaffe med klassisk musik. Jeg er fuld af energi og vil gerne bruge den politisk så vi alle kan have det bedst muligt. Jeg brænder for det enkelte menneske og velfærden. 

Jeg arbejder til dagligt med de ældre, det er berigende, travlt og meget lærerigt på livet. De giver så meget visdom fra sig og smil. 

Velfærden er mit ståsted, jeg har særlig fokus lige nu på endnu bedre velfærd indenfor ældreområdet, de ansatte skal have et godt arbejdsmiljø og velfærden for vores jord.

Sammen kan vi og skal vi! 

Ser frem til at lærer jer alle bedre at kende og ikke mindst borgerne i kommunen. 

Med venlig hilsen Tina Kruckow 

Budget og valg – af Birgit Hansen

Kære medlemmer

 

Der genåbnes mere og mere. Der er gang i gode erhvervstiltag og spændende forenings-, sport og kulturarrangementer.

I kommunen er der “åbent” hver dag, og gode folk sikrer, at udførelsen af kommunale opgaver selvfølgelig kører.

Vi er i fuld gang med tiltag vedtaget i budget 2021, hvor vi har tilført godt 20 millioner kroner mere årligt til bedre velfærd. Dertil skal lægges ca 30 millioner kroner “engangspenge” til klima, energi, biodiversitet, asfalt, cykelstier med mere.

Den øgede velfærd udmønter sig i syv millioner kroner om året til 0-6 års området, det specialiserede handicapområde 10 millioner kroner fast om året, ligesom vi har besluttet, at socialområdet, som er udvalg for ældre, handicap og psykiatri, ikke skulle spare de planlagte 8,9 millioner kroner, og tilførtes yderligere fem millioner kroner.

På skoleområdet afsættes 3,9 millioner kroner i 2021 og 2022 til kvalitetsløft. Det er især læseindsatser, vi fokuserer på.

500.000 kroner til en indsats for børn i forhold til integration, er også et vigtigt tiltag.

Budgettet rummer desuden fire millioner kroner til faglokaler og nye skolemøbler.

I forhold til anlæg har vi afsat tre millioner kroner til dagtilbud og skolers udemiljø – børnene skal have gode legepladser!

Og så 10 mio. kr. ekstra til asfalt på veje og cykelstier. De er til både reparation af vores mange km. veje men også til ny belægning på hele strækninger. Og så skal vi have mere vej: Vi ved, at både A og V på Christiansborg vil mere vej til os: udvidelsen af vejen mellem Ålbæk og Skagen er en rigtig god nyhed!

 

Ovenstående har I hørt om før, men det skal også være en påmindelse om, hvad der er i gang. Jeg kan selv nogle gange tænke: sker der nok? Og det er vel en god øvelse, når man som politiker har visioner og sætter retning.

 

Valget

Så blev vores kandidathold til kommunalvalget offentliggjort.

Nu skal vi sammen for alvor i gang med at fortælle om vores holdninger og forslag til videre udvikling af kommunen.

 

Men jeg kan ikke undlade at gøre opmærksom på, at valgene vindes i mellem de valgdatoer, hvor vi sætter krydset. Og et af mine yndlingsudtryk er: “intet slår handling”

 

Jeg mener naturligvis, at vi ikke vinder et valg ved kun at mene noget, sætte retning og beslutte noget lige op til valgdatoen.

 

Vi har arbejdet i fire år, og vi har planer for, hvilken vej vi skal de næste fire år.

Men det er også godt at få nye med på holdet.

 

Jeg er så glad for det hold, vi stiller med. Holdet består af gode mænd og kvinder fra land, by, spredt alder og de kommer hver især med ideer og erfaring.

Det, der er helt fælles for os, er partibogen.

 

“Socialdemokratiet arbejder hver dag for, at i morgen skal blive bedre end i dag. Vi ønsker et samfund, som bygger på frihed, solidaritet og lighed”

 

Det er vores udgangspunkt, og det skal gengangere efter valget og nyvalgte samles om.

 

Vi ses snart rundt omkring i det virkelige liv.

Mvh

Birgit

Borgmester

Klimaplan af Birgit Hansen

      

Kære medlemmer

 

Inden påskehøjtiden for alvor indfinder sig, vil jeg gøre opmærksom på vores lokale klimaplan.

Ingen kan vist være i tvivl om, at Socialdemokrater er optaget  af klimaet/grøn omstilling/cirkulær økonomi/genbrug.

Jeg behøver bare nævne Svend Auken.

Det jeg godt kan lide i vores politik er, at dels er vi ambitiøse, men vi er også optaget af, vi ikke skal gå baglæns.

Vi er optaget af, at der kan skabes arbejdspladser og vækst, at erhvervet kan bidrage uden, at vi står stille eller som skrevet, går baglæns. Det er det, jeg kalder real politik.

Vi skal sikre samarbejdet om omstillingen.

Vi skal se muligheder i omstillingen.

Vi skal ikke gå baglæns.

Vi skal have svar.

Det er ikke nok at tale om og sætte en retning. Det vigtigste er at eksekvere strategien – altså at omsætte alle ord til konkret handling.

Frederikshavn Kommune har længe været energikommune. Vi er vant til at tænke i energi, omstilling, bæredygtighed. For nyligt er vi også blevet DK2020 kommune. Vi rakte, som en af de første kommuner i Danmark, hånden op for at blive DK2020 kommune. Det er et samarbejde mellem Real Dania, Concito (en grøn tænketank) og C40, som arbejder for at byer og kommuner bidrager i forhold til at passe på klimaet. Vi skal i det selskab lave en klimaplan med retning og konkrete tiltag. Det har vi gjort nu.

Vi laver også partnerskaber med landbruget, erhvervet i øvrigt, boligforeninger, vores havne – Ja alle bydes ind til at deltage.

Klimaplanen ligger på kommunens hjemmeside, og der er også en pixiudgave.

Vi tager for alvor hul på en vigtig dagsorden – også lokalt. Alle tiltag gælder.

Rigtig god påske

Birgit

Borgmester

 

                                                   

Turismen – Af Borgmster Birgit Hansen

Turismen

 

Kære medlemmer

Turisme er et vækstspor i vores kommune.

Det handler om alt fra camping, hotel ophold, natur-turisme, kulturen, erhvervsturisme, sommerhuse, shopping. Ja vi har så meget at byde på, og vi har så mange gode aktører på området. Og så vil vi bare gerne have gæster og være gode værter. Det hører vi også, at vi er, når vi får store sportstævner osv hertil.

Der er lidt firkantet beskrevet tre ben: destinationsudvikling, gæsteservice, markedsføring.

Og så er der erhvervet, der lever af turisme, arbejdspladserne, de afledte effekter og jobs.

I 2018 startede daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen fra C en stor ændring af erhvervsfremmesystemet – herunder turisme. Det handlede om, at han mente, man skulle organisere sig i destinationsselskaber på tværs af kommuner. For at få flere muskler at spille med ift et område, der stagnerede – turismen. Turistforeninger kunne bestå, men adgangen til nationale midler fik man som destinationsselskaber.

Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro gik sammen i et destinationselskab – for bare at nævne et eksempel på, hvad andre gjorde.

Vi gik sammen med Ålborg, Brønderslev, og Læsø. Det gjorde vi fordi, vi også har en ambition om at vækste indenfor turismeområdet, og fordi vi er en stærk nord-øst alliance med mange muligheder sammen.

Frederikshavn Kommune har i flere år haft en kontrakt med turistforeningen om bl.a. service og markedsføring af vores område. I den nye struktur må man vælge, hvor kommunen ville satse organisatorisk, og der valgte kommunen at lægge vores æg i Destinationselskabet. Det gjorde vi fordi, vi ser muligheder for vækst – for erhvervets skyld, for vores områders skyld, for arbejdspladser. Det er ikke det samme som, at medlemmerne af turistforeningen ikke skal bakke turistforeningen op. Den skal da endelig køre videre, men det kommunale tilskud går nu til destinationsselskabet.

Destinationsselskabet skal arbejde sammen med alle aktører i området om at udvikle, markedsføre og servicere turisterne.

Det bliver godt. Det er jeg sikker på. Men alt er anderledes lige for tiden – Corona, verdensmarkeder – men det bliver godt. Alt nyt skal lande, men det gør det! Intentionen, ideerne og de gode mennesker omkring området – de er der.

Så har der været debat om, der skal være “gammeldags” turistkontorer. Det beror på en vurdering fra fagfolk af, hvordan servicerer vi bedst turisterne sammen med erhvervet? Hvordan orienterer de sig, inden de kommer? Det findes der flere muligheder for bl.a. på internettet. Så skal vi jo være toptunet der. Og når de så kommer: hvordan servicerer vi dem så bedst? Det kan være til forskellige arrangementer, man stiller op med turistservice. Der er vigtige spørgsmål:

Hvordan servicerer vi bedst?

I givet fald der skal være turistkontor – hvem skal så betale husleje og bemanding? Og er det den klogeste måde at bruge pengene på? Alt dét er turistforeningens og destinationsselskabets fornemmeste opgaver – sammen med erhvervet – at få det landet, så vi kan vækste på turistområdet.

En ligefrem bemærkning: vi driver ikke turistkontorer for vores egen skyld. Vi vurderer, at pengene skal bruges mest målrettet, og det er ikke nødvendigvis på fast husleje.

Alle gode kræfter knokler for at vores vækstspor turisme også konkret er i vækst.

Jeg ønsker samarbejde og evenen til at spille ind i de muligheder, der er.

Mvh

Birgit

Borgmester

Det bliver godt igen – af Bjarne Laustsen MF(S) Frederikshavnskredsen

Det bliver godt igen

Af Bjarne Laustsen MF(S) Frederikshavnskredsen

 

I dag – d. 11. marts – er det et år siden, at vores statsminister Mette Frederiksen holdt det historiske pressemøde, hvor en stor del af samfundsaktiviteten blev lukket ned.

Det var en svær og historisk beslutning, men det har vist sig at være den rigtige, fordi vi dermed har undgået en masse dødsfald og et overbelastet sundhedssystem, som vi ellers havde kurs mod på daværende tidspunkt.

 

Corona er den største krise siden 2. verdenskrig, og vi har stået i en meget ubekendt situation, hvor vi på mange måder har famlet i blinde.

 

Mette Frederiksen var ærlig, da hun holdt det første pressemøde. Hun anerkendte, at der ville blive begået fejl under håndteringen af Corona.

 

Det er sådan set ganske forståeligt, for man kan sige, at vi asfalterer, mens vi stadig kører.

 

Og selv om der er blevet begået fejl, har vi i Danmark stadig gjort det bedre, end mange andre lande, som desværre ikke har fået bugt med smitten i tide. Det var et politisk valg at anlægge et forsigtighedsprincip og have stor fokus på folkesundheden – og det var det helt rigtige valg, hvis du spørger mig. Og så har vores decentrale regioner vist sig stærke i behandlingen af folk med Corona. Godt, at de ikke blev nedlagt, som Lars Løkke Rasmussen ellers havde planer om.

 

I Coronaens år har minksagen fyldt – vi kommer ikke uden om den. Jeg har stor sympati for de minkavlere, der har mistet sit livsgrundlag. Men beslutningen var nødvendig, når det kommer til folkesundheden, lød det klart fra bl.a. Statens Serum Institut og andre uafhængige eksperter. Nødvendigheden i beslutningen ændrer naturligvis ikke på, at lovgrundlaget skulle have været på plads først.

 

Store resultater, svære arbejdsbetingelser

At der har været Corona betyder dog ikke, at alt andet politisk arbejde er stået stille. Og man må sige, at den nuværende regering har leveret en masse resultater i 2020.

 

Den gode Arne fik først og fremmest sin ret til at trække sig tidligere tilbage. Også her i Nordjylland kommer “Arne-pensionen” til at have stor effekt for de mennesker med de mest nedslidte kroppe og længste arbejdsliv.

 

Der er også grund til at hylde udligningsaftalen. Under blå bloks regeringsperiode forsøgte man i lang tid at strikke en aftale sammen, men mislykkedes. Derfor ventede der den socialdemokratiske regering en svær opgave. For det er altid svært, når nogle “mister” penge, mens andre får. Heldigvis lykkedes det at lande en bred aftale til stor gavn for Danmark og Nordjylland. Ser man på de nordjyske kommuner, får de knap en halv milliard mere at gøre med årligt.

 

Lægger man udligningsaftalen sammen med Kommuner og Regions aftalerne, som også blev indgået under Corona, som også løfter kommunernes økonomi, er der fantastiske muligheder for at løfte vores fælles velfærd, så vores børn får en god start på livet og vores ældre en bedre afslutning.

 

Mere grundlæggende har vi en regering, der fører en ansvarlig og solidarisk krisepolitik. Da finanskrisen ramte i 2008 og de blå sad ved magten, blev regningen tørret af på de svageste og mindre velstillede borgere. I Socialdemokratiet står vi fast på, at vi alle har et ansvar for at betale regningen.

 

I stedet for at spare os ud af krisen, som ifølge mange økonomer ikke virker, investerer vi os ud af den. Jeg er selv fortaler for at fremrykke flere offentlige investeringer på bl.a. forsvarsområdet.

 

Lys i mørket

Her et år efter det skelsættende pressemøde lysner det.

 

Solen ser vi i stigende grad. Det giver lidt ekstra på humørkontoen.

 

Om ikke særlig lang tid begynder infrastrukturforhandlingerne, som er vigtig for mig, da det er her, vi skal arbejde for den tredje limfjordsforbindelse og udvidelse af Skagensvejen. Jeg er optimistisk.

Og så er der ikke mindst vaccinerne, der rulles ud i et rigtig pænt tempo, når man sammenligner med lande, vi normalt sammenligner os med. Det kan stadig gå lidt stærkere, men heldigvis arbejder dygtige folk for at få skaffet flere vacciner, som kan udrulles hurtigere.

 

Alt i alt er jeg positiv. Senest blev det bekendtgjort at flere børn kan komme i skole. Det er godt, men jeg har forståelse for, hvis der er nogle, der havde håbet på mere. Men smitten er lumsk og farlig, og mens vi åbner op i Danmark, lukker flere og flere lande ned. Det understreger, at vi stadig skal være påpasselige.

 

Når det er sagt, glæder jeg mig til, at vi alle kan ses i den virkelige verden igen. Det trænger vi vist alle til.

 

De bedste hilsner fra jeres Folketingsmand

Nyt fra Borgmester Birgit Hansen

Kære medlemmer

Søndag d. 21. februar 2021 kunne vi virkelig mærke forår i luften.

Det betyder ny energi på flere måder. Først og fremmest betyder forårets komme lysere dage, og det betyder fuglesang. Det der med at komme meget ud, har vi været meget mere vant til i vintermånederne end nogensinde. Corona-krisen har mange konsekvenser, men også det faktum, at vi er blevet bedre til at komme ud i luften. Forår vil i år også betyde, at vi spejder efter faldende smittetal og dermed mere genåbning. I uge 8 er der møde mellem borgmestre, regionsrådsformænd, ministre om testmuligheder med mere mhp. på genåbning. Der vil også være pressemøde med meddelelser om Corona retningen videre frem.

Corona-krisen fylder. Det er åbenlyst, men tro mig der foregår mere politisk. Jeg kommer tilbage til det indholdsmæssige og politiske resultater.

Men bemærk også lysten til valgannoncer lokalt. Mængden af indlæg og politiske udtalelser, og behovet for at vise forskel på de valgte og partierne er stigende. Det er naturligt. Vi er i et kommunalt valgår.

Hvis nogle skulle være i tvivl – ja så indbyder vi socialdemokrater fortsat til bredt samarbejde i byrådet.

Vi tror på, og ved af erfaring, at samarbejde på langt de fleste punkter tjener kommunen bedst.

Politisk arbejder vi med ny indkøb- og udbudspolitik. Her sætter vi retning om lokale indkøb, om sociale-, arbejds- og uddannelsesklausuler. Vi tager Verdensmålene med i indkøbs- og udbudspolitikken.

Vi har afsat flere penge til 0-6 årsområdet, og vi modtog penge fra finansloven til området. Det er godt. Vi vil prioritere området. Det er godt for børnene, familierne og vores pædagogiske personale. Det er en god investering. I oplevede politisk uenighed om, forældrebetalingen skulle stige i og med, vi bruger mere på området. Den betaling kan udgøre 25 procent. Så når vi bruger mere på området, ja så stiger forældrebetalingen. Det synes A, SF og Ø i byrådet er naturligt. Venstre synes ikke.

Gruppen vi har nedsat mhp. rekruttering til sosu-området arbejder. Socialudvalget har fokus på ældreområdet – service og arbejdsvilkår. Det er der en proces omkring.

Vi udstykker og sælger byggegrunde. Vi med- investerer i almene boliger (det kommunale grundkapitalindskud). Vi har revideret sundhedspolitikken. Vi går for alvor i gang med naturpolitik, og vi arbejder videre med prioritering af biodiversitet. Når vi har politikker, skal de også omsættes til konkrete tiltag. Det er er vi meget bevidste om. Hvis I er interesseret i et område, så kontakt en af os i byrådsgruppen.

Vi har taget initiativ til, og fået opbakning til, en genstartspulje til handlen, når der genåbnes. Det er 2,3 mio. fra puljen by og opland, hvoraf nogle reserveres til uforudsete hændelser f.eks. hvis et arrangement eller lignedes eksistens er truet. Ved at afsætte pengene til handlen, kan de arrangere åbningsfest, musik, annoncere, invitere til handel. Ja indbyde til den slags fælleskaber. Skagen, Frederikshavn, Sæby, Ålbæk, Standby, Østervrå og Dybvad tildeles beløb til genåbningstiltag.

Budget 2021 er i fuld gang med at blive udrullet. Også de budgetbemærkninger, vi vedtog: overgang til 0-emission biler, om ejerskab til folkeskolen, biodiversitetspulje, pulje til opstart af initiativer og meget mere.

Foråret byder også på rekruttering til kandidatlisten til valget.

Og foråret byder på start på det kommunale budget 2022.

Godt vi har en sikker hånd på rattet.

Husk at henvende jer med ideer, kritik, forslag osv.

 

På gruppens vegne

Birgit borgmester

 

Der sker noget, selvom man næsten kan komme i tvivl – Af Birgit Hansen

Der sker noget, selvom man næsten kan komme i tvivl.

I disse Coronakrisetider kan vi foranlediges til at synes, alt er gået i stå, og at intet kan lade sig gøre.

Set fra borgmesterstolen er det heldigvis ikke virkeligheden.

 

Først vil jeg kvittere for den store opbakning, der er i vores kommune til at lade sig teste. Vi er nogle af dem i Danmark, der er flinkest til at lade os Coronateste. Vi presser hele tiden på, for at få testfaciliteter til vores område, fordi vi ved, at nærhedsprincippet betyder noget for opbakningen. I skrivende stund er tallet for nysmittede i vores kommune fortsat i den lave ende. Tak for indsatsen.

Selvom vi jo er ramt af restriktioner med de begrænsninger, der er – ja så sker der alligevel ting og sager: nogle laver stenjagt for børn, andre træner med deres klub via computerskærmen, andre igen laver walk and talk, og nogle mødes i deres netværk via computer og spiser “sammen”. Forretninger laver kreative løsninger som take-away, tøjsalg osv.

