Brian Kjær: Skal Frederikshavn kommune have en politik for forsvarets veteraner?

Skal Frederikshavn kommune have en politik for forsvarets veteraner?

 

På vælgermøde forleden blev der to gange spurgt til veteraner og veteranpolitik.

Socialdemokratiet har stor respekt for dem der har deltaget i Danmarks freds-bevarende/skabende indsatser. Som kommune vil vi også arbejde for, at sikre dem et godt liv efterfølgende.

Vi støtter op om flådens flagdag og yder støtte til de initiativer der iværksættes.

Det er respekt for veteranerne, at vi er bevidste om, at vi ikke kan alt, hvad de har behov for.

Vi skal ikke lave politik for alt. Men en politik overfor veteraner giver god mening, så vi sikrer os, at der er klarhed over, hvilke opgaver kommunen har og ikke har.

Men ligesom med mange andre grupper af syge, er det ikke kommuens opgave, at skabe samværstilbud med mere. Alligevel har der i en periode været stillet lokaler til rådighed, for at hjælpe med opstarten af en forening. Det er sådan noget vi kan, som kommune. Vi kan og skal støtte op om de tilbud der oprettes, ligesom vi gør med mange andre. Men vi skal ikke sørge for driften. Det er andre bedre til. Her tænkes bl.a på KFUM’s orlogshjem på o.l., som Frederikshavn kommune har hjulpet i gang og som nu drives af en række frivillige. Stor ros til dem.

De der er alvorligt ramt, af det de har oplevet i tjenesten, har mange gange brug for specialist behandling, som vi ikke har rådighed over. Der skal vi bruge forsvarets egne eksperter. Det har været drøftet, om vi i samarbejde med andre kommuner skulle have en veteran koordinator. Der er enighed om, at det ikke vil være den bedste måde at støtte på.

I Frederikshavn kommune, har vi 529 veteraner, hvoraf 261 fortsat er ansat i forsvaret.

Ligesom mange andre grupper, er veteranerne en del af de politikker, vi har lavet på både social, sundheds og arbejdsmarkeds området. Det viser sig også ved, at vi ikke har mange veteraner i kommunen, som ikke er på arbejdsmarkedet.

Vi vil tage initiativ til en drøftelse med de øvrige partier efter valget, hvordan vi bedst sikrer, at der – ligesom for andre grupper – er den bedst mulige støtte til vore veteraner – om det er en politik, eller større fokus i de politikker vi har.

 

Se fakta om/hjælp til forsvarets veteraner her: http://veteran.forsvaret.dk

 

Brian Kjær

Byrådsmedlem(A)