Nyheder

Demokratiet længe leve – Borgmester Birgit S. Hansen

Demokratiet længe leve

 1. juni er det Grundlovsdags. Og ja det er også fars dag – tillykke til alle fædre.

Forleden havde jeg besøg af en gymnasieklasse. En af de skønne elever spurgte, efter jeg havde fortalt om beslutningsprocesser, høringsfaser, ankemuligheder osv., var det ikke nemmere bare at sige: sådan er det bare?

Herlig ungdommelig friskhed og selvfølgeligt lidt fristende at give ham ret….. Men det er jo netop forskellen mellem demokrati og diktatur.

Apropos de unge: i radioavisen er det netop fortalt, at de unge har taget demokratiet til sig i forbindelse med kommunale og regionale valg i november 2017. Stemmeprocenten var steget for den gruppe, og forskeren der havde set på det udtrykte, at det er på bagrund af, de unge har fået demokrati ind med modermælken i skolen, de modtager grundloven som 18 årige, der er kørt kampagner osv. Dog er der stadig en udfordring blandt de unge nydanskere, hvor stemmeprocenten er noget lavere. Det skal der arbejdes med.

Grundloven er gammel (fra 1849), og der er kun fortaget forholdsvis få ændringer/ justeringer. Det er stærkt.

Grundloven er i den grad fundamentet for vores demokrati og demokratiforståelse.

Grundloven er Danmarks forfatning. En forfatning der beskriver de grundlæggende regler for et samfund.

Grundloven giver os nogle grundlæggende rettigheder, som ingen kan tage fra os. Vi tænker måske ikke over det til daglig. Men vi har nogle rettigheder, som ikke er en selvfølge alle steder i verden.

Og så er der mulighederne. Muligheder for at sige sin mening, stille op til valg – muligheden for at vælge både kvinder og mænd til det repræsentative demokrati.

Se her Grundlovens paragraffer om borgernes rettigheder:

 • 71 siger, at den personlige frihed er ukrænkelig.

Ingen dansk borger kan sættes i fængsel på grund

af sin politiske holdning, tro eller afstamning

 • 72 siger, at boligen er ukrænkelig.
 • 73 siger, at vores ejendom er ukrænkelig.
 • 75 siger, at enhver, der ikke kan forsørge sig selv,

og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, har ret til hjælp af det offentlige.

Undervisningspligt for alle børn.

 • 77 ytringsfriheden.
 • 78 siger, at vi må danne foreninger uden at spørge nogen først. Det kaldes foreningsfrihed.

Foreningerne må dog ikke have til formål at begå noget ulovligt.

 • 79 siger, at vi har forsamlingsfrihed. Det vil sige, at vi har ret til at samles til offentlige møder uden

først at søge tilladelse. Vi har f.eks. lov til at samles til en demonstration.

 • 81Religionsfrihed, der kan ikke indføres censur

For bare at nævne nogle af de meget væsentlige områder for borgerne.

 

Der er kampe at kæmpe, men der er i sandhed også meget at være taknemlig for.

Vi lever i en foranderlig verden, men vi har et urokkeligt fundament – Grundloven.

Lad mig til sidst citere Gandhi:

Vær den ændring du ønsker at se i verden

Jeg vil ønske en rigtig god grundlovsdag 5. juni. Lad os sammen fejre vores demokrati og passe godt på vores Grundlov.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

 

 

Birgit Hansen: Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Willy Søvndal genopfriskede vores kendskab til ordet magtfuldkommenhed i forbindelse med kommunalvalget i efteråret. De havde lidt udfordringer sydpå. Jeg har tænkt på det mange gange siden.

Vi er 18 socialdemokrater valgt til Frederikshavn Kommunes byråd. Jeg bliver ofte spurgt om noget i retning af: “hvor tit vil I så trække det magtkort”?

Svaret er: at det vil vi helst ikke. Vi vil fortsat samarbejde om de rigtige løsninger, men også om at træffe svære beslutninger. Det kan nok være lidt mere vanskeligt at få andre med på at træffe svære beslutninger. Det ser vi i forhold til beslutninger om besparelser osv.. Det er bestemt heller ikke skønt. Og her er kan vi nemt skydes for, at vi bruger magtkortet/vores eget flertal. NEJ. Vi SKAL træffe beslutninger, og hvis vi i situationer står ene – ja så bærer vi det ansvar, men vi vil ikke beskyldes for at være magtfuldkomne. Jeg har sagt det før: vi vil gerne beskyldes for at tage ansvar og turde træffe beslutninger. Og vi vil altid gerne samarbejde og diskutere muligheder, og vi vil diskutere, om det er de rigtige beslutninger. Ligesom vi tør ændre, hvis der er en vej.

Aktuelt er vi i gang med at forberede budget 2019. Der skal træffes svære beslutninger. Vi kender ikke økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen endnu (den kommer til sommer), men vi er i gang med at disponere i forhold til det, vi ved.

Alle udvalg skal spare lige godt 1 procent. Dog skal børne og ungdomsudvalget “kun” spare 0,5 procent. Vi slagter ikke børneområdet. Vi arbejder med at prioritere det. Vi har netop eftergivet udvalgets gæld på 21 mio. Det var det mulige. Vi har som skrevet besluttet, de skånes for at finde 0,5 procent i besparelse. Vores folk i udvalget starter nu en visionsproces. Kan man det med vores økonomiske situation? Ja det kan man.

Vi arbejder med en langsigtet strategi. Styr på økonomien, så vi ikke hopper fra tue til tue, men lever som vi har råd til, og så arbejde med, hvordan vi får det bedste ud af pengene – ved inddragelse af alle, der vil – ansatte, forældre, børn osv.. Vi skal holde tungen lige i munden og følge vores strategi. Og de der vil være med til at tage ansvar – er velkomne.

Lige en sidste bemærkning inden jeg ønsker god pinse – vi skal huske, at der er mange om de 3,9 mia., som kommunens budget er på – børnene naturligvis, men også de ældre, de handicappede, de ældre, hele arbejdsmarkedsdelen osv osv.

Så lige en slutbemærkning: derfor holder vi også fast i vores mantra: de der kan selv, skal selv”.

Så knokler vi med at prioritere  i forhold  til de vigtigste.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Ansvar – politisk ansvar – Borgmester Birgit Hansen

Ansvar – politisk ansvar

”Ansvar er et bestemt aspekt af de relationer, man som person har over de personer, hvorom man anerkender at man er “ansvarlig overfor” dem. Man er i almindelighed ansvarlig overfor mennesker, hvis liv bliver påvirket af ens beslutninger, og desuden overfor overordnede, altså mennesker eller instanser som har tildelt en rolle og i den forbindelse uddelegeret særlige beføjelser og ansvar”. -Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Jeg taler om politisk ansvar.

Her er udvalgte overskrifter fra medier:

”Politisk ansvar eller et cirkus”? – Fyens. dk

”Politisk ansvar efterlyses” – Folkeskolen. dk

”Der bliver ikke taget politisk ansvar for nedskæringer i landets kommuner det kommende år”. – FTF Aktuelt

”Politisk vilje til globalt ansvar savnes” – FN Forbundet. dk

Og sådan kunne jeg blive ved.

Ofte hører vi i debatten: er de regeringsduelige? Tør de tage ansvar? Kører de frihjul?

Jeg får desværre selv tanken af og til. Ærligt nok mest når vi står i skidt til halsen. Så ville jeg da ærligt sagt ønske, at jeg og mine partikammerater kunne køre frihjul og sige det helt rigtige. Hov!  Lad os lige stoppe op her. Vi siger faktisk det helt rigtige, og vi træffer beslutninger med udgangspunkt i realiteter. Når jeg var omkring at sige det helt rigtige i en ønskesituation, er det når vi skal spare f.eks. – ja så ville jeg ønske i en stille stund, at jeg kunne sige: ja flere penge til de og de områder, man kan spare sig ihjel, vi bør investere fremfor at spare osv.

Tilbage til politisk ansvar.  Det tager vi på os – det har vi en forpligtelse til – også selv om det var skønt at køre frihjul og kun komme med manifester, ideologisk programpunkter osv. .

Her følger et uddrag fra vores kommunalpolitiske valgprogram, som jeg er stolt af:

”Vi lytter, og vi påtager os ansvaret for en styrket dialog med alle ansatte, forældre og bestyrelser om mulige forbedringer på skoleområdet.

Vi vil møde alle medarbejdere med tillid, og give mulighed for reel indflydelse og ansvar”.

”I Socialdemokratiet tør vi godt love borgerne i Frederikshavn Kommune tre ting; stabilitet, dialog og vilje til at handle, når de rigtige løsninger findes. Dem finder vi i fællesskab, og i fællesskab kan vi også finde finansieringen”.

Det kaldes at tage ansvar.

Det handler om mod, og det handler om at være ”regeringsduelig”, tage ansvar, ikke rygsvømme, ikke give de andre skylden.

Især når det er svært……………………………….

”Du er ikke alene” lyder det i Sebastians sang. Jeg har læst, at Sebastian er med på, man tolker den, som man vil. Du er ikke alene –  nej det håber vi ikke! Vi har brug for alle – menneskeligt set men også lokalpolitisk set. Og på mange områder virker det – samarbejdet – politisk lægger vi fortsat op til samarbejde – for kommunens skyld – og det kan til en start ses i konstitueringen til valget. Det blev ikke: the Winner takes it all. Vi vil samarbejde og håber, at de andre vil – for kommunens skyld.

Et andet område, hvor vi har et godt samarbejde i dagligdagen, er med fagbevægelsen. Vi kender godt begge parter vores opgave og står i forskellige sko, men når det kommer til samarbejde for det, vi er sat i verden for på området – nemlig job, efter- og videreuddannelse- ja så ser vi ens på det – og det mærker jeg tydeligt i LO samarbejdet og i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Her har vi bragende gode dialoger. Og sidst men ikke mindst vil jeg nævne erhvervet.  De stiller op, når kampe skal kæmpes. Nylige eksempler er udligningsmonstret, hvor vi kæmpede side om side med erhvervet for ikke at blive pelset af et meget borgerligt/liberalt udspil, der ikke lige tænkte på vores videre liv her i kommunen. Et andet eksempel er ministerens ønske om ændring af erhvervsfremmesystemet, som lokalt virker rigtigt godt -se bare på erhvervstilstanden – her kæmper erhvervet også med skriv, møder osv. Sådan skal det være. Nok har vi forskellige tilgange, står i forskellige sko, men når det kommer sig til at kærre sig om vores kommune – ja så kan vi finde sammen. Tak for det.

 

Lad mig slutte med et citat af en ung Mette Frederiksen – fra 2005 –

”Danmark er et dejligt land. Især nu, hvor foråret har gjort sit indtog, og vi ved, at aftnerne kun bliver lysere. Men vores politiske opgave kan aldrig reduceres til at prise det, der er. Vi har altid insisteret på at forandre for at forbedre. Det skal vi blive ved med at gøre”.

 

-Og for egen regning: også selvom det kan være op ad bakke og kræver ansvar………..

 

Til slut: mener vi så ikke noget og har visioner, hvis vi er noget så ansvarlige? Jo det gør vi, og det glæder vi os til at vise, når muligheder og finansiering byder sig.

 

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen,

Borgmester,

Frederikshavn Kommune

Bjarnes Klub

BJARNES S-KLUB

 

Vil du med til debatmøde om tyveriet af lejernes penge i Landsbyggefonden?

Mandag den 30. april kl. 17.00-19.00 hos Frederikshavn Boligforening, Aalborgvej 95, Sæby.

Men skynd dig, der er kun plads til de første 50 tilmeldte. Det kan du gøre på sbjal@ft.dk eller Facebook.

 

I vore dage er der blevet for få steder, man kan gå hen og få sig en ordentlig politisk debat, og hvor man diskuterer et aktuelt emne til bunds. Der bliver færre partiforeninger, færre fagforeninger og andre fora, der tidligere har været livlige debatkredse. Der er derfor behov for nogle steder, hvor man kan mødes og debattere aktuelle emner med højt til loftet og langt til døren.

 

Et sådant debatforum er nu stiftet i form af Bjarnes S-Klub, som er et nyt, aktuelt bidrag til den politiske debat i Nordjylland. Bjarne Laustsen, MF (S) genlancerer det politiske debatmøde i form af Bjarnes S-Klub, som er et tilbud til alle politisk interesserede. Møderne holdes i Frederikshavnkredsen.

 

Tanken med Bjarnes S-Klub er at tilbyde aktuelle debatmøder efter behov cirka én gang hver tredje måned. Klubbens møder vil gå på skift mellem Frederikshavn, Sæby, Skagen og Læsø, og alle aktuelle emner kan komme på tale.

 

Alle uanset politiske holdninger er velkomne, men Bjarne Laustsen vil naturligvis præsentere den politiske sag fra en socialdemokratisk vinkel. Det væsentlige er at få givet politisk interesserede et tilbud om at drøfte aktuel politik med det lokale folketingsmedlem.

 

Det første finder sted som ”på-vej-hjem-møde” mandag den 30. april kl. 17.00-19.00 hos Frederikshavn Boligforening, Aalborgvej 95, Sæby. Emnet vil være: ”Hvorfor skal Landsbyggefonden betale for regeringens ghettoplan?” Herunder vil Bjarne Laustsen gøre rede for, hvilke følger det kan få for renoveringen i Frederikshavn Kommune, hvis regeringen tager midlerne til ghettoplanen fra Landsbyggefondens kasse. Hovedbestyrelsesmedlem i BL Bjarne Vallentin vil fortælle om, hvordan det i givet fald vil foregå.

 

Alle er velkomne, ikke bare interesserede borgere, men også medierne. Der er plads til 50 mennesker, og af hensyn til serveringen skal de interesserede melde sig til via Facebook, da møderne i Bjarnes S-Klub bliver offentliggjort på hans Facebookside under ”begivenheder”:

 

www.facebook.com/b.laustsen

 

Om Socialudvalget – Af Ole Rørbæk

Om Socialudvalget.

Efter kommunalvalget i november fik jeg lov til at overtage formandsposten i socialudvalget.

Det var et kæmpeskridt at gå for mig, som hidtil mest havde beskæftiget med det

Økonomiske område , til socialområdet , hvor jeg sidst havde været medlem

for mange år siden !Ja, der er sket noget siden.

Der er bestemt også meget økonomi i dette område, men for at lære området rigtig

At kende,  besluttede jeg at gå i ” praktik “.

Jeg ville simpelthen besøge alle vores institutioner, bosteder, plejecentre mv. for at lære stederne og medarbejderne at kende.

Og jeg skal love for, at jeg ikke er blevet skuffet. Jeg har nu, sammen med vores dygtige direktør, været næsten hele vejen rundt i  kommunen, og det har lært mig uhyre meget , og givet mig stor respekt for institutionerne og medarbejderne.

Vi har i Frederikshavn kommune et fintmasket socialt område, fine institutioner og dygtige og engagerede medarbejdere, som  udfører et godt arbejde.

Vi har et fint serviceniveau.

Selvfølgelig har vi udfordringer og naturligvis er der ting, vi gerne vil gøre endnu  bedre.

Det var også for at se udfordringerne, jeg gerne ville rundt, og nu er vi så gået i gang med disse problemstillinger.

Socialudvalget administrerer et budget på ca. 885 mill. Kr, og er sammen med

Arbejdsmarkedsudvalget det største udvalg.

Visionen for socialområdet.

Dem, der kan selv, skal selv – vil stadig være omdrejningspunktet for de kommende år.

Visionen er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne. Dette betyder, at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder . Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere , der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Socialområdet er delt op i flg. Centre :

: Center  for handicap og psykiatri, som er det udførende led på kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrugsbehandling og socialt udsatte.

Center for Social  og Sundhedsmyndighed består af fire enheder : Visitationsenheden,socialenheden,hjælpemiddelenheden samt kontrakt- og tilsynsenheden.

Center for Social- og Sundhedsmyndighedens  overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest selvhjulpne og centeret fungerer som garant for de svageste borgere, der ikke

Kan gøres selvhjulpne.

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje- og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af 13 plejeboligenheder og ældreboliger, aktivitets- , demens- og hverdagsrehabilitetsområdet  samt Madservice

En af de første sager , vi havde i det nye udvalg , var en principiel sag  , som også havde stor medieinteresse.

Det drejer sig om overvågning på en af vores institutioner, Koktvedstien i Frederikshavn, som er et bosted for voksne udviklingshæmmede. Der er

Installeret en elektronisk trædemåtte for at forhindre en beboer i  at forlade sin lejlighed uden opsyn,og derudover er der installeret en rumsensor i et fælles område.

Socialtilsyn Nord har erklæret, at det er ulovlig overvågning og vi skal finde  alternativer til den metode. Vi har ingen klager fra pårørende, tværtimod, og socialudvalget har anket sagen. Vi har bedt om opsættende virkning mht. påbuddet, men det fik vi ikke, så vi er nu tvunget til at finde alternative muligheder, indtil sagen er endelig afgjort.

En urimelig og bureaukratisk juridisk afgørelse, men vi er nødt til at forholde os til den.

En anden sag, som , jeg synes, er meget vigtig, er behandlingen af udsatte i vores kommune. Vi har mulighed for at danne et Udsatte Råd, som skal undersøge udsattes forhold i kommunen.

Det kan være hjemløse,misbrugere, borgere på de laveste offentlige ydelser: kontanthjælp, borgere der rammes af 225 timers reglen eller kontanthjælpsloftet m.m.

Socialudvalget har haft sagen på dagsordenen og tiltrådt ideen, så der arbejdes videre med den , og vi får nedsat et råd. Arbejdet i  Udsatte rådet vil ske i et samarbejde med Sundhedsudvalget  og Arbejdsmarkedsudvalget  og foreningen Sind i Frederikshavn.

På sidste socialudvalgsmøde besluttede udvalget at oprette nye aktivitets- og træningscentre for borgere med en demenssygdom i Skagen og Sæby.

I Frederikshavn har borgerne et meget fint tilbud på Ingeborghus, men vi vil gerne uddelegere tilbuddet til borgere i Skagen og Sæby. Der oprettes nye træningscentre på hhv. Ankermedet plejecenter og på Sæby Ældrecenter.

Der er et stigende antal borgere med demens, og derfor er et stigende behov for dette .

Socialudvalget har i lighed med de øvrige udvalg nu fået en bunden opgave mht.

Budget 2019, og det spændende arbejde er udvalget gået i gang med.

Det drejer sig om budgettilpasning på lidt over 1 % , og vi skal prøve at finde en

tilpasning uden nedgang i serviceniveauet overfor borgerne.

Ole Rørbæk Jensen.

Bestyrelsens- og formandens beretning 2018

Bestyrelsens beretning for 2017

 

Desværre har vi siden sidste Generalforsamling måttet tage afsked med gode kammerater grundet dødsfald. Vi vil som vanligt mindes dem alle med et minuts stilhed på vores Generalforsamling. Bestyrelsen udtrykker også i denne beretning en stor tak for deres støtte til partiet gennem årene, og et: Ære være deres minde.

 

Bestyrelsen:

Efter endt Generalforsamling i marts 2017 var bestyrelsens sammensætning således:

Formand, Palle Thomsen
Næstformand, Gitte Christiansen
Kasserer Grete Næser
Peter Aaby (udtrådt )
Claus Henrik Nedermark
Linda Heidemann
Per Kjærsgaard
Axel Fiedler
Marianne Bille (udtrådt)
Som suppleanter valgtes:
Ruben Christiansen ( indtrådt i bestyrelsen)
Gitte B. (indtrådt i bestyrelsen)
ULIGHEDEN STIGER MED ENESTÅENDE HAST I DANMARK

Skattelettelser til de rigeste er den vigtigste årsag til stigende ulighed. Men hvorfor har danskerne fået lettelser, når de fleste aldrig har ønsket dem?

I år 2000 var Danmark et af verdens mest lige lande. Det er vi ikke længere. Faktisk stiger uligheden enestående hastigt i Danmark, når man måler, hvor meget folk med topindkomster (efter skat) disponerer over i forhold til den øvrige befolkning.

Årsagerne til den stigende ulighed er flere, men den vigtigste er politik.
Der er givet betydelige skattelettelser til de rigeste. Men hvorfor egentlig? Danskerne har aldrig ønsket disse skattelettelser, så hvorfor har vi fået dem?

Venstres nye strategiske kurs
For at finde svaret skal vi tage (temmelig præcist) 20 år tilbage i tiden. Venstre tabte overraskende Folketingvalget i 1998. Det viste sig, at vælgerne foretrak Socialdemokratiet frem for Venstre. Vælgerne sagde nej til Venstres skattelettelser, fordi vælgerne forbandt skattelettelser med nedskæringer i velfærden.

Som konsekvens af nederlaget lagde Venstre en ny kurs. De lovede skattestop, hvilket vælgerne forbandt med uændret velfærd. Det gav pote så ved Folketingsvalget i 2001 fik højrefløjen flertal (for første gang siden 1926), og Venstre blev det største parti.

Magtskiftet i dansk politik skyldtes ikke, at vælgerne havde ændret holdninger, men at Venstre havde. Det lykkedes Venstre at få flertallet af danskerne til at stemme til højre, selvom flertallet af danskerne ikke ønskede skattelettelser.

Socialdemokratiet skal og må gøre noget ved den voksende ulighed, når vi kommer til magten og stoppe nedskæringen på velfærden.

Vi er trætte af at høre om nedskæringer på alle de sociale områder.
Der er skåret ind til benet, ja, selve benet er også ved at være helt væk.

Det må og skal være de bredeste skuldre der tager de største økonomiske udfordringer.

Og vi skal i den forbindelse tage fat i alle de multinationale selskaber, der tjener millioner i Danmark uden at betale en krone i skat.

Samspilsproblematikken:
Jeg vidste ikke hvad det var, før jeg selv blev bekendt med den ( troede det var noget med forældre myndighed – eller noget i den retning).

Til dem der ikke ved det, drejer det sig om pension.
I store træk går det ud på at dem der har opsparet til sin pension gennem et helt arbejdsliv, bliver trukket i folkepensionen og betaler op til 64% i skat at det der bliver udbetalt af ens pensionsopsparing.
Så kan man måske sige: Jamen er det ikke rimeligt, at dem der har, ikke behøver at få så meget fra det offentlige ?
Jo, det kan man godt. Problematikken består bare i at dem der sparer op, får en mindre del af deres løn udbetalt hver måned, enten fordi de laver en privat opsparing, eller indbetaler til en tvungen pensions opsparing. mens dem der ikke sparer op har det mere at gøre godt med hver måned.
Problematikken bliver større i de kommende år, hvor flere og flere ikke ønsker at opspare til deres pension, det kan gå hen og blive et samfundsproblem.
Hvordan der skal laves en retfærdig løsning ved jeg ikke, men de kloge hoveder må gå sammen og finde en acceptabel løsning alle kan være tjent med.

Socialdemokratiet på landsplan, står lige nu historisk stærkt i meningsmålingerne. Vi er fortsat det største parti, og vi har oplevet medlemsfremgang to år i træk ikke mindst pga. introduktionen af intromedlemskabet, men også på den førte politik, og uenighed i blå blok.
Lad os håbe på et snarligt folketingsvalg, senest den 17 juni 2019 men meget gerne før, så vi igen kan få Danmark på den rette kurs.

Kommunal- og regionsvalg:
Vi fik jo som bekendt et flot resultat ved det nyligt overståede kommunal- og regionsvalg.
Vi skal nyde sejren og fremgangen for vores parti ved valget, men samtidig være opmærksom på de farer der er ved at have et flertal, bl.a. kan vi blive konfronteret med: I havde jo magten, I kunne jo bare have gjort noget.
Vi skal forsat være gode til at samarbejde med andre, velvidende at hvis det kommer til en afstemning om et eller andet, så kan vi bruge vores flertal, til at stemme vores politik igennem, den trumf er altid god at have i baghånden.
Der skal herfra lyde et stor tak til alle, der var deltagende i valgkampen, på den ene eller anden måde, men særligt til de frivillige medlemmer, der brugte deres fritid på at give en hånd med.

Frederikshavn Partiforening
har også haft en fremgang på medlemmer, det skyldes ikke mindst det nye intromedlemsskab, men også en god hvervekampagne bl.a. af vores deltagere ved Forårsmessen i Arena Nord.
Her fik vi 25 medlemmer, og medlemssekretariatet på partikontoret ringede og spurgte om det ikke var en fejl, eller hvad vi havde gang i. Udover vores hverve kampagner  er der også rigtig mange der selv har meldt sig ind.

Danmark er i disse år udsat for mange former for økonomisk kriminalitet på internettet.
Det går desværre ud over rigtig mange foreninger, og desværre var Frederikshavn Partiforening en af den.
Vores kasserer blev på listigste vis narret til at overføre et beløb til formanden. Det viste sig bare at det ikke var formanden der havde anmodet om en overførsel, men nogle kriminelle ”nettyve”
Formandens e-mail var blevet kopieret, så det så ud til at han ønskede en overførsel i forbindelse med udgifter i valgkampen.
Dette tricktyveri kostede Frederikshavn Partiforening 26.000,-. Det er selvfølgeligt meldt til politiet, der kunne oplyse at der desværre også var mange andre det var sket for. Men politiet arbejder på sagen.
Efterfølgende er der i partiforeningen taget foranstaltninger før overførsel af større beløb.

”Den kulturelle fond” som tidligere uddelte donationer til os via afholdte bankospil, er blevet nedlagt.
I deres vedtægter stod der at  ved nedlæggelse af fonden, skulle alle aktiver gå til Frederikshavn Partiforening.
I den forbindelse, har vi modtaget kr. 29.000,- hvilket vi er rigtig glade for. Så stor tak til den kulturelle fond.

AOF mødelokale og depot

Partiforeningen har indgået en aftale med AOF, om brug af deres lokaler til afholdelse af møder, og samtidig sat 2 lokaler til rådighed for opbevaring af alle vores materialer, vederlagsfrit..
Det er vi rigtig glade for, således at der nu er styr på hvad vi har af ting og sager – og vi har meget. Bl.a. 700 plakater af Bjarne (som forhåbentligt snart bliver hængt op). 

Aktiviteter
Vi har i løbet af året haft forskellige aktiviteter, og møder:

Månedlige bestyrelsesmøder. Hvor vi jævnligt har besøg af en af vores politikere til en snak om hvad der rør sig

Forårsmesse i Arena Nord

Månedlige møder med byrådsgruppen.

1 maj på Knivholt.

Julekomsammen for afgåede byråds- og bestyrelsesmedlemmer.

Nytårstaffel.med 45 deltagere

Åbne  gruppemøder.

Udarbejdelse af valgprogram.

Sørget for artikler til ”FAGET”

Deltagelse i Socialdemokratisk Partikongres.

Fremtiden i partiforeningen byder stadig på meget arbejde med at arrangere aktiviteter.
Bestyrelsen vil i det kommende år satse meget på aktiviteter for medlemmerne, bl.a. virksomhedsbesøg og sociale arrangementer.

Sidst men ikke mindst, stor tak til vores politikere i Kommune, Region og Folketing.
Vi ved de gør et stort stykke arbejde for at føre de Socialdemokratiske ideer og visioner ud i livet

 

Birgit S. Hansen – Udligning

Udligning

Formålet med udligning er:

”Udligningssystemets formål er at udjævne forskellene mellem kommunerne. Gennem udligningen mindskes forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau.

Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper”.  (Kilde: KL.dk)

 

Aktuelt er udligningen hot stof. Regeringen har sagt, de vil komme med ny udligningsmodel. Et finansieringsudvalg er barslet med fem modeller.

I fire ud af de fem modeller rammes Frederikshavn Kommunes hårdt – negativt. Vi skal aflevere mange millioner.

Partierne i byrådet står bag en henvendelse til partierne på Christiansborg.

Den bringes her:

”Frederikshavn Kommune rammes skævt i den nye udligning

Finansieringsudvalget har afleveret deres rapport om justering udligningssystemet til Folketinget. I rapporten fremlægger udvalget en række modeller til justering af det nuværende system. I modellerne 2-5 foreslås det, at beskæftigelsestilskuddet fremover indregnes i det samlede tilskuds- og udligningssystem.

 

Indregningen af beskæftigelsestilskuddet giver en uforholdsmæssig skæv virkning for Frederikshavn Kommune i forhold til kommunens størrelse, og samtidig ses det, at virkningen i Frederikshavn Kommune er modsat i forhold til virkningen i regionen og dermed virkningen for de øvrige nordjyske kommuner og sammenlignelige kommuner i øvrigt.

 

Finansieringsudvalget noterer i rapporten, at der for nogle kommuner, som måtte blive ramt særligt hårdt ved omlægningen af beskæftigelsestilskuddet, vil kunne være behov for særordninger. Udvalget nævner specifikt Ishøj Kommune. Frederikshavn Kommune er, ligesom Ishøj Kommune i en helt særlig ugunstig situation, når man ser på, hvilke økonomiske tab kommunen står overfor med de foreslåede justeringer af udligningssystemet.

 

Frederikshavn Kommune er den kommune, som i absolutte tal taber næstmest på omlægningen af beskæftigelsestilskuddet. Frederikshavn Kommune taber 56,1 mio. kr. Beløbet svarer til 1/3 af Frederikshavn Kommunes nuværende beskæftigelsestilskud og har indgået som én af kommunens finansieringskilder på linje med øvrige udligningsbeløb.

 

Den nuværende beregnede ”overfinansiering” af beskæftigelsesområdet for 2016 er på 28,6 mio. kr., men alligevel står Frederikshavn Kommune til at tabe næsten det dobbelte på, at beskæftigelsesområdet indregnes.

 

Frederikshavn Kommunes tab på refusionsomlægningen er beregnet til 14,2 mio. kr. og tabet på, at beskæftigelsesområdet indregnes i udligningssystemet er på 56,1 mio. kr. Det vil sige, at overførselsområdet alene koster Frederikshavn Kommune et tab på 70,3 mio. kr. – svarende til en stigning i indkomstskatteprocenten på 0,8%, hvilket ville betyde, at Frederikshavn Kommune kom op på en delt 1. plads om at have den højeste skatteprocent blandt landets kommuner.

 

Det samlede tab for Frederikshavn Kommune i model 2 er på 67,0 mio. kr. Model 2 er udgangspunktet for de øvrige modeller, og da Frederikshavn Kommune bliver markant dårligere stillet end sammenlignelige yderkommuner i modellen, så fanger de efterfølgende tilpasninger slet ikke den særlige situation, som Frederikshavn Kommune er i. Frederikshavn Kommune er den kommune, som i Model 2 har det tredjestørste tab i andel af beskatningsgrundlag. Kun Ishøj Kommune og Københavns Kommune ligger højere.

 

Frederikhavn Kommunes tab er SÅ stort og så afvigende fra ”hvad man måtte forvente” for en yderkommuner, at Frederikshavn Kommune på linje med Ishøj Kommune har behov for en særordning, hvis udligningssystemet ændres som foreslået. De justeringer som foretages i modellerne 3-5 for at rette op på skævhederne i modellen, kan slet ikke rette på den massive skævhed, som ses for Frederikshavn Kommune.

 

Tabet på 70,3 mio. kr. på overførsler/beskæftigelse svarer til et tab på:

 • 0,7% af kommunens beskatningsniveauet
 • 5,7% af kommunens samlede tilskuds- og udligningsbeløb (2018-niveau)
 • 13,7 % af kommunens samlede refusioner og beskæftigelsestilskud (2018-niveau).

På alle disse parametre er Frederikshavn Kommunes tab i forhold til forsørgelsesdelen endda højere, end det er tilfældet i Ishøj Kommune, som specifikt nævnes af Finansieringsudvalget som havende behov for en særordning.

 

Frederikshavn Kommune ligger endvidere på et lidt højere udgiftsniveau end Ishøj Kommune, når det gælder forsørgelsesudgifter pr. indbygger. Frederikshavn Kommune har det 12. højeste udgiftsniveau i Danmark, mens Ishøj Kommune har det 14. højeste niveau. Derfor virker det urimeligt at ændringerne betyder så store tab for Frederikshavn Kommune til netop at finansiere disse udgifter.

 

I nordjysk sammenhæng har Frederikshavn Kommune den næsthøjeste andel af ledige blandt de nordjyske kommuner. Det virker derfor helt overraskende og uforklarligt, at Frederikshavn Kommune så samtidig skal have det største tab på beskæftigelsestilskuddet!

 

Frederikshavn Kommunes særlige situation understreges yderligere af, at Frederikshavn Kommune på grund af en i forvejen presset økonomisk situation ikke har en stærk likviditet, som mange andre kommuner har. Dette på trods af, at Frederikshavn Kommune siden 2014 har været i gang med en flerårig hård tilpasning af driftsudgifterne.

 

Det har aldrig været meningen, at beskæftigelsesudgifterne skulle kunne blive en ”gøgeunge” i kommunernes budgetter, som ville betyde reduktioner på serviceområderne. Men med tab i den angivne størrelsesorden kan Frederikshavn Kommune kun skære i serviceudgifterne til børn, ældre og handicappede – hvor der allerede er indregnet en årlig reduktion på 1%.

 

Der er behov for en varig løsning af den aktuelle udfordring for Frederikshavn Kommune, som indiskutabelt befinder sig i en helt særegen situation ved ændringen af tilskuds- og udligningssystemet. Selv når dette problem løses, vil det fortsat være nødvendigt for Frederikshavn Kommune, at få tilskud fra den ekstraordinære finansiering af kommunerne (de 3,5 mia. kr.) på et niveau, som svarer til det nuværende på ca. 56 mio. kr.

 

Der er ingen tvivl om, at Finansieringsudvalget har forsøgt at løse en række af de uhensigtsmæssige økonomiske virkninger, når beskæftigelsestilskuddet bliver en del af det generelle tilskuds- og udligningssystem. Ligeså tydeligt er det, at Frederikshavn Kommune afviger FOR meget i forhold til, hvad der kan fanges op med de korrektionsmekanismer, som ligger indbygget i de fremlagte modeller.

 

Alene det faktum, at Frederikshavn Kommune er den kommune, der bortset fra Københavns Kommune taber suverænt mest på indarbejdelsen af beskæftigelsesområdet viser – med al ønskelig tydelighed, at der er en speciel situation, som kræver en speciel løsning for Frederikshavn Kommune”.

Det var en lang omgang, men brevet i dets helhed er bragt med henblik på at beskrive konsekvenser for vores kommune.

Det kan ikke være hensigten, at vi skal rammes så hårdt. Bemærk formålet med udligningen.

Vi fortsætter kampen med at påvirke folketingsmedlemmerne, så de husker formål og nuancer.

Vi sidder ikke på vores hænder……

Mvh

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

 

 

 

Birgit S. Hansen – Retten til at ytre sig

Retten til at ytre sig

Mandag morgen og jeg lytter til P4 Nord, det toner frem, at der i aften afholdes møde i Hjørring Kommune om de ansattes ret til at ytre sig.

Burde det være nødvendigt med et møde om emnet?  Prøv at sig ordene: RETTEN til at ytre sig. Det hedder altså RETTEN til at ytre sig, og så bør det give sig selv, at det har man. Men alligevel kan vi konstatere, at det kontinuerligt er nødvendigt at vende emnet og afklare, hvordan det tolkes.

Jeg kan ikke klart nok slå fast, at man som ansat i Frederikshavn Kommune afgjort har ret til at ytre sig. Det er via dialogen, vi bliver klogere, det er via meningsudveksling, vi flytter ting.

Dog skal det også siges, at vi naturligvis gør det åbent og konstruktivt.

Vi har de rette fora at starte i: nemlig på personalemøder, via ens tillidsmænd og ledere. Vi har vores MED system (“tillidsmandssystem”, hvor både arbejdstager og arbejdsgivere er repræsenteret). Hvis man oplever ikke at blive lyttet til ( det er ikke det samme som, at man altid får ret) ja så skal man gå videre op i ledelsessystemet eller kontakte politikerne og meget gerne mig som borgmester.

Jeg er i mod whistleblower ordninger, fordi det efter min mening kommer til at virke som om, man manifesterer, at vi ikke kan tale åbent og frit om udfordringerne. Det virker som om, vi affinder os med, at det ikke er muligt at ytre sig åbent, og så må vi hellere lave en anonym/“hemmelig” ordning. Vi skal – som I skal – sikre en åben kultur, hvor meningsudveksling kan finde sted.

Det kræver bevidsthed, åbenhed og mod, men det er afgørende for at være en ordentlig arbejdsplads, at vi sikrer retten til at ytre sig.

Det kræver også politisk ledelse, og det vil vi Socialdemokrater til enhver tid kæmpe for.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Birgit Hansen – Storm om udligning

Storm om udligning

Generelt er mit fokus som borgmester i forhold til udligning, at vi ikke gør det til en kamp mellem kommunerne. Det har ingen glæde eller ære af. Og det var ikke hensigten med vores eksempel i pressemeddelelsen om rådighedsbeløb i Frederikshavn Kommune. Den handlede om tiltrækning/bosætning.

Udligning:
Vi skal forholde os til det, som udligning handler om; hvor høj grad af skævhed vi vil tillade mellem den mulighed de rigeste og de fattigste kommuner har, for at stille velfærd til rådighed for deres borgere. Og der mener vi, fordelingen er skæv, og at der bør udlignes mere til kommuner, som har mindre gunstige rammebetingelser.

Konkret i forhold til logikken om, at blande leveomkostninger og kommunal økonomi sammen så er det efter min mening et vildskud. Det er klart, at ejendomspriser og deraf følgende boligudgifter er væsentligt højere i nogle kommuner end i Frederikshavn Kommune – og resten af Nordjylland. Jeg har svært ved at få øje på udligningsperspektivet i, at disse kommuners borgere har råd til en villa til 4,5 mio. kr. i stedet for en almennyttig lejlighed til 4.500 kr. pr. måned. Det handler ikke om misundelse over, at nogen borgere tjener mange penge, det er dem vel undt. Til gengæld er det så også helt fair, at disse kommuner er med til at udjævne de sociale forskelle der er mellem landets kommuner.

Der er meget kompliceret teknik i udligningssystemet, men logikken bag er ret enkel, de rige skal hjælpe de fattige.

Faktum er, at kommunen med ”de rigeste” borgere, med deres nuværende beskatningsniveau, har et skatteprovenu på 82.665 kr. pr indbygger. Kommunen med ”de fattigste borgere” har et årligt skatteprovenu på 41.697 kr. pr. indbygger – endda med et faktisk beskatningsniveau som er næsten 5%-point højere. Så kan enhver se, at forholdene for at drive en kommune er væsentligt forskellige, og at man på trods af, at vi bor i et ret lille land vil have kæmpestore forskelle på, hvilken service borgerne kan tilbydes.

Samtidig gør borgernes sociale forhold, at presset på kommunens udgifter er væsentligt højere i den fattige end i den rige kommune. Det betyder, at presset på udgifterne er højere og indtægterne til at betale med er lavere i den ”fattigste kommune”. Og det er det, udligning handler om – helt enkelt – at udligne forskelle mellem kommuner; ikke mellem borgere. Der er grænser for, hvor store forskelle, vi kan leve med i den kommunale service i et lille land som Danmark. Der skal være sammenhængskraft.

Udligning handler ikke om, hvordan hver enkelt borger indretter sin privatøkonomi, hvor stor gæld den enkelte borger måtte ønske at have (eller have mulighed for at optage) til bolig og hvilken bil man måtte ønske at have holdende i carporten.

Når det kommer til udligning, så er der én ting der tæller for os; har alle kommuner råd til at give en service på bare nogenlunde samme niveau som andre kommuner, også selvom nogle kommuners borgere har langt mindre indtægter og langt mere brug for kommunen end andre.

Min holdning er klar; de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder – også mellem kommunerne.

I forhold til regeringens mantra – et Danmark i Balance – ja så må det også gælde her.

Nu venter vi spændt på, hvordan denne svære opgave gås til af regering og folketing. Der kommer et udspil til foråret. Det er ikke en nem opgave, men den er nødvendig. Jeg mener, flest mulige parametre skal indgå i det forhold, at kommuner er differentieret udfordret – den går begge veje. Altså bør man se på flest mulige forhold – så det ikke bare bliver hovedstadskommuner mod resten. Det er useriøst.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

 

 

 

Bjarne Laustsen – FORSVARSFORLIG = JOBGARANTI TIL 4.260

FORSVARSFORLIG = JOBGARANTI TIL 4.260

I Nordjylland fylder Forsvaret rigtig meget. Vi er den eneste region, der har alle tre værn repræsenteret. Hertil kommerså Beredskabsstyrelsen i Thisted. Helt nøjagtig har vi i dag 4.260 nordjyske ansatte i Forsvaret. Det svarer faktisk til, at for hver gang der er 1000 indbyggere, så er de syv ansat i Forsvaret.

Så det gav os et godt udgangspunkt, inden vi startede forsvarsforhandlingerne sidste efterår. Men det er også værd at notere sig, at købet af de ny kampfly fra juni måned sidste år satte Forsvarets økonomi under pres. Som bekendt aftalte forsvarsforligspartierne, at der skulle findes effektiviseringer. Vi fik udarbejdet 45 analyser for, hvordan vi kunne effektivisere Forsvarets drift med én mia. kr.

Det kan man ikke gøre, uden at der nogen der opdager det, og derfor skal der faktisk nedlægges mere end 800 stillinger over en årrække, inden vi begynder at give Forsvaret et substantielt løft med ca. 700 flere ansatte.

Den sikkerhedspolitiske situation i Rusland og andre steder gør jo, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi indretter vores forsvar både i forhold til mandskab og materiel. Det betyder,at vi skal foretage store investeringer, både for at sikre danskerne tryghed og sørge for, at de soldater, vi har sendt rundt til at passe på Danmark både hjemme og i udlandet, har noget ordentligt grej. Men mere end halvdelen af de ny folk der kommer til, skal jo gå til at hjælpe politiet både med grænsebevogtning og med de steder, hvor der desværre er nødt til at være en fast bevogtning for at undgå terroraktioner.

Flere partier havde ønsket sig mange flere tusinde værnepligtige. Nu er vi landet på et acceptabelt antal på 500, og heraf går de 125 til Beredskabsstyrelsen, hvad der falder godt i tråd med, at vi i Socialdemokratiet har prioriteret den borgernære tryghed. Derfor ville vi ikke acceptere, at vores SAR-helikopter i Aalborg skulle flyttes og at Sæby Redningsstation skulle lukke, og vi kunne slet ikke acceptere, at Sergentskolen skulle flyttes fraFrederikshavn. Det kommer heller ikke til at ske. Vi får samlet yderligere ledelse i Frederikshavn med oprettelse af den 3. eskadre, og Søopmålingen flytter også til byen.

I Aalborg styrkes Forsvaret også i forhold tilspecialoperationsstyrkerne. Og de ny værnfælles droner placeres i Aalborg, og vi får en ekstra besætning til vores transportfly C 130. Så alt i alt får vi et styrket Forsvar i Nordjylland.

Jeg bliver tit beskyldt for at være en af de største sognerådspolitikere, der er i Folketinget, men det tager jeg gerne på mig – for hvis ikke man som lokalvalgt i Nordjylland skulle varetage nordjyske interesser, hvem skulle så?

Når vi ikke får flere arbejdspladser til Forsvaret, men holder status quo, så skyldes det, at regeringen og DF ikke ville flytte yderligere arbejdspladser til Nordjylland, heller ikke selv om vi var dem, der fik tildelt færrest af de øvrige statslige arbejdspladser. Det må vi så tage ad notam, men der bliver i hvert fald ikke sendt forsvarsjob ud af regionen.

Forsvaret har siden murens fald gennemgået en vældig transformation. Og alt er nu blevet værnsfælles, hvor vi har samlet de fleste enheder sammen og soldaterne går nu også næsten ens klædt. Derfor er det underligt, at Dansk Folkeparti og Konservative blokerede for en samling af officersskolerne. Dybest set kunne de lige så godt ligge i provinsen, men ikke engang en samling i København kunne de acceptere. Det kommer til at betyde, at vi skal bruge mere end 100 mio. på at opdatere Frederiksberg Slot hvor Hærens Officersskole har hjemme og de næste seks år acceptere at der skal bruges godt 14 mio. kr. ekstra på driften end hvis de var samlet ét sted. Så jeg vil vove den påstand, at de største sognerådspolitikere i den sag bor i København.

Jeg havde gerne set på at Center for Sømilitær Teknologi kunne være flyttet til Flådestation Frederikshavn. Det drejer sig om 30 arbejdspladser, og dem ville man godt være med til at flytte fra Nyholm, men kun til Korsør. Der har været talt meget om den kamp, der er mellem de to flådestationer i Frederikshavn (1200 ansatte)og Korsør (1000 ansatte) og hvis det er den største kamp Søværnet bliver involveret i, går det nok. Det er i hvert fald gået de sidste 60 år. Men jeg har nu lidt ondt af Korsør, for der er ikke ret mange af de ansatte, der vil bo i Slagelse Kommune, så vi nordjyder kommer til at hjælpe dem med at levere al den beton, som de skal bruge til renoveringen, og det forlyder også, at den grønne pære til indsejlingen er sprunget, og derfor må vi sende vores bedste mand for at sikre en tryg indsejling.

Som en del af forsvarsforliget var parterne enige om, at udbuddet af nye miljøskibe skal gå om, således at danske værfter kan byde ind på opgaven. Alt andet ville også være urimeligt. Det vil være skønt hvis den investering på 3-400 mio. kr. kunne falde i Nordjylland og give op imod 400 arbejdspladser til værftsindustrien. Så det her nye seksårige forsvarsforlig er rent faktisk en jobgaranti til 4.260 nordjyder om at deres beskæftigelse er sikret i hvert fald frem til 2023. Det er der næppe andre private eller offentlige virksomheder, der kan udstede en sådan jobgaranti. Set i det lys synes jeg, at det ik´ er så ringe endda.

Med venlig hilsen

Bjarne Laustsen
MF

Medlem af Folketinget (S)
Fhv. Kommitteret for Hjemmeværnet
Fhv. Præsident for Beredskabsforbundet

Medlem af.

Beskæftigelsesudvalget
Miljø og Fødevareudvalget
Forsvarsudvalget
Energiudvalget-,Forsynings- og Klimaudvalget

Christiansborg
DK-1240 København K.

Tlf.   +45 33 37 55 00
Dir.   +45 33 37 40 41

Mobilnr. +45 61 62 35 39

Email: sbjal@ft.dk

Hjemmeside: www.bjarne-laustsen.dk

Facebook: www.facebook.com/b.laustsen

www.ft.dk