Bjarne Laustsen – Folketingsvalg 2019

Repræsentantskabsmøde

Socialdemokratiet Frederikshavnkredsen lørdag 30.3.2019.

 Bjarne Laustsen genvalgt som Folketingskandidat

I Socialdemokratiet er vi helt parat til den valgkamp, der venter os. Vi har en vældig stor selvtillid, og vi har noget at have den i. Vi har grundigt forberedt et regeringsskifte, og vi har ikke mindst Mette Frederiksen som en stærk nordjysk statsministerkandidat. Vi har udviklet nogle politiske mål, som går ud på at prioritere velfærd over skattelettelser. Vi vil investere i mennesker, ikke dele skattelettelser ud til de velstillede.

Der er klar kant til de borgerlige. Ikke mindst viser Lars Løkkes sundhedsreform, at hensigten er at afskaffe de demokratisk valgte regionsråd for at kunne gennemføre en historisk centralisering. Vi har udstukket en helt anden retning med større nærhed til sundhedssektoren.

På uddannelsesområdet er der skåret millioner væk med det såkaldte omprioriteringsbidrag på to pct. Den besparelse vil en ny S-ledet regering standse, så vi igen kan satse på bedre uddannelser og højere kvalitet.

Den grønne omstilling vil vi også tage helt anderledes håndfast på. Klimaforandringer truer os alle og derfor vil vi aktivt arbejde for FN’s 17 verdensmål.  Vi arbejder for den grønne omstilling, både fordi det er en livskvalitet at have et godt miljø og fordi vi ved at udfase de fossile brændstoffer vil gøre os uafhængige, når vi kan producere vores egen energi. Der er ligeledes titusindvis af danske job i den grønne omstilling, hvad der er ligeså glædeligt.

Vi tilbyder også en tidligere folkepension til de nedslidte, som efterlønnen oprindeligt var tiltænkt. Det skal være en rettighed at kunne trække sig efter et langt og nedslidende liv på jobbet. Desuden vil vi arbejde for at forbedre seniorførtidspension, idet vi erkender et stort behov på det felt.

Der er også behov for en aktiv trafikpolitik. Vi vil investere i infrastruktur og fremfor alt gennemføre den tredje vestlige Limfjordsforbindelse samt en udvidelse af Skagensvej til en 2+1-vej. Ligeledes vil vi også forbedre den kollektive trafik, både busser og tog samt ved en elektrificering af jernbanen til Frederikshavn.

I forhold til EU står vi med to udfordringer, nemlig valget til Europa-Parlamentet og Englands udtræden af EU. Vi har meget store forventninger til, at EU-valget vil give øget styrke til Socialdemokratiet, og vi vil opfordre alle nordjyder til at stemme på Morten Klessen. Når vi kan takke Ole ”EU” Christensen, skyldes det, at nordjyderne bakkede op om ham, og det skal vi også gøre for at få Morten Klessen valgt, så han kan indtræde i parlamentets vigtige landbrugs- og fiskeriudvalg.

Socialdemokratiet anviser en vej, hvor vi år for år sikrer penge til at udvikle vores velfærdssamfund. Derfor skal vælgerne snart tage stilling til, om vi skal beholde skatten til at forbedre og udvikle velfærden eller om vi skal sende de velstillede gaver i form af lavere topskatter, lavere afgifter på luksusbiler og generelle skattelettelser. Vi opfordrer alle til ved det valg, der snart kommer, at bakke op om vores kurs. Det kan siges meget enkelt: Hvis du vil have en ny regering, skal du stemme socialdemokratisk. Og selvfølgelig stemme på Bjarne Laustsen som har repræsenteret Frederikshavns kredsen på allerbedste vis og er Nordjydernes fortrukne tillidsmand.