En efterårshilsen – af Birgit Hansen

En efterårshilsen

Kære medlemmer

 

Med ønsket om et godt efterår.

Efter budgettets vedtagelse kan der virke lidt stille. Som om vi puster ud. Det kan vi da godt trænge til, men nej – der er gang i den. Sådan skal det være.

Lad mig nævne den lokale Covid-19 pulje. Puljen er en lokal pulje, som blev oprettet for at kunne understøtte foreninger og institutioner, der har lidt så svære økonomiske tab pga. Corona konsekvenser, at den fortsatte eksistens er alvorligt truet. Økonomiudvalget har netop bevilget 768.602 kr. af Frederikshavn Kommunes Covid -19 pulje. Der var modtaget 13 ansøgninger, og syv opfylder kriterierne. Beløbene der tildeles spænder fra 9.700 kr. til 300.000 kr. Det er godt, at vi kan være med til at hindre, at økonomiske konsekvenser af Corona krisen gør, at foreninger og institutioner må bukke under.

I en helt anden boldgade kan jeg nævne udvidelse af Sæby Havn. På byrådsmøde i næste uge behandler vi økonomi til lidt ekstra. Vi har afsat 59,8 mio til havnen, men Teknisk Udvalg har set på nogle tilkøb (for 3,4 mio.),der kan gøre havnen endnu mere attraktiv for gæster. Vores mål er, at vi kan tiltrække både flere sejlere og andre brugere, der elsker at komme på en havn. Måske ligefrem fremme bosætningen. Vi har ambitionen.

Der arbejdes på, hvordan de ekstra midler til børne og ældre, handicapområdet skal fordeles. Målet er flere hænder. Det er vores fornemste opgave – nemlig kommunal velfærd.

I Park og Vej arbejdes der med biodiversitet, skove og natur.

Jeg kunne nævne mere, men det ligger mig på sinde at sige, vi drifter kommunen med stabilitet og sikker hånd. Men oveni sker der nytiltag og udvikling. Det kan vi takke de 5.200 ansatte for og, det kan vi takke alle de, der bidrager til denne kommunens stand og udvikling for.

Vi har inden for få uger tre ministerbesøg i kommunen. Det er fødevareminister Mogens Jensen, boligminister Kåre Dybvad og statsminister Mette Frederiksen. Det er dejligt at få besøg af partikammerater. Men de er mere end det. De er medlemmer af regeringen, lovgivere og interesseret i at høre, hvad der rør sig og, hvad de skal tage med i arbejdet.

Corona krisen sætter sit præg på mennesker og økonomi. I vores kommune er smitten spredt på alder og geografi. Det betyder, at vi skal tage de kendte forbehold: sprit, afstand, undgå store forsamlinger. Vi har valgt at aflyse kommunale arrangementer for at bryde smittekæder. Det er der delte meninger om. Nogle er naturligvis ærgerlige over, at koncerter med mere er aflyst. Ja – vi bringer ofre i denne tid, men alvorligst er det for de, der bliver syge, mister, rammes på job og mistet livsværk som feks minkavlere. Vi må alle gøre vores bedste for at vise samfundssind i denne tid.

Husk at ringe, skrive og henvend jer med gode ideer, kritik – positiv som negativ.

Vi lytter.

 

Mvh
Birgit
Borgmester