Vi nærmer os folketingsvalget – af Birgit Hansen

Kære medlemmer

 

Vi nærmer os folketingsvalget.

Det er altid spændende. Man kan sige meget om, at nu vågner de da for alvor – partierne og kandidaterne. De er aktive som aldrig før, kan man hævde. Men hvorom alting er, giver det os vælgere en mulighed for at se, og få opfrisket, hvad de går til valg på.

Jeg holder absolut øje med de, der vælger velfærd.

Det gør jeg som borger, som socialdemokrat men også som borgmester.

Jeg er udemærket klar over, at skattepolitik, erhvervspolitik, “sygehus”politik og grænse- og flygtningepolitik betyder noget.

Men jeg holder mest øje med de kandidater til folketinget, der vil prioritere folkets skole, ældreområdet, børnene, dagtilbud, handicapområdet.

Jamen det er jo kommunalpolitik…ja det er det, men i kommunerne er vi afhængige af Folketingets prioriteringer og den økonomiaftale KL og regeringen indgår hvert år.

I Frederikshavn Kommune er vi startet på at forme budget 2020. Vi starter tidligt for at kunne agere på mest muligt kendt i tide. Vi ved allerede nu, at det er nødvendigt at skære driftudgifterne med 26,4 mio.. Det skyldes difference mellem kendte indtægter og udgifter. Økonomiudvalget behandlede kendte tal og tids- og procesplan på februar mødet, og her sendte økonomiudvlaget det klare signal, at vi vil skåne børneområdet for deres andel af de 26,4 mio. Det er en klar prioritering. Det betyder ikke, vi er kolde overfor de andre områder. Men her sætter vi retning, og vi prioriterer børnene i denne sammenhæng. Det er klogt at få børnene godt i vej – så at sige.

Fordelingen af besparelsen på 26,4 mio. arbejder vi løbende med. Vi kan ikke spare 26,4 uden det mærkes, men det er en bunden opgave. Vi byder som altid de andre partier ind til samarbejde – ligesom vi gerne lytter til gode råd fra borgere, ansatte osv..

Efter sommer kender vi økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Her er vi i Frederikshavn Kommune afhængig af det, jeg kalder fattighjælp – nemlig de puljer der er til vanskeligt stillede kommuner. Her skal vi gerne have 75 mio. udover det vanlige tilskud og udligningsbeløb. Og vi er afhængig af en regering, der kender betydningen af kerneopgaverne i kommunerne.

Jeg synes, der er kedeligt at tale så meget om stram økonomi, men det er et vilkår.

Og når det er sagt, vil jeg minde om alt det gode der sker i kommunen. Tænk på alle de gode ansatte der hver dag er der for børnene, de ældre, de handicappede, alle de frivillige, alle foreningerne, alle de aktiviteter, der foregår, investeringerne i vores havne og et erhvervsliv, der knokler for at skabe arbejdspladser og vækst – og heldigvis meget mere.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

.