Nyt fra Borgmesteren

Kære alle

Det er en spændende tid – tiden hvor økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen landes. Den kom i hus torsdag 1. juni.

Spillet mellem kommunernes forhandlere og regeringen foregik som forventet. Man positionerede sig. Finansministeren på den ene side: kommunerne vælter i penge, vi fjerner de og de tilskud….” og KL på den anden siden: send flere penge.

Som skrevet landede man aftalen forleden.

Det er en fornuftig aftale set fra min stol. Ikke en flot eller visionær aftale men en fornuftig aftale.

Den indeholder de puljer, som vi også kender fra i år – finansieringstilskud, pulje til vanskeligt stillede kommuner osv.

De er nødvendige, indtil vi har fået en udligningsreform, som kompenserer de kommuner som er særligt udfordret. For kommunerne er differentieret udfordret, og det må der tages højde for i en ny udligningsmodel.

Derfor er jeg også meget tilfreds med, at 2 mia. af de 3,5 i finansieringstilskudspuljen – fordeles i forhold til kommunernes økonomiske vilkår.

Det er et godt udgangspunkt.

Fordelingen af puljerne til de enkelte kommuner kender vi ikke endnu. Det sker over de næste uger.

Derfor kan jeg ikke sige, hvordan resultatet bliver konkret for Frederikshavn Kommune.

Det jeg kan sige er, at vi i kommunen arbejder med budgetter og økonomi dagligt.

Vi skal rette vores budgetter til ift. indtægter og udgifter – og det gør vi, men vi har stort set ikke gjort andet de sidste tre år, og næste års budget bliver ikke uden besparelser og tilretninger.

Jeg har set kommentarerne om, at vi bare kunne lade være at give til Norskov og lignende kommentarer. Dertil må jeg svare: de 600.000 kr. redder ikke manglende driftsudgifter på f.eks. 15 mio. Og der er også steder, hvor vi må investere for at få investeringer.

Det lange seje træk er flere arbejdspladser, øget bosætning, flere børn. Vi arbejder med tiltag – lige bortset fra det med at få flere børn. Der er der ikke mange byrådsmedlemmer, der kan levere høhø…..

Vi knokler med at drive kommunen, og vi er afhængige af bredt samarbejde og anstændige økonomiaftaler.

Der er ingen, der har lovet, det skulle være let, men vi har energien, kræfterne og modet til at knokle for vores kommune.

Nu er det tid at sige: god pinse.

 

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune