Bjarne Laustens beretning til Generalforsamling 2020

Beretning til Generalforsamlingen i Frederikshavn 2020

Af MF Bjarne Laustsen (S)

En ny retning for Danmark

Vi har fået en ny socialdemokratisk regering, som vil trække Danmark i en ny retning. I en grønnere, tryggere og mere retfærdig retning.

 

Regeringen sætter velfærden først. Det har vi gjort med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi, som er et historisk løft af økonomien ude lokalt, der skal styrke vores velfærd. Oven i det kommer regeringens første finanslovsaftale. For første gang i mange år sikrer vi, at vi reelt kan udbygge vores velfærdssamfund i stedet for at skære ned og lappe huller. Aftalen prioriterer blandt andet 1.000 flere sygeplejersker, afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelse, to nye skattecentre, minimumsnormeringer, løft af folkeskolen og investeringer i den grønne omstilling.

 

Vi har kun taget de første skridt. Men de første skridt betyder jo, at vi er i gang, skridt for skridt, aftale for aftale, forhåbentlig finanslov efter finanslov. Vi kan ikke gøre det hele på dag 1, men vi arbejder hver dag for at trække Danmark i en mere retfærdig retning.

 

Forhandlingerne om en udligningsreform er i fuld gang. Det er en bunden opgave for regeringen, som skal sikre, at der er råd til ordentlig velfærd i alle dele af landet. Danmark er for lille til store forskelle. Vi vil rette op på de skævheder, der er i systemet og omfordele mere, så vi bringer Danmark i bedre balance.

 

Dansk politi er presset og har været det i årevis med overarbejde og for få hænder til at løse de mange opgaver. Samtidig er der sket en centralisering af politiet, og det kan mærkes lokalt. Derfor har regeringen igangsat forløbet omkring et nyt flerårigt politiforlig, hvor vi blandt andet er optagede af at styrke politiet og sikre mere politi tæt på borgerne. Derfor har jeg foreslået at der oprettes en nærpolitistation i Skagen.

 

Der var ingen tvivl om, at danskerne gjorde meget klart ved folketingsvalget, at Danmark skal i en ny og grønnere retning. Derfor har regeringen sat sig nogle meget ambitiøse klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030, som vi med et bredt flertal i Folketinget har forpligtet os til med aftalen om en klimalov. Vi er lige nu i gang med et massivt analysearbejde, vi udruller konkrete klimatiltag fra finansloven i år, 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet er nedsat og vi skal følge op med klimahandlingsplaner og løbende udspil over de næste fire år.

 

Vi har sagt meget klart og tydeligt, at dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, og som typisk har haft nedslidende jobs, skal have ret til at gå tidligere på pension. Det står regeringen fuld ud ved. Vi respekterer, at arbejdsmarkedets parter ønsker at lande overenskomstforhandlingerne, inden vi spiller ud med en model til tidlig tilbagetrækning. En ret til tidligere tilbagetrækning er fortsat en topprioritet for regeringen, og vi tror på, at vi kan samle et flertal, der kan sikre en værdig tilbagetrækning for de mest nedslidte.

 

Samarbejdet i Folketinget

Den socialdemokratiske regering er en mindretalsregering, og vi er derfor afhængige af de andre partier i Folketinget. Vi har ikke mandaterne alene til at kunne gennemføre alt det, vi gerne vil, men vi tror faktisk også på, at brede aftaler kan give de bedste resultater.

 

Vi har skrevet et fælles forståelsespapir med vores parlamentariske grundlag – Radikale, SF og Enhedslisten. Det kan vi være stolte af. Selvom vi ikke enige om det hele, er der meget, vi kan samarbejde om. Der er ikke ét parti, vi kan gøre det hele med, men der er mange partier, vi kan meget med. Vi kan samarbejde med alle partier.

 

Regeringen ønsker et bredt samarbejde i Folketinget, som rækker henover midten. I regeringens første tid har partierne på tværs vist god samarbejdsvilje, og langt de fleste politiske aftaler, som regeringen allerede har indgået, er indgået sammen med partier henover midten. I Nordjylland har Martec fået en ny uddannelse, Skoleskibet får en ekstra tur bl.a. til OL og sømændene har fået det store fradrag på havundersøgelsesskibet DANA.

 

Det står endnu ikke klart, hvordan det største borgerlige parti, Venstre, kommer til at agere som oppositionsparti og under Jakob Ellemann-Jensens ledelse. Partiets første tid har været præget af interne uoverensstemmelse og en uklar politisk retning. Socialdemokratiet og regeringen håber, at Venstre vil vise sig som et konstruktivt oppositionsparti, som er villig til at tage ansvar og indgå aftaler med regeringen. Især når det drejer sig om en ny udligningsordning

 

Tillid og sammenhængskraft

Forskellene er blevet for store, samfundskontrakten er blevet svagere, tilliden er blevet mindre. Centraliseringer, skandalen i SKAT, grådige kapitalfonde, der opkøber vores hjem, og direktørbonusser på millioner af kroner.

Vi skal passe på, at afmagten ikke får lov til at slå rod. Så risikerer vi at miste det vigtigste, vi har, nemlig troen på demokratiet, viljen til fællesskabet, håbet om forandring.

 

Derfor skal vi styrke det, der gør Danmark til Danmark: tilliden, sammenholdet, solidariteten. Vi kan skabe en ny tillid til, at fællesskabet rent faktisk fungerer; at politiet kommer, når vi ringer; at hjemmehjælperen har tid, når der er brug for det; at forældre kan aflevere børn i daginstitutionerne uden at gå hele arbejdsdagen med bekymring for, om det nu er godt nok, og om det nu er trygt nok. Skattevæsenet skal fungere. Nedslidte skal have mulighed for at gå tidligere på pension.

Det næste store forlig bør være en ny infrastruktur aftale hvor især den tredje Limfjordsforbindelse bliver vedtaget, men også en udvidelse af Skagensvejen og forhøjelse af broen ved Elling Å så oversvømmelser kan undgås.

Når vi er klar med et forslag til en ny tilbagetrækningsordning, håber jeg vi kan holde medlemsmøder i både Skagen, Frederikshavn, Sæby og Læsø.