Nyheder

June Menne: Hvis ikke politikerne skal sikre, at skattekronerne bliver brugt ordentligt, hvem skal så?

Tirsdag 7. november deltog jeg i en paneldebat på biblioteket, hvor der blandt andet blev debatteret udlicitering og arbejdsklausuler.

De gav stort set alle indtryk af, at byrådet hverken kan eller bør blande sig i, hvorvidt der skal stilles krav om ordentlige løn- og ansættelsesforhold, når kommunen udliciterer. De kan kommunen ellers meget nemt ved hjælp af de såkaldte arbejdsklausuler.

En arbejdsklausul forpligter eksempelvis en vognmand til at tilbyde sine ansatte løn- og ansættelsesforhold, der lægger sig op ad den gældende overenskomst, når hans chauffører fragter vores skolebørn eller ældre rundt i kommunen. Og har kommunen indført arbejdsklausulen i kontrakten, kan kommunen efterfølgende kontrollere, om forholdene er i orden og sanktionere i tilfælde af, at arbejdsklausulen ikke overholdes.

Hvis ikke kommunen stiller krav om arbejdsklausuler, er det en åben invitation til social dumping. Konsekvensen er, at vi spiller hasard med danskernes arbejdsliv og lovlydige firmaers konkurrencekraft. Det kan vi ikke være bekendt.

De små og mellemstore virksomheder i kommunen har været udfordret de seneste årtier, netop fordi de bliver udkonkurreret af virksomheder, som tilbyder deres ansatte en sulteløn. Det mener jeg ikke, vi skal bruge vores skattekroner på.

Sidste år udliciterede Frederikshavn Kommune for 612 mio. kroner. Det er altså ikke småpenge, kommunen ikke kontrollerer bliver brugt ordentligt.

Direkte adspurgt i debatten på biblioteket, sagde både LA og Venstre, at de er tilhængere af udlicitering – og LA pegede på området Park & Vej. Jeg vil opfordre alle til at sætte kryds ved partier, som vil arbejde for arbejdsklausuler – til gælde for hele samfundet.

Tina Juul Kjellberg: Lys i flere vinduer er mit motto

Som din lokale repræsentant i Regionsrådet arbejder jeg benhårdt på at udbygge sygehuset i Frederikshavn – og det går i den helt rigtige retning.

De seneste fire år er der kommet lys i mange flere vinduer på Barfredsvej. Det er lykkedes at trække rigtig mange opgaver til Frederikshavn.

Et stort og velfungerende sygehus skaber tryghed i lokalsamfundet – og der er også arbejdspladser i det.

Derfor har jeg altid sygehuset øverst på dagsordenen, når der skal fordeles opgaver i regionen, og derfor råber jeg op, når vagtlægeordningen på Frederikshavn Sygehus trues – ikke ved læserbreve – men ved at trække i de rigtige tråde.

Det er vigtigt med lokale repræsentanter i Regionsrådet. Vi skal bevare Frederikshavn Sygehus – også når det nye sygehus i Aalborg står klar.

Brian Kjær: Skal Frederikshavn kommune have en politik for forsvarets veteraner?

Skal Frederikshavn kommune have en politik for forsvarets veteraner?

 

På vælgermøde forleden blev der to gange spurgt til veteraner og veteranpolitik.

Socialdemokratiet har stor respekt for dem der har deltaget i Danmarks freds-bevarende/skabende indsatser. Som kommune vil vi også arbejde for, at sikre dem et godt liv efterfølgende.

Vi støtter op om flådens flagdag og yder støtte til de initiativer der iværksættes.

Det er respekt for veteranerne, at vi er bevidste om, at vi ikke kan alt, hvad de har behov for.

Vi skal ikke lave politik for alt. Men en politik overfor veteraner giver god mening, så vi sikrer os, at der er klarhed over, hvilke opgaver kommunen har og ikke har.

Men ligesom med mange andre grupper af syge, er det ikke kommuens opgave, at skabe samværstilbud med mere. Alligevel har der i en periode været stillet lokaler til rådighed, for at hjælpe med opstarten af en forening. Det er sådan noget vi kan, som kommune. Vi kan og skal støtte op om de tilbud der oprettes, ligesom vi gør med mange andre. Men vi skal ikke sørge for driften. Det er andre bedre til. Her tænkes bl.a på KFUM’s orlogshjem på o.l., som Frederikshavn kommune har hjulpet i gang og som nu drives af en række frivillige. Stor ros til dem.

De der er alvorligt ramt, af det de har oplevet i tjenesten, har mange gange brug for specialist behandling, som vi ikke har rådighed over. Der skal vi bruge forsvarets egne eksperter. Det har været drøftet, om vi i samarbejde med andre kommuner skulle have en veteran koordinator. Der er enighed om, at det ikke vil være den bedste måde at støtte på.

I Frederikshavn kommune, har vi 529 veteraner, hvoraf 261 fortsat er ansat i forsvaret.

Ligesom mange andre grupper, er veteranerne en del af de politikker, vi har lavet på både social, sundheds og arbejdsmarkeds området. Det viser sig også ved, at vi ikke har mange veteraner i kommunen, som ikke er på arbejdsmarkedet.

Vi vil tage initiativ til en drøftelse med de øvrige partier efter valget, hvordan vi bedst sikrer, at der – ligesom for andre grupper – er den bedst mulige støtte til vore veteraner – om det er en politik, eller større fokus i de politikker vi har.

 

Se fakta om/hjælp til forsvarets veteraner her: http://veteran.forsvaret.dk

 

Brian Kjær

Byrådsmedlem(A)

Claus Henrik “Lubi” Nedermark : Foreningerne gør en kæmpe indsats

Ude i idræts- og fritidsklubberne gør de frivillige et kæmpe arbejde for at få de unge i gang med diverse aktiviteter, og hvor ville det være dejligt at kunne hjælpe dem mere, f.eks ved at give dem mulighed for at tiltrække flere rollemodeller, det kunne for et eksempel være ved at give dem lov til at låne en af vores haller til at lave et LAN-party, som kunne tiltrække unge – ikke bare fra vores kommune, men også unge fra mange andre kommuner. Det ville ikke bare gøre det endnu mere attraktivt at komme i de forskellige klubber, men også brande kommunen som et sted, der er godt at være bosat i.

Der bliver snakket meget om, at vi skal lave lokaletilskudsreglen og 25 års reglen om. Den første regel blev indført sammen med kommunesamlægningen. Nu har vi været en kommune i 10 år, så nu er det vel på tide, at vi finder en lokaletilskud model, som er ens overalt i kommunen. 25 års reglen, som giver tilskud til alle under 25 og modregner medlemmer, som er over 25, har eksisteret i de 40 år, jeg har været med på forskellige måder inden for foreningslivet, og så sejlivet en regel er det måske sværere at ændre. Vi er nødt til at finde en mere retfærdig måde at fordele pengene på uden at nogen er nødt til at nedlægge sig selv på grund af manglende resurser.

Vi ved, at for hver krone, der gives i tilskud, kommer der fire kroner tilbage til kommunen, så måske skulle kultur- og fritidsudvalget til at være mere proaktive og tage ud og snakke med de forskellige aktører inden for deres område og spørge, hvilke ideer der florerer, og hvad udvalget kan gøre for at understøtte disse ideer.

Når Skagen Visefestival, Egnsspillet i Skagen og Tordenskioldsdagene i Frederikshavn(og nu også i København) bliver gennemført, involverer de mindst 1000 frivillige, som gør et kæmpe stykke arbejde for kommunen, men ikke nok med det, det generer også et overskud, måske ikke altid til de foreninger, der laver det store arbejde, men til de erhvervsdrivende i kommunen.

Så alt i alt må jeg konkludere, at både kulturen, idræts- og fritidsklubberne er en indtægt og ikke en udgift for hele vores kommune.

Husk at stemme til kommunalvalget 21. november og vær med til at præge Frederikshavn kommunes fremtid.

Indlæg af June Menne: 215 unge er praktik- og lærepladssøgende

Ved spidskandidatsdebatten ved den nyligt afsluttede demokratifestival i Frederikshavn blev det gentagne gange sagt, at der er manglede arbejdskraft, bl.a. praktikanter og lærlinge.
Desværre hænger det ikke sammen med fakta.

Fakta er, at der i Frederikshavn kommune 2017 er 215 praktikanter og lærlinge, som er praktik- og lærepladssøgende. Blandt dem er der en del, der er i gang med 2. og 3. uddannelse, ganske enkelt fordi de ikke kan få praktik- og lærlingepladser til at færdiggøre deres uddannelser. Det er altså ikke praktikanter og lærlinge, som er en mangelvare, men derimod pladsen til dem.

På lange rækker står de med deres værktøjskasser, klar til deres tid på arbejdsmarkedet, men i stedet for værktøj i kasserne, er det afmagt, frustration og modløshed, som fylder kasserne. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi må arbejde for at fremtidssikre vores arbejdskraft.

Desværre bliver der ingen hjælp fra regeringens side, som varsler trecifrede millionbesparelser på erhvervsskolerne i deres finanslovudspil. Frederikshavn kommune ligger altså nr. 86 ud af 98 kommuner, så på det område er der desværre ingen udsigt til flere praktik- og lærlingepladser.

Erhvervslivet bør i højere grad påtage sig et større ansvar og tage flere praktikanter og lærlinge til sig, og på den måde også støtte op om vores erhvervsfaglige uddannelser. Det betaler sig at investere i vores ungdom, frem for billige kortsigtede ansættelser.

Det kommunen kan gøre er altid at bruge arbejdsklausuler/ uddannelseklausuler, hvilket skal gælde indenfor alle brancher, ligeledes også når der indgås driftsoverenskomster med selvejende institutioner. Ud over krav om dokumentation skal der laves stikprøvekontrol, ellers kan det ende med ren symbolpolitik i stedet for hensigten, nemlig at undgå social dumping for vores skattekroner, og på den måde fremtidssikre vores ungdom. Der bør desuden også bruges sanktionsredskaber (dagbøder), hvis klausulerne ikke bliver overholdt.

Sidst vil jeg lige nævne, at jeg synes nyhedsmedierne kører lidt for ensporede indlæg om praktikant- og lærlingemangel. Det er som om, de ikke forholder sig til, at der er over 12.440, der mangler praktik- og lærlingepladser. Helt ærligt, de fortjener lidt respekt, de bør have en bedre chance for at færdiggøre deres uddannelser.

Af June Menne : Saltebakken skal være et vartegn for Frederikshavn

Lige når man bliver fri af afskærmningen, hvor der burde være et åndehul, bliver man mødt med et sørgeligt syn af en for længst lukket fabrik, der står og forfalder og gror til.

Bare fordi grunden ligger ved siden af rensningsanlægget, behøver det jo ikke ligne lort. Helt ærligt, der burde ligge noget, der er indbydende, spektakulært, flot og nyttigt. Samtidig skal vi jo vise, at i Frederikshavn vil vi fremtiden, og at vi tør satse på noget nyt og anderledes.

Vi kunne jo skabe et helt nyt varemærke for Frederikshavn, der viser, at vi tør satse på noget større end normal vis, noget kontroversielt og spektakulært.

Hvorfor ikke tænke, som de gjorde i Aarhus da Isbjerget blev virkelighed, eller som i Vejle, hvor Bølgen står og spejler sig i fjorden. Måske et højhus, hvor der kunne blive plads til et shoppingcenter i bunden, derved slipper det halve af frederikshavnerne at køre til Hjørring og Aalborg for at shoppe i storcenter.

Jeg synes, at det er vigtigt, i noget af det foreslået, at der bliver plads til almene boliger, derved får almindelige lønmodtagere også råd til at bo ved havet.

Inden kritikerne begynder at rive hovedet af mig, synes jeg, at man lige skal tænke i historikken omkring Palmestranden, som også var et meget kontroversielt forslag, hvor kritikere i den grad er gjort til skamme.

Jeg er godt klar over, at der tidligere er foreslået noget for Saltebakken, men jeg prøver som frederikshavner at sparke gang i debatten igen. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at indgangen til Frederikshavn ligner noget, der er løgn. Vi er drivkraften i denne kommune, det skal vi vise, og det gør vi ikke med en forladt og faldefærdig fabriksbygning.

Sidst omkring debatten vedrørende rensningsanlægget. Det er vist årtier siden, at vi har kunnet lugte noget grimt derfra, men derimod har vi lugtet råddent tang. Det er altså et faktum, at vil man bo ved havet, er det et onde, som følger med i perioder.

Indsats for unge intensiveres – mange yder allerede en uvurderlig indsats – Af Borgmester Birgit Hansen

Indsats for unge intensiveres
– mange yder allerede en uvurderlig indsats

I Frederikshavn Kommune har vi ca. 300 frie fugle. Det kalder vi de unge, der ikke er gået den lige vej. De der ikke er i gang med en uddannelse eller har fået job.

I det budgetforlig, der er indgået mellem A, V, DF, C og SF i byrådet, indgår seks millioner til indsats for unge med henblik på beskæftigelse, og der indgår en budgetbemærkning, at parterne er enige om, at der skal lægges et fokus på de unges udfordringer i kommunen. Dette sker med henblik på at give den enkelte unge et godt og solidt grundlag – for den unges skyld men også for at kunne bidrage til vores lokalsamfundsudvikling. Vi har brug for alle.

Er vi lige startet på arbejdet med de unge, der ikke går den lige vej? Nej der arbejdes på flere fronter med indsats for unge.

Lad mig nævne: Produktionsskolen, VUC, ungdomsuddannelserne, EUC Nord, vores Ungdommens Uddannelsesvejledning, vores 10. Kl center, klubberne, SSP (skole, socialforvaltning, politi samarbejde), arbejdsmarkedsområdet, vores ansatte og mange flere – ligesom der er politisk fokus gruppen af unge, der ikke går den lige vej.

Vi kan gøre det bedre. Vi kan koordinere indsatserne, og ved at afsætte penge kan der ydes yderligere indsats.

Når jeg på den nyligt afholdte Demokratifestival anfører, at der er tale om et samfundsstrukturelt problem, ja så spørger jeg, hvordan kan det være, at ikke alle børn og unge ved, man skal være en god kammerat, at man ikke stjæler, at man skal videre med uddannelse eller job? Det er store spørgsmål og kan ikke besvares enkelt og ligetil. Mange faktorer spiller ind. Det er langt fra enkelt.

Vi skal spørge os selv? Hvor er vi på vej hen? Hvad kan vi gøre som forældre, borgere, naboer, kommune, samfund, erhverv?

Det skylder vi vores børn og unge – ja os selv.

Alt i mens kæmper vi videre, for vi vil vore børn og unge det bedste på vej i livet.

Borgmester
Birgit S. Hansen
Frederikshavn Kommune

Borgmester Birgit Hansen – Budget for Frederikshavn Kommune 2018 er på plads

 

Budget for Frederikshavn Kommune 2018 er på plads

Der er indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
Parterne er enige om, at det er styrke, at det igen i år er lykkes at lave et bredt forlig. 30 ud af 31 byrådsmedlemmer – alle partier fraset Ø- har taget ansvar for den samlede kommunale økonomi.
Det er et sundt budget, hvor vi fortsætter den ansvarlige økonomiske linje.
Der er blevet plads til prioritering af folkeskolen, unge og foreninger – ligesom der er blevet plads til engangsinvesteringer i byggemodning, asfalt, skoleveje og bygningsvedligehold.

Sådan lød vores fælles pressemeddelelse, da vi sent d. 21. september – ja præcis to måneder før valget – underskrev budgetforlig.
I betragtning af det råderum vi har at bevæge os i, når vi først har betalt “faste” udgifter, er resultatet godt. Vi bruger de penge vi har, men heller ikke mere end det.
Når vi har forhandlet og skrevet under, står vi i kø for at fortælle, hvilke fingeraftryk vi fik sat.
Socialdemokraterne havde på forhånd peget på børne- og skoleområdet som prioriteringer, investering i arbejdsmarkedsområdet – og så nogle engangsinvesteringer i foreningspulje, byggemodning og lidt asfalt samt sikker skolevej.

Vi er tilfredse med resultatet. Det er vigtigt, at vi, som borgmesterbærende parti, tager opgaven på os – at mene noget, at lytte og samle. Og det gør vi. Vi får kredit for det brede samarbejde og for det brede forlig. Det er godt for kommunen.
Vi kommer ikke udenom, at vi har fjernet 25 mio. af budgettet. Det gjorde vi i foråret – det er tilretning, når vi ser på indtægter og udgifter. Så ved vi, vi skal spare den ene procent – også i de kommende år som tallene ser ud.
Jeg har bedt direktionen se på nye modeller, idet jeg mener, at en procents besparelse er slidt op. Desværre forsvinder opgaven ikke, men vi må se på andre måder. Her er den politiske opgave i allerhøjeste grad at prioritere.
Så har vi besparelsen på socialområdet: her bruger vi ca. 80 mio. mere (det kommer an på, hvordan man opgør det, men uanset hvordan bruger vi mere) end sammenlignelige kommuner. Der får vi meldinger, at det kan hverken ansatte eller borgere mærke. Og havde vi haft råd, ville vi sige: ja vi bruger meget mere, og det er vi stolte af. Men sådan er det desværre ikke. Derfor er opgaven at se på, hvordan vi bruger pengene, og hvordan vi kan gøre det bedst muligt for borgere og ansatte.
Det arbejde har socialudvalgsformanden sat i gang.

Samlet set er vi kommet anstændigt i mål med budgetlægning for 2018.
Nu fortsætter arbejdet med at drive denne dejlige kommune.
Og nårh ja så kommer der lige et bette valg 21. november.
Vi er klar – vi holder kursen.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn Kommune

Borgmester Birgit Hansen – Vi skal bevare gejsten

Vi skal bevare gejsten

Forleden hørte jeg en erhvervsmand, Niels Duedahl, holde indlæg om digitalisering og meget mere. Det der gjorde mest indtryk på mig, var hans input om arbejdsglæde og om at bevare gejsten.
Han arbejdede selv med at rydde ud på tre hylder:
Kompleksitet
Nulfejlskultur
Silo kultur
Han erfaring sagde, at hvis vi gemmer os bag, at det er ikke så ligetil, det er for komplekst, vi arbejder i en kompleksitet, som ikke lige gør det så nemt med nye ideer og tiltag – ja så tror da pokker, at vi ikke rykker mod nye veje og mål. Hans råd var: drop at gemme jer bag, at det er for komplekst.
Nulfejlskultur: der skal være plads til fejl. Det er den kendte: hvis ikke man laver fejl, laver man nok intet. I hans virksomhed havde de indgangen til fejl og røde tal: hvad skete der? Hvad kan vi lære? Og hvordan skal vi komme videre herfra? Og uden at banke, den der havde fejlet – ja måske ligefrem havde dummet sig.
Den sidste var Silo kultur. At dele op og sidde i hver sin silo – isoleret uden at se sammen hænge er lig med magt. Det giver magt at holde på sin viden. At dele op i siloer betyder opdeling og ikke blik for helheden.
Hvis vi skal bevare gejsten, skal vi nedbryde kompleksitet, nulfejlskultur og silo opdeling/tænkning.
Jeg påstår ikke, det er nemt at rydde ud på de tre hylder, Duedahl nævner, men tænk lige over det – på alle hylder! Det er en god sti at følge – som leder, i familien, som kollega – ja på mange hylder i livet.

Bedste hilsner
Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn

Frivilligt arbejde

Vi mangler “hænder” til frivilligt arbejde i forbindelse med kommune- og regionsvalget i november.
Har du lyst til at
– ophænge plakater
-køre med trailer
-uddele foldere
– lave kaffe
eller noget helt andet, så kom til vores møde i ORD skolen Thomas Bergsgade i Frederikshavn, den 14 september kl. 19.00

Blandt de fremmødte trækker vi lod om billetter til forestillingen:Demokrati, svaghed og styrker som vises den 10/10