Nyheder

Indsats for unge intensiveres – mange yder allerede en uvurderlig indsats – Af Borgmester Birgit Hansen

Indsats for unge intensiveres
– mange yder allerede en uvurderlig indsats

I Frederikshavn Kommune har vi ca. 300 frie fugle. Det kalder vi de unge, der ikke er gået den lige vej. De der ikke er i gang med en uddannelse eller har fået job.

I det budgetforlig, der er indgået mellem A, V, DF, C og SF i byrådet, indgår seks millioner til indsats for unge med henblik på beskæftigelse, og der indgår en budgetbemærkning, at parterne er enige om, at der skal lægges et fokus på de unges udfordringer i kommunen. Dette sker med henblik på at give den enkelte unge et godt og solidt grundlag – for den unges skyld men også for at kunne bidrage til vores lokalsamfundsudvikling. Vi har brug for alle.

Er vi lige startet på arbejdet med de unge, der ikke går den lige vej? Nej der arbejdes på flere fronter med indsats for unge.

Lad mig nævne: Produktionsskolen, VUC, ungdomsuddannelserne, EUC Nord, vores Ungdommens Uddannelsesvejledning, vores 10. Kl center, klubberne, SSP (skole, socialforvaltning, politi samarbejde), arbejdsmarkedsområdet, vores ansatte og mange flere – ligesom der er politisk fokus gruppen af unge, der ikke går den lige vej.

Vi kan gøre det bedre. Vi kan koordinere indsatserne, og ved at afsætte penge kan der ydes yderligere indsats.

Når jeg på den nyligt afholdte Demokratifestival anfører, at der er tale om et samfundsstrukturelt problem, ja så spørger jeg, hvordan kan det være, at ikke alle børn og unge ved, man skal være en god kammerat, at man ikke stjæler, at man skal videre med uddannelse eller job? Det er store spørgsmål og kan ikke besvares enkelt og ligetil. Mange faktorer spiller ind. Det er langt fra enkelt.

Vi skal spørge os selv? Hvor er vi på vej hen? Hvad kan vi gøre som forældre, borgere, naboer, kommune, samfund, erhverv?

Det skylder vi vores børn og unge – ja os selv.

Alt i mens kæmper vi videre, for vi vil vore børn og unge det bedste på vej i livet.

Borgmester
Birgit S. Hansen
Frederikshavn Kommune

Borgmester Birgit Hansen – Budget for Frederikshavn Kommune 2018 er på plads

 

Budget for Frederikshavn Kommune 2018 er på plads

Der er indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
Parterne er enige om, at det er styrke, at det igen i år er lykkes at lave et bredt forlig. 30 ud af 31 byrådsmedlemmer – alle partier fraset Ø- har taget ansvar for den samlede kommunale økonomi.
Det er et sundt budget, hvor vi fortsætter den ansvarlige økonomiske linje.
Der er blevet plads til prioritering af folkeskolen, unge og foreninger – ligesom der er blevet plads til engangsinvesteringer i byggemodning, asfalt, skoleveje og bygningsvedligehold.

Sådan lød vores fælles pressemeddelelse, da vi sent d. 21. september – ja præcis to måneder før valget – underskrev budgetforlig.
I betragtning af det råderum vi har at bevæge os i, når vi først har betalt “faste” udgifter, er resultatet godt. Vi bruger de penge vi har, men heller ikke mere end det.
Når vi har forhandlet og skrevet under, står vi i kø for at fortælle, hvilke fingeraftryk vi fik sat.
Socialdemokraterne havde på forhånd peget på børne- og skoleområdet som prioriteringer, investering i arbejdsmarkedsområdet – og så nogle engangsinvesteringer i foreningspulje, byggemodning og lidt asfalt samt sikker skolevej.

Vi er tilfredse med resultatet. Det er vigtigt, at vi, som borgmesterbærende parti, tager opgaven på os – at mene noget, at lytte og samle. Og det gør vi. Vi får kredit for det brede samarbejde og for det brede forlig. Det er godt for kommunen.
Vi kommer ikke udenom, at vi har fjernet 25 mio. af budgettet. Det gjorde vi i foråret – det er tilretning, når vi ser på indtægter og udgifter. Så ved vi, vi skal spare den ene procent – også i de kommende år som tallene ser ud.
Jeg har bedt direktionen se på nye modeller, idet jeg mener, at en procents besparelse er slidt op. Desværre forsvinder opgaven ikke, men vi må se på andre måder. Her er den politiske opgave i allerhøjeste grad at prioritere.
Så har vi besparelsen på socialområdet: her bruger vi ca. 80 mio. mere (det kommer an på, hvordan man opgør det, men uanset hvordan bruger vi mere) end sammenlignelige kommuner. Der får vi meldinger, at det kan hverken ansatte eller borgere mærke. Og havde vi haft råd, ville vi sige: ja vi bruger meget mere, og det er vi stolte af. Men sådan er det desværre ikke. Derfor er opgaven at se på, hvordan vi bruger pengene, og hvordan vi kan gøre det bedst muligt for borgere og ansatte.
Det arbejde har socialudvalgsformanden sat i gang.

Samlet set er vi kommet anstændigt i mål med budgetlægning for 2018.
Nu fortsætter arbejdet med at drive denne dejlige kommune.
Og nårh ja så kommer der lige et bette valg 21. november.
Vi er klar – vi holder kursen.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn Kommune

Borgmester Birgit Hansen – Vi skal bevare gejsten

Vi skal bevare gejsten

Forleden hørte jeg en erhvervsmand, Niels Duedahl, holde indlæg om digitalisering og meget mere. Det der gjorde mest indtryk på mig, var hans input om arbejdsglæde og om at bevare gejsten.
Han arbejdede selv med at rydde ud på tre hylder:
Kompleksitet
Nulfejlskultur
Silo kultur
Han erfaring sagde, at hvis vi gemmer os bag, at det er ikke så ligetil, det er for komplekst, vi arbejder i en kompleksitet, som ikke lige gør det så nemt med nye ideer og tiltag – ja så tror da pokker, at vi ikke rykker mod nye veje og mål. Hans råd var: drop at gemme jer bag, at det er for komplekst.
Nulfejlskultur: der skal være plads til fejl. Det er den kendte: hvis ikke man laver fejl, laver man nok intet. I hans virksomhed havde de indgangen til fejl og røde tal: hvad skete der? Hvad kan vi lære? Og hvordan skal vi komme videre herfra? Og uden at banke, den der havde fejlet – ja måske ligefrem havde dummet sig.
Den sidste var Silo kultur. At dele op og sidde i hver sin silo – isoleret uden at se sammen hænge er lig med magt. Det giver magt at holde på sin viden. At dele op i siloer betyder opdeling og ikke blik for helheden.
Hvis vi skal bevare gejsten, skal vi nedbryde kompleksitet, nulfejlskultur og silo opdeling/tænkning.
Jeg påstår ikke, det er nemt at rydde ud på de tre hylder, Duedahl nævner, men tænk lige over det – på alle hylder! Det er en god sti at følge – som leder, i familien, som kollega – ja på mange hylder i livet.

Bedste hilsner
Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn

Frivilligt arbejde

Vi mangler “hænder” til frivilligt arbejde i forbindelse med kommune- og regionsvalget i november.
Har du lyst til at
– ophænge plakater
-køre med trailer
-uddele foldere
– lave kaffe
eller noget helt andet, så kom til vores møde i ORD skolen Thomas Bergsgade i Frederikshavn, den 14 september kl. 19.00

Blandt de fremmødte trækker vi lod om billetter til forestillingen:Demokrati, svaghed og styrker som vises den 10/10

Åbent Gruppemøde

 Til
 Medlemmerne af Skagen, Frederikshavn og Sæby partiforeninger

Åbent gruppemøde  

Mandag den 28 August 2017 er der åbent gruppemøde i Metal’s lokaler på Håndværkervej  i Frederikshavn.
Mødet starter kl. 19.00.
Her kan du møde vore 14 byrådsmedlemmer med borgmesteren i spidsen.
Byrådsgruppen skal forberede det kommende byrådsmøde, men herudover vil der også være plads til dialog med medlemmerne. 

Stafet for livet

Vi vil meget gerne invitere dig til, at være med på vores hold ved Stafet For Livet på Knivholt

den kommende weekend. (den 12. – 13. august.)
Om du har tid og lyst skal du blot gøre følgende:
Gå ind på Stafet for Livets hjemmeside: www.stafetforlivet.dk
På Danmarkskortet finder du Frederikshavn ved at trykke på: Find din stafet.
Herefter trykker du på: Find hold. Vores hold/stafet hedder: De Røde Ildsjæle
Her tilmelder du dig ved udfyldelse af tilmelding og betaling af 100,- kr. For børn er prisen 50,- kr.

Du kan også vælge at støtte vores hold med et beløb, stort som lille. Vi modtager alle donationer med meget stor taknemmelighed. Det gør du ved at trykke: Støt og herefter finde vores hold.

ALLE beløb går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.Det kræver ikke de store fysiske evner, at være med i vores gode fællesskab på dagen.

Du kan vælge at gå eller løbe ruten på 1.2 km (alle de gange du vil), eller blot med din fysiske tilstedeværelse nyde samværet med øvrige deltagende. Vi har et eget opstillet telt til formålet, og ALLE er velkomne, uanset fysisk formåen. Vi er helt sikkert verdensmestre i, at hygge os sammen 😉

Din deltagelse kræver udelukkende en betaling af deltagergebyret, som nævnt ovenfor.

Der er et flot program for hele weekenden med mange forskellige aktiviteter og underholdning, hvor du vælger til og fra efter lyst og interesse. Dette program finder du på Stafettens hjemmeside.

Du møder, om muligt, ved De Røde Ildsjæles telt lørdag kl.10. Kan du ikke møde på dette tidspunkt, er en senere ankomst også ok. Herefter går vi i samlet trop til åbningsceremonien, der starter kl.10.30.

Du er, om du har mulighed herfor, deltagende indtil kl.22 om aftenen hvor lys poserne tændes.

Der er intet krav om deltagelse i det fulde program, men alene ud fra tid og lyst.

Alle deltagere på vores hold modtager mailinformation om weekendens forløb fredag den 11. august. Herunder info om hvor du finder vores telt, forplejning og service, program, samt øvrige praktiske oplysninger.

Dette forudsætter dog, at du oplyser din mailadresse ved din tilmelding.

Skulle vi nu have givet dig lyst til at være med, står vi klar til at byde dig hjerteligt velkommen.

Med håbet om at finde DIG i vores varme fællesskab den kommende weekend

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen, Borgmester

Helle V. M. Pedersen, Kredssekretær & Holdkaptajn

 

Socialdemokratiet, Frederikshavn Kommune

Af Jens Hedegaard – Slagsmål

Slagsmål !

Masseslagsmål i Skagen, og med musik til kunne man tilføje. Dejlige Skagen har det med at trække de store overskrifter, ikke mindst hvor længe og hvor højt der må spilles musik.

Vel vidende at fakta kan ødelægge enhver god historie prøver jeg alligevel. Sidste år var sommeren fyldt med klager og artikler om, ”at nu måtte Kommunen leve op til sin rolle som Myndighed og kontrollere støjen i Skagen”. I år er Regulativet nøjagtig magen til sidste år, men kontrolleres som efterspurgt af brancheforeningen, bl.a. restauratør Jacob Sund og ikke at forglemme Skagens enfant terrible byrådsmedlem Pia Karlsen. Det er værd at huske, nu hvor der tales om ”hvor synd det er for Skagen”, at Regulativet der blev vedtaget i 2012 også blev stemt igennem af bl.a. Pia Karlsen. Så sent som sidste år, skrev du Pia ”hvor længe skal vi vente på at Kommunen træder i karakter og håndhæver lovgivningen, inden de mange turister, som ikke kun søger fest og høj musik forlader byen” ? Nu skriver og siger du det stik modsatte Pia ! Hvad med om du satte dig ned Pia og fandt ud af om du ville på harejagt eller ud at stange ål.

Det forholder sig sådan at 6 ud af 7 byrådsmedlemmer fra Gl. Skagen Kommune, her i for sommeren har stemt for, at Regulativet skulle overholdes. Det er for øvrigt vanlig praksis, at hvis der er flertal lokalt for en sag i Skagen, bakker et flertal i Byrådet op.

Ingen der overholder Regulativet, miljølovgivning og givne dispensationer bliver snuppet med fingrene i kagedåsen. Kan I brave Skawboere fortsat have en god sommer.

 

m.v.h.        jens hedegaard     A

Driv kommunen som en virksomhed af Borgmester Birgit Hansen

Driv kommunen som en virksomhed

Dette udsagn hører jeg af og til – så sent som forleden.

Det er ikke muligt. Vi er underlagt kommunalfuldmagten, som handler om, at en kommune ikke direkte må drive erhvervsvirksomhed.

Private Hjemmeplejefirmaer må sælge tilkøbsydelser udover det, borgeren er visiteret til. Det må kommunen ikke.

Ovenævnte er blot et par eksempler på, at vi ikke kan drive kommunen som en virksomhed.

Det mener jeg heller ikke er meningen.

Kommune betyder fælleskab og er i tidernes morgen skabt som fattigvæsen og for at sikre folkets skole.

At opgaverne er blevet flere og mangeartet – det mener jeg er en styrke. Vi er tæt på borgerne, og varetagelse af pasning, skoler, socialområdet, kommunale veje, skove og parker, planlægning, miljø, sundhed, kultur og fritid er og bliver kommunernes vigtigste opgave.

Hvad så med erhvervsfremme? Kommunerne har en interesse i erhvervsfremme. Vi er tæt på virksomhederne, vi påtager os ansvar for de lokalt bestemte rammer, vi er interesserede i, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, at infrastrukturen er i orden – alt sammen medvirkende til vores virksomheder kan vækste og trives med præcis at drive virksomhed i vores område.

Tilbage til ”driv kommunen som en virksomhed”. I Frederikshavn Kommune har vi ca. 525 omkostning steder. Vi er pålagt at løse borgerrelaterede opgaver. Vi kan ikke fjerne nogle opgaver fra ”virksomheden” (læs kommunen), som vi ikke finder rentable. Vi kan ikke uhæmmet skrue ned for servicen – så bryder vi loven. I Kommunen kan vi ikke, som i en bank eller virksomhed, sige nej til en ”kunde”. Vi skal betjene alle borgere uanset om, de er fattige, gamle eller syge, og det gør vi gerne. Vi kan ikke søge andre markeder. Vi kan ikke producere til salg som i erhvervsvirksomheder. Og så er der uforudsigelige hændelser. Lad mig nævne sne. Vinterens styrke hvad angår sne kan vi ikke planlægge, og derfor kan vi komme ud i kolossale uforudsete udgifter, som vi gjorde den vinter, der kostede os i omegnen af 45 mio.kr..

Vi driver Frederikshavn Kommune økonomisk ansvarligt – med de opgaver vi er pålagt – og som vi løser med iver og arbejdsomhed. Vi har balance mellem indtægter og udgifter men ikke mere end det. En virksomhed i forretnings forstand, det er kommunen ikke.

Man kan naturligvis hævde, kommunen skal effektiviseres, harmoniseres, rationaliseres som enhver anden forretning. Jo – det har vi gjort siden kommunalreformen – altså de sidste ti år, og det er kommet for at blive.

Konklusionen er: vi kan ikke drive en kommune som en virksomhed. Det er to forskellige ting. Og sådan skal det være.

Rigtig god sommer – mon ikke vi ses rundt omkring.

Bedste sommerhilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

Udlicitering en balance ! af Jens Hedegaard

Udlicitering en balance !

Alle Kommuner i landet udliciterer deres opgaver i en eller anden størrelsesorden. Frederikshavn Kommune er ingen undtagelse. Vi udliciterer på alle områder og i forskelligt omfang. Park&Vej og Forsyningsselskaberne har udliciteret rigtig mange af deres opgaver; især på anlægssiden, men også mange driftsopgaver. Omvendt har Kommunen også holdt fast i stadig, at have et beredskab i baghånden. Både af et velkvalificeret personale og materiel. Det gør Kommunen af den simple grund, at vi vil have fuld overblik og indsigt i den tekniske udvikling så vi til enhver tid kan løse opgaver der ikke med fordel kan udliciteres.

Tankegangen om udlicitering er ikke ny. Erhvervslivet gør det selv i vid udstrækning. Nogle gange går en udlicitering skævt og opgaven tages hjem igen. Det gælder hele tiden om at vurdere hvor langt rundt i verden vi skal sende opgaverne for at få dem løst bedst muligt, pris, kvalitet osv. Akkurat det samme gør Kommunerne og resten af det offentlige system.

Hvis du kører en tur rundt i Frederikshavn Kommune vil du se en masse anlægs-og driftsopgaver der bliver udført for Kommunen; især her i sommertiden. Langt størsteparten af arbejdet bliver udført af private. Det være sig Havnebyggerier, vand, kloak, varme, El, vejrenoveringer, Boligforeningerne (her har Kommunen også en finger med i spillet). Alt sammen for offentlige kroner som du har været med til at betale. F.eks. har Kommunen flere hundrede tusinde m2 bygninger der skal vedligeholdes. 95% af arbejdet bliver lavet af håndværkere udefra.

Politisk er der nogle der vælger at markere sig kraftigt på, at alt skal udliciteres. Det er i Socialdemokraternes optik ikke antal og mængde det handler om, men at lave en udlicitering på en så begavet måde, at Kommunen får løst sine opgaver på den bedste og billigste måde. Samtidig skal Kommunen have et beredskab så vi aldrig bringer os i den situation, at andre går ind og dikterer pris og kvalitet for os.

 

m.v.h.      jens hedegaard    (A)

Jens Hedegaard skriver om Limfjordsforbindelsen

En god handel !

Salig Jens Risgaard Knudsen der som bekendt var primus motor for at vi fik motorveje til Vendsyssel, var en sand mester i altid at handle når der var en politisk mulighed inden for rækkevidde for, at fremme en given sag.

Den tredje Limfjordsforbindelse hænger i bremsen. Beslutningen om at gå i gang bliver udsat gang på gang. Der bor knap 600.000 mennesker i Nordjylland der alle i en eller anden grad er afhængige af at Limfjorden kan krydses problemfrit året rundt. Hele Vendsyssel er dybt afhæng af, at de altid har adgang til Regionssygehuset syd for Fjorden; især med udbygning af det nye supersygehus. Lufthavnen ligger nord for Fjorden. Universitetet ligger syd for Fjorden osv. Hertil kommer hele vores erhvervsliv der på begge sider af Fjorden skal have råmaterialer ind og varer ud. Jeg kunne blive ved. Det er jo ikke tilfældigt, at den gamle tunnel har en årsdøgnstrafik på 70.000 køretøjer. Tunellen er nedslidt og står over for en levetidsforlængelse, samtidig med at den i bogstaveligste forstand synker.

Med ovenstående in mente bør vore lokale folketingspolitikere kunne råbe Christiansborg op. Det er dybt, dybt uansvarligt bare at lade problemet flyde videre. Fjordkrydsningen er allerede i dag ved at sande til. En ny Limfjordsforbindelse kan tidligst stå færdig 2028. Det er det rene hassard at blive ved med at udsætte en så vigtig del af vores infrastruktur. Med vore Regional Hospitaler syd for Fjorden vil en udsættelse af en tredje Limfjordsforbindelse uvægerligt, uden at overdrive, koste menneskeliv.

Tilbage til Risgaard Knudsen. Risgaard havde en vane for når der var en kompliceret opgave på vej og nogle benyttede lejligheden til at drille, at hive op i bukserne og sige ”Nåh nu skal vi vist til at rumle”. Nu skal vore folketingspolitikere også til at ”rumle”. Hvis København synes det er en vældig god ide med en Metro til Malmø til 26 milliarder, så må vore lokale politikere stå sammen. ”Før vi så meget som vil overveje at stemme for en Metro så skal vi have en tredje Limfjordsforbindelse med i handlen”. Hvis gode gamle Risgaard kunne samle den ”Jyske Trafik Mafia”, så kan I kære lokale folketingsmedlemmer også gøre det i dag. Det burde I allerede have gjort ved planlægningen af Femern forbindelsen !

 

m.v.h.       jens hedegaard medlem af Frederikshavn Byråd  (A)