Nyt fra Borgmester Birgit Hansen

Kære medlemmer

Søndag d. 21. februar 2021 kunne vi virkelig mærke forår i luften.

Det betyder ny energi på flere måder. Først og fremmest betyder forårets komme lysere dage, og det betyder fuglesang. Det der med at komme meget ud, har vi været meget mere vant til i vintermånederne end nogensinde. Corona-krisen har mange konsekvenser, men også det faktum, at vi er blevet bedre til at komme ud i luften. Forår vil i år også betyde, at vi spejder efter faldende smittetal og dermed mere genåbning. I uge 8 er der møde mellem borgmestre, regionsrådsformænd, ministre om testmuligheder med mere mhp. på genåbning. Der vil også være pressemøde med meddelelser om Corona retningen videre frem.

Corona-krisen fylder. Det er åbenlyst, men tro mig der foregår mere politisk. Jeg kommer tilbage til det indholdsmæssige og politiske resultater.

Men bemærk også lysten til valgannoncer lokalt. Mængden af indlæg og politiske udtalelser, og behovet for at vise forskel på de valgte og partierne er stigende. Det er naturligt. Vi er i et kommunalt valgår.

Hvis nogle skulle være i tvivl – ja så indbyder vi socialdemokrater fortsat til bredt samarbejde i byrådet.

Vi tror på, og ved af erfaring, at samarbejde på langt de fleste punkter tjener kommunen bedst.

Politisk arbejder vi med ny indkøb- og udbudspolitik. Her sætter vi retning om lokale indkøb, om sociale-, arbejds- og uddannelsesklausuler. Vi tager Verdensmålene med i indkøbs- og udbudspolitikken.

Vi har afsat flere penge til 0-6 årsområdet, og vi modtog penge fra finansloven til området. Det er godt. Vi vil prioritere området. Det er godt for børnene, familierne og vores pædagogiske personale. Det er en god investering. I oplevede politisk uenighed om, forældrebetalingen skulle stige i og med, vi bruger mere på området. Den betaling kan udgøre 25 procent. Så når vi bruger mere på området, ja så stiger forældrebetalingen. Det synes A, SF og Ø i byrådet er naturligt. Venstre synes ikke.

Gruppen vi har nedsat mhp. rekruttering til sosu-området arbejder. Socialudvalget har fokus på ældreområdet – service og arbejdsvilkår. Det er der en proces omkring.

Vi udstykker og sælger byggegrunde. Vi med- investerer i almene boliger (det kommunale grundkapitalindskud). Vi har revideret sundhedspolitikken. Vi går for alvor i gang med naturpolitik, og vi arbejder videre med prioritering af biodiversitet. Når vi har politikker, skal de også omsættes til konkrete tiltag. Det er er vi meget bevidste om. Hvis I er interesseret i et område, så kontakt en af os i byrådsgruppen.

Vi har taget initiativ til, og fået opbakning til, en genstartspulje til handlen, når der genåbnes. Det er 2,3 mio. fra puljen by og opland, hvoraf nogle reserveres til uforudsete hændelser f.eks. hvis et arrangement eller lignedes eksistens er truet. Ved at afsætte pengene til handlen, kan de arrangere åbningsfest, musik, annoncere, invitere til handel. Ja indbyde til den slags fælleskaber. Skagen, Frederikshavn, Sæby, Ålbæk, Standby, Østervrå og Dybvad tildeles beløb til genåbningstiltag.

Budget 2021 er i fuld gang med at blive udrullet. Også de budgetbemærkninger, vi vedtog: overgang til 0-emission biler, om ejerskab til folkeskolen, biodiversitetspulje, pulje til opstart af initiativer og meget mere.

Foråret byder også på rekruttering til kandidatlisten til valget.

Og foråret byder på start på det kommunale budget 2022.

Godt vi har en sikker hånd på rattet.

Husk at henvende jer med ideer, kritik, forslag osv.

 

På gruppens vegne

Birgit borgmester