Demokratiet længe leve – Borgmester Birgit S. Hansen

Demokratiet længe leve

  1. juni er det Grundlovsdags. Og ja det er også fars dag – tillykke til alle fædre.

Forleden havde jeg besøg af en gymnasieklasse. En af de skønne elever spurgte, efter jeg havde fortalt om beslutningsprocesser, høringsfaser, ankemuligheder osv., var det ikke nemmere bare at sige: sådan er det bare?

Herlig ungdommelig friskhed og selvfølgeligt lidt fristende at give ham ret….. Men det er jo netop forskellen mellem demokrati og diktatur.

Apropos de unge: i radioavisen er det netop fortalt, at de unge har taget demokratiet til sig i forbindelse med kommunale og regionale valg i november 2017. Stemmeprocenten var steget for den gruppe, og forskeren der havde set på det udtrykte, at det er på bagrund af, de unge har fået demokrati ind med modermælken i skolen, de modtager grundloven som 18 årige, der er kørt kampagner osv. Dog er der stadig en udfordring blandt de unge nydanskere, hvor stemmeprocenten er noget lavere. Det skal der arbejdes med.

Grundloven er gammel (fra 1849), og der er kun fortaget forholdsvis få ændringer/ justeringer. Det er stærkt.

Grundloven er i den grad fundamentet for vores demokrati og demokratiforståelse.

Grundloven er Danmarks forfatning. En forfatning der beskriver de grundlæggende regler for et samfund.

Grundloven giver os nogle grundlæggende rettigheder, som ingen kan tage fra os. Vi tænker måske ikke over det til daglig. Men vi har nogle rettigheder, som ikke er en selvfølge alle steder i verden.

Og så er der mulighederne. Muligheder for at sige sin mening, stille op til valg – muligheden for at vælge både kvinder og mænd til det repræsentative demokrati.

Se her Grundlovens paragraffer om borgernes rettigheder:

  • 71 siger, at den personlige frihed er ukrænkelig.

Ingen dansk borger kan sættes i fængsel på grund

af sin politiske holdning, tro eller afstamning

  • 72 siger, at boligen er ukrænkelig.
  • 73 siger, at vores ejendom er ukrænkelig.
  • 75 siger, at enhver, der ikke kan forsørge sig selv,

og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, har ret til hjælp af det offentlige.

Undervisningspligt for alle børn.

  • 77 ytringsfriheden.
  • 78 siger, at vi må danne foreninger uden at spørge nogen først. Det kaldes foreningsfrihed.

Foreningerne må dog ikke have til formål at begå noget ulovligt.

  • 79 siger, at vi har forsamlingsfrihed. Det vil sige, at vi har ret til at samles til offentlige møder uden

først at søge tilladelse. Vi har f.eks. lov til at samles til en demonstration.

  • 81Religionsfrihed, der kan ikke indføres censur

For bare at nævne nogle af de meget væsentlige områder for borgerne.

 

Der er kampe at kæmpe, men der er i sandhed også meget at være taknemlig for.

Vi lever i en foranderlig verden, men vi har et urokkeligt fundament – Grundloven.

Lad mig til sidst citere Gandhi:

Vær den ændring du ønsker at se i verden

Jeg vil ønske en rigtig god grundlovsdag 5. juni. Lad os sammen fejre vores demokrati og passe godt på vores Grundlov.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune