Bestyrelsens beretning 2020

Bestyrelsens beretning for 2019

 

Desværre har vi siden sidste Generalforsamling måttet tage afsked med gode kammerater grundet dødsfald.
Vi vil som vanligt mindes dem alle med et minuts stilhed her på vores Generalforsamling.

Bestyrelsen udtrykker også i denne beretning en stor tak for deres støtte til partiet gennem årene, og et: Ære være deres minde.

 

Medlems tallet falder

Medlemstallet i de politiske partier har nået et kritisk lavt niveau, og ”demokratiet lider” i fraværet af partipolitisk aktive.

I 1960, hvor tallet toppede, havde næsten 600.000 danskere et partikort i skuffen og i dag er ca. 135.000 danskere medlemmer af et parti.

Det giver særligt en udfordring, når partiforeningerne skal finde kandidater til kommune- og folketingsvalg.
Det bliver en snævrere og snævrere kreds af mennesker, der stiller op til vores valg.
Vi kan ikke længere være sikre på, at kandidaterne er særligt repræsentative og dækker alle samfunds lag.

De politiske partier og partiforeningerne, er kernen i vores demokrati, og derfor er det ret vigtigt, at gå nye veje for at skaffe medlemmer

I socialdemokratiet tilbyder vi et intromedlemsskab det første halve år, men måske skal det udvides til et helt år ? og skal man være mere aktivt opsøgende i lokalområdet?

Måske skulle vi lave differentierede partimedlemskaber – et for de grønne, et for pensionister og et for dem med små børn – men det vil vi nok ikke bryde os om.
I en partiforening er vi forpligtiget til at være engageret, og have en holdning til mange forskellige emner og ikke kun være engageret i f.eks. klima, udlændige eller hvad det nu måtte være.
Hvorimod f.eks. en klima aktivist kun danner sig holdninger omkring klimaet og ikke tænker på  hvad en grøn politik vil betyde for sociale ydelser og ulighed.
Men jeg tror, vi kan blive tvunget til at eksperimentere med medlemsformer og medlemsinddragelse.
Én ting er, at partierne ikke, i samme grad som tidligere, har brug for medlemmers hænder og fødder, fordi flere og flere kampagner laves i reklamefremstød på tv og internet, men i praksis forudsætter demokrati, at kandidater til folketings- regions- og kommunalvalg har et bagland, der definerer partiets politik og medlemmer der arbejder aktivt for deres valg og som gør kandidaterne kendt blandt vælgerne gennem valgmøder, ophængning af valgplakater, uddeling af valgmaterialer, stemning af dørklokker og meget, meget andet.

Men for de fleste er det næppe længere nok alene at være vandbærere og at være blandt dem, der forsøger at bære kandidaterne ind i byråd, region og folketing.
Partimedlemmer må formodes ligesom andre at ville gøre en forskel og dermed at ville kombinere rugbrødsarbejde og knofedt ved valgkampe med indflydelse mellem valgene og at være med til at diskutere og udstikke partiets overordnede linje, mens den dagsaktuelle politik lægges i partitop, folketingsgrupper og sekretariater.

Vælgere har brug for at kende nogen, der kan forklare dem, hvorfor politikere gør, som de gør, og lytte til deres feedback, og politikere har brug for nogen, der giver dem feedback, motivation og rodfæstning.
Det kommer fra partiforeningerne.

Et partimedlemskab skal være en billet for borgerne til politisk indflydelse og demokratisk engagement i samfundet.

Der er flere forskellige måder, hvorpå medlemmer kan deltage og forsøge at udøve indflydelse.
Ifølge partiernes vedtægter er partimedlemmerne pålagt at betale kontingent, hvormed de opnår forskellige rettigheder, herunder ret til at deltage i partiinterne beslutninger.
Derfor skal der fokuseres  på et bredt og varieret udvalg af partiaktiviteter.
Ved at deltage i disse aktiviteter kan partimedlemmer søge at få indflydelse på partiets organisatoriske og politiske beslutninger.

Det er ikke sikkert, at deltagelse giver indflydelse, men det er for det meste en nødvendig forudsætning for direkte at påvirke

EU valg
Den 26 maj, havde vi valg til EU, og her havde vi i Nordjylland gerne set at Morten Klessen blev valgt som vores Nordjyske repræsentant .
Det lykkedes desværre ikke for Morten at få stemmer nok, men han er frisk på at stille op igen ved næste EU valg, så må håbe at det går bedre for ham.

Folketingsvalg:

Her gik det som bekendt noget bedre, ikke fordi vi fik mange flere mandater, men fordi det lykkedes os at fravriste regeringsmagten fra Venstre og blå blok.
Det kunne desværre kun blive til en mindretalsregering for Socialdemokratiet, med alt hvad det indebærer.
Der er ingen tvivl om at det kræver forhandlingstalent at navigere imellem Enhedslisten og De Radikale, men vi har nogle rigtig dygtige politikere, så jeg tror det vil lykkes.
Som det ser ud lige pt. arbejder regeringen i hvert fald hårdt med forskellige tiltag, så må vi håbe at vi kan få så mange af vores mærkesager igennem

Lægemangel og tjenestepligt:

Her i Nordjylland, har der det sidste stykke tid, været megen snak om læge dækning. Bl.a. fordi lægevagten lukkede i Skagen.

Jeg skal ikke her gå ind den aftale som regionen har lavet med lægerne, men jeg tror der i fremtiden bliver brug for endnu flere læger og som jeg kan se det bliver det sværere at få lavet aftaler om vagtordninger med de privatpraktiserende læger, og når det endelig lykkes kommer det til at koste en mindre bondegård at betale for en vagtordning.

Kunne man ikke forestille sig at nyuddannede læger pålægges en tjenestepligt til at arbejde på regionens hospitaler i en årrække som ”betaling” for den uddannelse de har fået ?

Piloter uddannet i forsvaret har den samme forpligtigelse om at arbejde for staten, i en årrække, efter endt uddannelse, før de evt. kan søge arbejde hos private flyselskaber.

Der er ingen tvivl om at lægerne synes det er en dårlig ide, men set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, kunne det måske være en måde hvorpå man kunne løse lægemanglen i Danmarks yderområder.

Partiforeningen:

I partiforeningen har vi deltaget i og udført de arrangementer der står i aktivitetskalenderen :
Bl.a. kan nævnes 1 maj på Knivholt.
.
Vi havde i december vores julefrokost for afgåede byrådsmedlemmer,   en tilbagevendende tradition som alle er glade for.
Her bliver der udvekslet minder fra tidligere tider.
Vi havde inviteret til nytårstaffel
Vi havde en god aften med stegt flæsk og persillesovs, samt foredrag omkring psykiatrien i Danmark og i Nordjylland i særdeleshed, ved læge Søren Valdgren Knudsen –  som i øvrigt også er Socialdemokrat

 

I forbindelse med EU- og folketingsvalget, blev der lavet forskellige aktiviteter, og her havde vi stor hjælp af de enkelte medlemmer der hjalp bl.a. med plakatophængning, stor tak for det.

 

Vi havde arrangeret foredrag med Sarah Linder, som er dansker men som bor i Israel, omkring kvinders problemer i mellemøstenkonflikten –  her kunne vi godt have brugt noget opbakning til deltagelse

 

Vi havde planlagt deltagelse i Forårsmessen her først i marts måned.
Men den blev som bekendt aflyst p.g.a. den hærgende Caronavirus.

 

Vi har her i foråret planlagt en del medlemsarrangementer, og dem hører I om i de udsendte invitationer.

 

Vi har bestyrelsesmøde en gang om måneden og her inviterer vi som regel en politiker med til at fortælle om hvad der rør sig på vedkommendes områder og samtidig lejlighed til at stille spørgsmål.
 

Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalforsamlingens behandling.

 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen, Socialdemokraterne Frederikshavn