Turismen – Af Borgmster Birgit Hansen

Turismen

 

Kære medlemmer

Turisme er et vækstspor i vores kommune.

Det handler om alt fra camping, hotel ophold, natur-turisme, kulturen, erhvervsturisme, sommerhuse, shopping. Ja vi har så meget at byde på, og vi har så mange gode aktører på området. Og så vil vi bare gerne have gæster og være gode værter. Det hører vi også, at vi er, når vi får store sportstævner osv hertil.

Der er lidt firkantet beskrevet tre ben: destinationsudvikling, gæsteservice, markedsføring.

Og så er der erhvervet, der lever af turisme, arbejdspladserne, de afledte effekter og jobs.

I 2018 startede daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen fra C en stor ændring af erhvervsfremmesystemet – herunder turisme. Det handlede om, at han mente, man skulle organisere sig i destinationsselskaber på tværs af kommuner. For at få flere muskler at spille med ift et område, der stagnerede – turismen. Turistforeninger kunne bestå, men adgangen til nationale midler fik man som destinationsselskaber.

Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro gik sammen i et destinationselskab – for bare at nævne et eksempel på, hvad andre gjorde.

Vi gik sammen med Ålborg, Brønderslev, og Læsø. Det gjorde vi fordi, vi også har en ambition om at vækste indenfor turismeområdet, og fordi vi er en stærk nord-øst alliance med mange muligheder sammen.

Frederikshavn Kommune har i flere år haft en kontrakt med turistforeningen om bl.a. service og markedsføring af vores område. I den nye struktur må man vælge, hvor kommunen ville satse organisatorisk, og der valgte kommunen at lægge vores æg i Destinationselskabet. Det gjorde vi fordi, vi ser muligheder for vækst – for erhvervets skyld, for vores områders skyld, for arbejdspladser. Det er ikke det samme som, at medlemmerne af turistforeningen ikke skal bakke turistforeningen op. Den skal da endelig køre videre, men det kommunale tilskud går nu til destinationsselskabet.

Destinationsselskabet skal arbejde sammen med alle aktører i området om at udvikle, markedsføre og servicere turisterne.

Det bliver godt. Det er jeg sikker på. Men alt er anderledes lige for tiden – Corona, verdensmarkeder – men det bliver godt. Alt nyt skal lande, men det gør det! Intentionen, ideerne og de gode mennesker omkring området – de er der.

Så har der været debat om, der skal være “gammeldags” turistkontorer. Det beror på en vurdering fra fagfolk af, hvordan servicerer vi bedst turisterne sammen med erhvervet? Hvordan orienterer de sig, inden de kommer? Det findes der flere muligheder for bl.a. på internettet. Så skal vi jo være toptunet der. Og når de så kommer: hvordan servicerer vi dem så bedst? Det kan være til forskellige arrangementer, man stiller op med turistservice. Der er vigtige spørgsmål:

Hvordan servicerer vi bedst?

I givet fald der skal være turistkontor – hvem skal så betale husleje og bemanding? Og er det den klogeste måde at bruge pengene på? Alt dét er turistforeningens og destinationsselskabets fornemmeste opgaver – sammen med erhvervet – at få det landet, så vi kan vækste på turistområdet.

En ligefrem bemærkning: vi driver ikke turistkontorer for vores egen skyld. Vi vurderer, at pengene skal bruges mest målrettet, og det er ikke nødvendigvis på fast husleje.

Alle gode kræfter knokler for at vores vækstspor turisme også konkret er i vækst.

Jeg ønsker samarbejde og evenen til at spille ind i de muligheder, der er.

Mvh

Birgit

Borgmester