Roen sænker sig – en smule – Borgmester Birgit Hansen

Kære alle

Udvalgene i kommunen: Arbejdsmarkedsudvalget, Børne og ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur og fritidsudvalget, Teknisk udvalg, Plan og miljø og Økonomiudvalget har de sidste måneder arbejdet med budget 2019. Vi har nogle kendte forudsætninger, og så er der de endnu ukendte faktorer, der kommer til at præge kommunens budget for 2019.

En af de ukendte er udmøntningen af økonomiaftalen. Økonomiaftalen er aftalen mellem regering/folketing og kommuner. Den laves årligt.

 Det kunne give stabilitet, hvis vi havde flerårige aftaler. Omvendt ville det være noget af en belastning, hvis vi havde en, for kommunerne, meget dårlig aftale, og at den så var firårig.

Økonomiaftalen blev indgået primo juni, og jeg var, som medlem af KLs bestyrelse, tæt på forhandlingerne i år. Vi har to chefforhandlere for kommunerne – nemlig KLs formand Jacob Bundsgaard, A (borgmester Århus Kommune) og næstformand Martin Dam, V (borgmester Kalundborg Kommune). Vi andre 15 bestyrelsesmedlemmer var så baggrundsgruppe mellem forhandlingerne.

Aftalen blev fornuftig. Det var meget vigtigt for kommunerne, at vi fastholdte finansieringstilskud. Det er på 3,5 mia.. Frederikshavn Kommune får i omegnen af 50 mio. årligt fra det tilskud. Finansministeren havde raslet med sablen, at det skulle fjernes. Vi fik det forhandlet hjem.

Økonomiaftalen er en ordentlig moppedreng med flere aftaler og økonomi. Den kan ses på KLs hjemmeside for interesserede.

Vi kender ikke den konkrete udmøntning af aftalen endnu: hvordan fordeles de tilskud og den økonomi, der er i aftalen konkret? Det kender vi endeligt i september. Og det er altid meget spændende at få kendskab til.

Vi har gjort det, vi kunne i forhold til budget 2019 lokalt på nuværende tidspunkt. Nu kan vi kun vente på udregninger efter økonomiaftalens ind gåen. Når byrådet mødes igen efter ferien, tager vi bestik af situationen og træffer de beslutninger, der skal til hen over efteråret. Herunder medregnet vores egne politiske budgetforhandlinger. I oktober skal budgettet for 2019 endeligt vedtages i byrådet.

Juli måned er mødefri for byrådet. Dog er der repræsentative opgaver.

Så efter byrådsmødet i uge 26 sænker roen sig. Og det er ikke helt rigtigt. Der vi altid være opgaver – det gælder naturligvis for de ansatte og politikerne – ja ro bliver der aldrig.

Men som jeg plejer at sige: vi klør på.

Rigtig god sommer.

Jeg håber, vi ses derude. Jeg glæder mig til lidt camping i egen kommune.

Det er livet.

Bedste sommerhilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune