Formanden og bestyrelsens beretning 2019

Bestyrelsens beretning for 2018 

Desværre har vi siden sidste Generalforsamling måttet tage afsked med gode kammerater grundet dødsfald. Vi vil som vanligt mindes dem alle med et minuts stilhed på vores Generalforsamling.

Bestyrelsen udtrykker også i denne beretning en stor tak for deres støtte til partiet gennem årene, og et: Ære være deres minde.

Globalt:
Klimakrisen:
Civilisationens fremtid vil på længere sigt blive afgjort af klimakriser, hvis katastrofale dimensioner vi knap kan ane og kun håbe på at kunne kontrollere.

At få klimaændringen mest mulig under kontrol er en nødvendighed, da den på afgørende måde vil diktere livsbetingelserne i anden halvdel af dette århundrede og århundreder fremefter. 

Det står fast, at mennesket er hovedårsagen.  200 års accelererende brug af fossile brændstoffer har bragt udledningen af drivhusgasser, mest CO2, op på 55-56 miliarder tons per år. Dette niveau har holdt sig uændret de sidste seks år. Jorden er flere millioner år gammel, men vi kan ødelægge den på 200 år. Det er tankevækkende.

I dag er temperaturen steget 0,85 grad i forhold til de første målinger i 1870. Mennesker og økosystemer rammes allerede i dag af klimaændringen. Det skyldes ikke mindst, at hyppigheden af ekstremt vejr er steget gennem de sidste 70 år.

Frem mod 2100 vil ekstremt vejr tiltage i kraft og hyppighed. Havstigningen vil nå mindst 0,4 meter. Oceanerne vil blive mere sure og indeholde mindre ilt. Permafrostområder vil være skrumpet væsentligt. Hvor meget der sker, og hvor galt det går, afhænger helt af den menneskelige faktor.
Danmark udleder 0,05% af al verdens co2, Så det er nok vigtigt at vi koncentrerer os om de store co2 syndere: USA, Rusland, Indien mm. Her er der virkelig noget at hente.

Men vi skal begynde ved os selv. Selvom Danmark er et lille land, kan vi godt gøre en stor forskel.

 

Udover co2 problemerne er der også store problemer med plasticaffald.
Store dynger af plasticflasker, engangsskrabere, hjulkapsler, plasticposer, tandbørster, bildele, emballage og så videre og så videre, bliver hældt i havet, hvor det bliver spist af fiskene og til sidst af os selv

Ti floder er ansvarlige for op imod 90 procent af alt det plasticaffald, som floder sender ud i verdenshavene.

Otte af disse floder ligger i Asien, mens to ligger i Afrika.
Samlet set vælter de 10 floder op imod 4 millioner ton plasticaffald (det svarer til vægten af 11 Empire State-bygninger) ud i verdenshavene om året, og det går hårdt ud over fisk, fugle og havpattedyr.

Når så stor en del af plasticaffaldet øjensynligt kommer fra kun 10 floder, er det også klart, hvor det vil være et godt sted at sætte yderligere ind.
Det viser hvor vigtig det er med affaldshåndtering i byer langs med floder er i forhold til at begrænse mængden af plasticaffald i verdenshavene.
Disse floder ligger i nogle af klodens fattigste egne, så her vil det være en god ide at vi, de rigeste lande hjælper til med at få affaldssortering sat i system for vores alles fælles bedste.

Nationalt:
Sundhed:
Over de seneste 30 år er der blevet større forskel i levetid mellem de mest velstående og dem i vores samfund, der har mindst.
En ulighed man kan forudse allerede fra livets start.
Og selvom sygdom rammer os alle, så rammer den ofte hårdest hos dem, der i forvejen har mest at slås med.

I både landområder, provinskommuner og de store byer er der nu mangel på praktiserende læger, og problemet bliver kun værre.
Mange steder er der blevet længere til det nærmeste hospital.
Det  i sig selv, har gjort det muligt, at man kan få den bedste og mest specialiserede behandling ved alvorlige sygdomme. Det er godt.
Men det behøver jo ikke være sådan, at man skal køre langt for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme.
Det handler nemlig også om tryghed. Særligt for de ældre medborgere, der indlægges.
Omsorg kan ikke bare effektiviseres.
Når der er travlt i sundhedsvæsenet, er det samtalen og relationerne mellem den enkelte patient og sygeplejersken eller lægen, der får ringere vilkår. Og det er ganske enkelt ikke en særlig klog prioritering.
Regeringen er i gang med at prøve om de kan nedlægge Regionerne  og sætte professionelle bestyrelser  til at styre sundhedsvæsnet.
Jeg håber ikke det vil ske.
Jeg tror at den bedste måde at have et retfærdigt fordelt sundvæsenet på, er ved at have folkevalgte som i de nuværende Regionsråd.
Hvis det lykkes for regeringen at nå at nedlægge regionerne håber jeg at Socialdemokratiet har mod nok til at trække en sådan beslutning tilbage efter et valg.

Skat:
I Danmark har vi en kontrakt med hinanden. En kontrakt hvor alle kan regne med fællesskabets hjælp til at få en god uddannelse. Behandling hvis man bliver syg. Og en hjælpende hånd, hvis man mister sit arbejde. Til gengæld er det en forudsætning, at enhver yder sit. 

De seneste år har vi været vidne til, at internationale svindlere har kunnet trække enorme beløb ud af Danmark. At nogle af de bredeste skuldre her i landet har kastet deres læs fra sig og flyttet deres penge i skattely. Og at helt almindelige mennesker og mindre virksomheder har oplevet en uacceptabel vilkårlighed i Skats kontrol af, hvem der rent faktisk betaler.
Hvis ikke det ændres, risikerer vi, at hele grundlaget for vores kontrakt med hinanden skrider.

Det er fællesskabet, der bliver snydt, når både danske og udenlandske  virksomheder aggressivt spekulerer i ikke at betale skat der, hvor de har tjent deres penge.

Lige pt skyldes der 126 mia. kroner til  staten ! Tænk hvad vi kunne få af velfærd for disse mange penge.
Jeg håber Socialdemokratiet vil gøre alt for et bedre skattesystem, når vi kommer til magten.

Pension:
I disse dage kommer der mange bud på en tilbagetræknings ordning fra arbejdsmarkedet for dem der er mest nedslidt.
Det er en rigtig god ide, men hvordan finder vi ud af hvem der er mest nedslidt: som jeg ser det kan man både være nedslidt fysisk og psykisk. Men der er ingen tvivl om at en tilbagetræknings ordning er påkrævet.
Måske skulle man have beholdt efterlønnen i sin oprindelige udformning, hvor man kunne trække sig tilbage som 60 årig og hvor man ikke blev modregnet i sin efterløn, fordi man havde en pensionsopsparing.
Dette vil have betydet, at dem der var mest slidte kunne trække sig tilbage og dem der kunne arbejde længere måske ville gøre det, evt. med forskellige former for seniorordninger.

EU valg:
26 maj er der valg til EU. Selv om det måske ikke interesserer så mange og EU ligger langt væk, så er det alligevel vigtigt at komme op og stemme.
Vi vil gerne opfordre til at man stemmer på Morten Klessen til EU valget.
Morten er afløser for Ole EU som var Nordjydernes stemme i EU.

FV 2019
Mette står stærkt i meningsmålingerne og her oppe, er Bjarne populær som sædvanlig, så mon ikke der bliver et regeringsskifte senest til sommer, det håber og tror vi på.
Så håber vi at Socialdemokratiet har mod og magt til at føre en anstændig og Socialdemokratisk politik, til gavn for alle landets borgere.
I partiforeningen er vi i gang med planlægning af den kommende valgkamp, og hvis der er nogen som har lyst til at give en hjælpende hånd, er de meget velkomne.

Lokalt:
Det er vores pligt at tage hånd om de mange unge, der ikke får en uddannelse.
I partiforeningen er vi nu i gang med at undersøge hvor mange i Frederikshavn Kommune der ikke får en uddannelse.
Hvad skal der til ? og hvor skal vi sætte ind ? Det er der mange gode bud på.
Vores mål er at vi som kommune gør alt hvad vi kan for disse unge, så de kan få de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i fremtiden.
I Frederikshavn er vi ikke i tvivl om at kultur og trivsel er en vigtig faktor..
I alle byer hvor der er vand eller hvor man har en havn, gør man alt for at trække borgerne ned til vandet, med forskellige tiltag.
Vi prøvede for nogle år siden at lave en skaterrampe for unge, på Paradis kajen, dette var ikke en udbredt succes.
I Partiforeningen har vi en ide om at Krudttårns pladsen skal udvides ned til vandet med trapper ned i vandet, borde og bænke, så man sidde og følge med i livet på havnen.
Det er ikke bare noget man lige gør. Det kræver både planlægning og omstrukturering, men vi tror på at det kan lade sig gøre, hvis der er vilje til det, både til gavn for både her boende borgere og turister.

Vi ved godt at vi i kommunen skal spare og at der er sat penge af til mange gode formål, så godt det lader sig gøre indenfor de budgetmæssige rammer, men vi er heller ikke i tvivl om at der stadig er meget at gøre for ældre, handicappede og syge medborgere.
Vi ved godt at vores sundhedspersonale løber stærkt og gør hvad de kan, men på nogle punkter som f.eks. rengøring, mere tid ved hjemmebesøg osv.er der endnu plads til forbedring.

I partiforeningen har vi deltaget i og udført de arrangementer der står i aktivitetskalenderen :

-Bl.a. kan nævnes 1 maj på Knivholt, hvor vi kom i kontakt med mange af vores      medlemmer som kunne få en snak og svar på alle deres spørgsmål af de fremmødte politikere  
       .
 Vi havde i december en julefrokost for afgåede byrådsmedlemmer,en tilbagevendende
 tradition som alle er glade for. Her bliver der udvekslet minder fra tidligere tider.
 Vi var 18 personer til denne aften.

 

 • Vi havde inviteret til nytårstaffel og det tilbud var der 28 der tog imod. Vi havde en god aften med stegt flæsk og persillesovs, samt underholdning ved Egon Nielsen der fortalte om smuglerkongen Thorkild Løndahl.
 • I forbindelse med det kommende folketingsvalg, deltog vi i kampagnedag i gågaden, hvor vi havde besøg af Mette Frederiksen og Bjarne Laustsen.Her var der mange der fik en snak med begge de 2 populære politikere og en del selfies blev der også taget.
 • Vi havde i samarbejde med byrådsgruppen arrangeret en partidag.
  Et tiltag der havde til formål at få bestyrelserne og byrådsgruppen til at få en god kommunikation, et godt samarbejde og ikke mindst et godt kendskab til hinanden.
  En dag der bl.a. udmundede i at vi vil lave en fast dag 1 – 2 gange årligt, hvor vi er sammen og diskuterer forskellige emner.
 • Vi deltog på Forårsmessen her først i marts måned.
  Der var deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, Byrådspolitikere, Tina Kjellberg, Bjarne Laustsen og Morten Klessen
  Her var der rigtig mange der kom forbi vores stand og fik en snak om forskellige politiske emner.
  På forårsmessen fik vi 8 nye medlemmer.

  Vi har på vores bestyrelsesmøder, som regel inviteret en politiker med til at fortælle om hvad der rør sig på vedkommendes områder og samtidig leglighed til at stille spørgsmål.
  Dette synes vi er en succes og vi har indtrykket af at politikerne er glade for at komme og at der er nogen i partiorganisationen, der interesserer sig for deres arbejde.

Sidst men ikke mindst, stor tak til vores politikere i Kommune, Region og Folketing.
Vi ved de gør et stort stykke arbejde for at føre de Socialdemokratiske ideer og visioner ud i livet selv om det nogen gange er op ad bakke.

Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Venlig hilsen Bestyrelsen,
Socialdemokraterne Frederikshavn