Når det er sagt, skal vi fortsat huske, at nogle ikke er så privilegerede at have de muligheder. Dem er det vigtigt vi ikke glemmer. Vi kan ringe, sende en hilse (blomst eller andet) hvis vi har en pårørende, nabo eller anden, vi ved er ekstra ramt af ensomhed og isolation.

Jeg forfalder selv til at tænke: der sker for lidt! Men så ser jeg på de aktuelle politiske sager: Sæby havneudvidelse er i fuld gang, Bannerslundhallen er nu blevet selvejerhal, fordi gode kræfter ser muligheder i det, vi sælger byggegrunde, børnehaven, der er ved at blive bygget i Golfparken, skyder frem, destination udviklingsplan Skagen er vedtaget, vi planlægger Verdensmålsuge, temadrøftelse og vedtagelse af natur og biodiversitetspolitik, 3 årig kontrakt med erhvervshuset om erhvervsudviklingen er netop indgået.

Jo der sker noget.

Men glæden, synergien og styrken ved at mødes og udvikle sammen kan aldrig slås. Og jeg glæder mig til at komme tættere på det hele rent fysisk. Også til at vi kan ses.

Frederikshavn Kommune både overlever og lever, fordi vi er vant til modstand og vant til at omstille os, vant til at ville videre. Den skal vi holde fast i.

Mvh

Birgit borgmester

 

Til erhvervsministeren – finansministeren , og hvem det i øvrigt måtrte vedkomme i regeringen. – af Jens Larsen

Mine kommentarer vedr. erstatning til minkavlerne.

Til erhvervsministeren – finansministeren , og hvem det i øvrigt måtrte vedkomme i regeringen.

Sidste år traf regeringen beslutning om at nedlægge et helt erhverv
MINK ERHVERVET .

Det var et voldsomt skridt at tage . – Men under påberåbelse af hensynet til folkesundheden gjorde man det. Dette med henvisning til fuld kompesation til avlerne . – – Og hvad er det så blevet til ??.. Iflg, pressen er der ikke sket en masse , og det synes jeg ikke vi kan være bekendt – da der er store menneskelige omkostninger blandet i.

I nogle tilfælde er det generationers avlsarbejde der er gået tabt.

Vi har i DK. Et hav af proffesorer – økonomiske vismænd – (kloge Åger) revisorer – agrofolk – brancheforeninger – m.m. så der er en god resurce at trække på. For på den måde at lave et bredt forlig med andre partier. Og lande denne kæmpe sag på reel og fair vis for alle implicerede.

1) Den direkte erstatning kan udmåles og opgøres i kr. og ører.

2)Omskoling af personer fra minkbranchen (mener det er vigtigt at tilbyde minkfolket omskoling/efterudd)

3) Nedsættelse af et HURTIG arbejdende udvalg, der prøver at ”brainstorme” og finde kreative ideer til ers tatning af minkfarmene evt. på minkfarmene).


Vi kender alle de tre T-er det betyder nemlig ”Ting Tar` Tid ”

Og ikke ender ved de tre L-er der betyder ”Lad Lortet Ligge”

Oppositionen er klar til at bide os i haserne – så se at få dem fedtet ind i et bredt forlig om emnet, og se så for pokker at komme i gang, således det ikke bliver (LORT I LOMMEN PÅ SNEHVIDE).

Det er selvfølgelig en kæmpe sag/erstatning – og vi skal være sikre på , hvad vi gør er det rigtige.

Men kunne man ikke lave en aconto udbetaling, så er der begyndt ( og vist god vilje). ???

Tænk på alle de mennesker der i lang tid IKKE har haft indtægt – men har daglige udgifter.

Jeg forstår ikke (iflg.pressen) vi taler med EU om minkerstatningen , det var os selv der besluttede at slå minkene ned og ikke EU.

Jeg savner handling fra mit parti i denne vigtige sag.

Venlig hilsen

Jens Larsen
Medlem af Socialdemokratiet
i Frederikshavn

Godt Nytår – af Birgit Hansen

Kære medlemmer

Rigtig godt nytår.

Det kunne være en kæmpe lettelse at lukke 2020 med en “ned lukning” af Coronavirus og dens konsekvenser for mennesker, sundhedsvæsenet og for arbejdspladser/erhvervet.

Sådan er det ikke. Lad os håbe at vaccinens komme medfører, at vi hurtigt kan se lyset i 2021.

Jeg glæder mig til at tage hul på året. Vi har et godt anstændigt budget, som vi skal i gang med at realisere. Og i år er der kommunalvalg. Jeg oplever, at vi der stiller op for vores parti, og nye kandidater, ligesom vores organisation er klar med det vigtigste i værktøjskassen – nemlig resultater, politisk retning og samarbejdsevne.

Denne hilsen er lidt i de store linjer. Mest af alt vil jeg blot ønske en god start på året. Tak for det år der gik.

Sammen med fire borgmesterkollegaer i fiskeriafhængige kommuner, har jeg skrevet medfølgende indlæg. Brexit slår fuldt igennem idag.

Mvh
Birgit
Borgmester
Nu er det alvor

Brexit har spøgt længe. En aftale er nu indgået med briterne, og det var vel det bedst opnåelige, men fiskeriet betaler prisen.

Det er ikke kun fiskerne, og de afledte jobs af fiskeriet, der betaler prisen. De store fiskeriafhængige kommuner, og vores havne, betaler også en pris.

Vi er i produktions-Danmark meget følsomme over for konjunkturudsving – finanskrisen, Corona krisen og nu rammer Brexit hårdt. Vi har ikke mange statslige og regionale jobs eller store uddannelsesinstitutioner. Vores arbejdsmarked er mere følsomt, og hvert job betyder noget.

I vores kommuner produceres der til glæde for hele Danmark. Både i kraft af frisk-fangede fisk på middagsbordet men også som en del af vores lands eksport. Det er godt for vores fælles betalingsbalance.

Det betyder arbejdspladser, investeringer og skatteindtægter i vores kommuner. Derfor står vi skulder ved skulder med fiskerierhvervet, når de påpeger problemerne og udfordringerne i halen på Brexitaftalen.

På flere møder med fiskeriminister Rasmus Prehn har vi påpeget vores bekymringer for fiskeriets overlevelsesmuligheder, for de afledte jobs af fiskeriet, vores havne og deres muligheder for indtægter, når der må fanges 25 procent færre fisk i britisk farvand. Aftalen skal genforhandles om fem år, men det er ikke gode vilkår, hvis der skal investeres. Det kan også betyde, at rekrutteringen til jobs i fiskeriet og til industrien bliver sværere fordi, fremtiden for fiskeriet er usikker.

Ministeren lytter på møder til fiskeriforeningerne, industrien og de fiskeriafhængige kommuner. Budskabet er:

-at Regering og Folketing som lovet holder hånden under fiskeriet

– at der kommer en kompensation til de fiskere, som skal afgive fisk for at få Brexitaftalen på plads til glæde for de mange uden for fiskeribranchen.

-at få andel i EU-Brexit-reserven til afbødning af konsekvenser for fiskeriet efter Brexitaftalen.

-at arbejde for nuværende rettigheder på kvoter og rettigheder i Norsk farvand.

-at bede banker og kreditorer om samfundssind i en omstillingstid.

-at være opmærksom på muligheder og rammer for havnene og for fremtidens fiskeri.

Alt dette er til glæde for os alle.

Vi er nemlig afhængige af et stærkt fiskeri – også efter Brexit.

 

Fra fem fiskeriafhængige kommuner

Erik Flyvholm, V, Lemvig Kommune tlf. 2166 2502

Arne Boelt, A Hjørring Kommune tlf. 4122 3069

Ulla Vestergaard, A, Thisted Kommune tlf. 2429 2827

Hans Østergaard, V, Ringkøbing-Skjern Kommune tlf. 2262 1536

Birgit S Hansen, A, Frederikshavn Kommune tlf. 2916 3039

 

 

 

Med venlig hilsen
Birgit S. Hansen
Borgmester
📞98455001
📞29163039
Mail: bihn@frederikshavn.dk