Claus Henrik “Lubi” Nedermark : Foreningerne gør en kæmpe indsats

Ude i idræts- og fritidsklubberne gør de frivillige et kæmpe arbejde for at få de unge i gang med diverse aktiviteter, og hvor ville det være dejligt at kunne hjælpe dem mere, f.eks ved at give dem mulighed for at tiltrække flere rollemodeller, det kunne for et eksempel være ved at give dem lov til at låne en af vores haller til at lave et LAN-party, som kunne tiltrække unge – ikke bare fra vores kommune, men også unge fra mange andre kommuner. Det ville ikke bare gøre det endnu mere attraktivt at komme i de forskellige klubber, men også brande kommunen som et sted, der er godt at være bosat i.

Der bliver snakket meget om, at vi skal lave lokaletilskudsreglen og 25 års reglen om. Den første regel blev indført sammen med kommunesamlægningen. Nu har vi været en kommune i 10 år, så nu er det vel på tide, at vi finder en lokaletilskud model, som er ens overalt i kommunen. 25 års reglen, som giver tilskud til alle under 25 og modregner medlemmer, som er over 25, har eksisteret i de 40 år, jeg har været med på forskellige måder inden for foreningslivet, og så sejlivet en regel er det måske sværere at ændre. Vi er nødt til at finde en mere retfærdig måde at fordele pengene på uden at nogen er nødt til at nedlægge sig selv på grund af manglende resurser.

Vi ved, at for hver krone, der gives i tilskud, kommer der fire kroner tilbage til kommunen, så måske skulle kultur- og fritidsudvalget til at være mere proaktive og tage ud og snakke med de forskellige aktører inden for deres område og spørge, hvilke ideer der florerer, og hvad udvalget kan gøre for at understøtte disse ideer.

Når Skagen Visefestival, Egnsspillet i Skagen og Tordenskioldsdagene i Frederikshavn(og nu også i København) bliver gennemført, involverer de mindst 1000 frivillige, som gør et kæmpe stykke arbejde for kommunen, men ikke nok med det, det generer også et overskud, måske ikke altid til de foreninger, der laver det store arbejde, men til de erhvervsdrivende i kommunen.

Så alt i alt må jeg konkludere, at både kulturen, idræts- og fritidsklubberne er en indtægt og ikke en udgift for hele vores kommune.

Husk at stemme til kommunalvalget 21. november og vær med til at præge Frederikshavn kommunes fremtid.