June Menne: Hvis ikke politikerne skal sikre, at skattekronerne bliver brugt ordentligt, hvem skal så?

Tirsdag 7. november deltog jeg i en paneldebat på biblioteket, hvor der blandt andet blev debatteret udlicitering og arbejdsklausuler.

De gav stort set alle indtryk af, at byrådet hverken kan eller bør blande sig i, hvorvidt der skal stilles krav om ordentlige løn- og ansættelsesforhold, når kommunen udliciterer. De kan kommunen ellers meget nemt ved hjælp af de såkaldte arbejdsklausuler.

En arbejdsklausul forpligter eksempelvis en vognmand til at tilbyde sine ansatte løn- og ansættelsesforhold, der lægger sig op ad den gældende overenskomst, når hans chauffører fragter vores skolebørn eller ældre rundt i kommunen. Og har kommunen indført arbejdsklausulen i kontrakten, kan kommunen efterfølgende kontrollere, om forholdene er i orden og sanktionere i tilfælde af, at arbejdsklausulen ikke overholdes.

Hvis ikke kommunen stiller krav om arbejdsklausuler, er det en åben invitation til social dumping. Konsekvensen er, at vi spiller hasard med danskernes arbejdsliv og lovlydige firmaers konkurrencekraft. Det kan vi ikke være bekendt.

De små og mellemstore virksomheder i kommunen har været udfordret de seneste årtier, netop fordi de bliver udkonkurreret af virksomheder, som tilbyder deres ansatte en sulteløn. Det mener jeg ikke, vi skal bruge vores skattekroner på.

Sidste år udliciterede Frederikshavn Kommune for 612 mio. kroner. Det er altså ikke småpenge, kommunen ikke kontrollerer bliver brugt ordentligt.

Direkte adspurgt i debatten på biblioteket, sagde både LA og Venstre, at de er tilhængere af udlicitering – og LA pegede på området Park & Vej. Jeg vil opfordre alle til at sætte kryds ved partier, som vil arbejde for arbejdsklausuler – til gælde for hele samfundet.