Borgmester Birgit S. Hansen: Visioner og virkelighed

Visioner og virkelighed

Valgkamp er noget særligt. Her gælder det om for allerede valgte at kunne stå på mål for det, vi har lavet og have bud på fremtiden. For de nye kandidater gælder det i særdeleshed om at vise flaget og gøre opmærksom på deres bud.

Mange bud kommer år frem på, hvad de næste fire år kan byde på af handlinger.

På valgnatten gælder det om at kunne tælle til 15. Det tal af mandater skal nemlig til for at erobre borgmesterposten. Det er det valgte byråd, der vælger en formand – og det er borgmesteren. Dernæst skal formandsposter for udvalgene fordeles.

  1. januar starter det nye byråd. Mit forslag er, at det nye byråd straks samles (temadag) og arbejder med, hvilke pejlemærker vi kan enes om at sætte for de næste fire år. Kommunalpolitik er real politik og virkelighed – og ikke så meget at hejse det partipolitiske og ideologiske flag. Vi skal drive en kommune sikkert, og her tæller lokale forhold, økonomi, geografi og mange andre faktorer – tæt på borgerne. Jeg vil også forslå, at formændene for udvalgene hurtigt kalder til samling med den dagsorden: med de vilkår vi har, hvad kan vi så enes om at arbejde for? Et eksempel er folkeskolen – mange bolde er i luften i valgkampen. Sådan skal det være, men når valget er foretaget, og udvalget skal i arbejdstøjet vil det være hensigtsmæssigt at afsøge, hvilken vej skal vi? Gerne i samarbejde men naturligvis gælder flertalsafgørelser i sidste ende.

Jo der er en valgkamp med visioner i luften, og der er også en virkelighed. De to ting mødes i det reelle arbejdsliv for byrådet. Og vi når længst ved samarbejde, ved at være visionære og resultatsøgende.

Det satser vi på for borgernes, de ansattes og erhvervslivets skyld.

Godt valg.

Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn Kommune