Af Borgmester Birgit S. Hansen: Tusind tak for opbakning

Kære alle

Så er der stemt til kommunalvalget, og vælgerne valgte et byråd i vores kommune bestående af 18 Socialdemokrater, 6 Ventrefolk, 2 DFer, og 1 fra henholdsvis Ø, SF og C.

Tusind tak for opbakning og indsats rundt omkring. Det har været en fornøjelse at opleve.

Det byråd, der indtager byrådssalen/arbejde og ansvar, fra 1. januar 2018 er faktisk meget mangfoldigt sammensat – til trods for den lidt atypiske fordeling af mandater partierne i mellem. Der er nyvalgte, der er erfarne, yngre og ældre, flere kvinder end nogensinde før, og repræsentant med anden etnisk baggrund. Sådan skal det være. Byrådet skal gerne nogenlunde afspejle det samfund, vi ellers er.

Jeg glæder mig over, partierne igen har sagt til hinanden, at vi skal samarbejde. Det er langt det bedste for kommunens skyld, og det ved vi. Nu må det dæmpe sig lidt med egen person og partipolitik i centrum (men sådan er valgkamp jo).

Nu er der hverdag, og fra 1. januar skal det nyvalgte byråd arbejde for kommunens skyld. Vi socialdemokrater har igen indbudt til samarbejde, og konstitueringen af byrådet blev igen bred. Kommunalpolitik er realpolitik.

Det valg, Socialdemokratiet fik forpligter, og vi er klar til at tage opgaven og ansvaret, men vi indbyder til og forventer, de valgte fra andre partier arbejder med.

Som i mange andre sammenhænge, så når vi længst sammen.

 

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune