Nyheder

Birgit S.Hansen Budgetforlig

Orientering budget 2019

Kære alle

Onsdag d. 3. oktober 2018 skal byrådet i Frederikshavn Kommune vedtage budget for 2019 og angive foreløbigt budget for overslagsårerne 2020-2022.

Først lidt om processen. Vi har haft en god og grundig proces op til aftalen. Socialdemokratiet har budt partierne ind, holdt møder, lyttet, forhandlet og mest af alt arbejdet på at lave et budget, hvor alle kunne se sig selv. Det kræver, der gives og tages, og at man ikke bliver alt for ideologisk. Hvis vi alle kravler op i det berømte træ, så når vi aldrig hinanden.

Nogle ville en anden vej. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at løfte sløret for noget, der afgørende skilte A og V. Det var Venstres forslag om øget konkurrence udsættelse af Park og Vej. For nuværende er 46 procent af arbejdet i Park og vej konkurrence udsat og på private hænder. Det fungerer godt. Hvis man skal opnå 5 millioner ved at konkurrence udsætte mere i Park og Vej (som i Venstres forslag), ja så skal nærmest det hele ud og Park og Vej nedlægges.

Når man påstår, at man kan hente urealistiske rationaler, så kalder vi det simpelthen hokus pokus-penge. I øvrigt er vi meget tilfredse med, at vi har en meget velfungerende/effektiv kommunal Park og Vej afdeling.

Venstre, Enhedslisten og en DF’er gik.

Socialdemokratiet, de Konservative, SF og Flemming Rasmussen fra DF tog ansvaret på sig, og indgik et budgetforlig for hele kommunen

Vi er enige om, at der er indgået et ansvarligt budget, og samtidig et budget, som prioriterer 0-6 årsområdet. Desuden vil der i det kommende år blive brugt yderligere 4 mio. på folkeskolen til investeringsprojekter.

Der tilføres 10 mio. til center for familie til at holde hånden under området i 2019. Det gør vi samtidig med, at vi bruger 2019 til at se på hele området. Men vi vil ikke på nuværende tidspunkt lukke øjnene for, at de børn og unge der ulykkeligvis er blevet fjernet fra deres hjem ikke lige pludselig kommer hjem i det kommende år.

På ældreområdet er det sikret, at de penge, der kommer centralt fra, bliver på ældreområdet og skal være med til at styrke bemandingen i ældreplejen.

På arbejdsmarkedsområdet sætter budgetparterne en ekstra indsats i gang, så vi kan få alle med. Ikke mindst i en tid, hvor erhvervslivet har brug for arbejdskraft.

På anlægsområdet har forligsparterne vedtaget, at foretage bygningsændringer på Bangsbostrand skoleafdeling og bygge en ny daginstitution i nordbyen i nærheden af “Golfparken”.

Desuden er der enighed om, at byggemodningen skal øges i kommunen med 2,1 mio. kr., så kommunen kan blive ved med at udvikle sig i en positiv retning.

Budgetparterne er enige om, at de ovenstående investeringer i især de mindste borgere i kommunen er vigtige. Takket være den stabile drift igennem de seneste 4 år levnes der mulighed for, at vi kan finde finansiere den vigtige borgernære velfærd af kommunekassen.

 Vi har lavet et anstændigt budget med de vilkår, vi arbejder under.

Vi er rigtig glade for, at der endnu en gang har vist sig en bred opbakning til, at vi kan arbejde videre for vores kommunen. Og det er benhårdt arbejde. Vi får ikke noget forærende i denne del af landet. Vi har kun den styrke, at vi i Frederikshavn kommune står sammen.

Der kan læses mere her: Budget 2019

I er altid velkomne til at kontakte os i byrådsgruppen.

M.v.h.

Birgit S. Hansen

Borgmester

bihn@frederikshavn.dk

tlf. 29 16 30 39

 

 

Birgit S. Hansen – Folkeskole – Folkets skole

Folkeskole – Folkets skole

Mandag d. 13. august er mange steder datoen for første dag i skole efter ferien.

“Folkeskolen er den offentlige grundskole. I folkeskolen skal eleverne blive fagligt dygtige og oplyste, og skolen skal forberede dem til deres fremtid som demokratiske medborgere”.  Fra undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er det overordnede mål med folkeskolen. Derudover skal skolen også rumme mangfoldighed/være et tilbud for alle. Det er store krav, men det kan folkeskolen – folkets skole.

I Frederikshavn Kommune har vi 16 skoleafdelinger, der er organiseret i fire distrikter. Lærerne, pædagoger og andet vigtigt personale varetager den store opgave at drive skolen i hverdagen for børnene udfra de rammer, de er givet politisk. Man kan sige meget og ønske sig mere – jeg ved det, men hvor er der meget energi og ansvarlighed derude. Trods mange mange opgaver.

Budgettet på skoleområdet i kommunen er på 430 mio. millioner om året.

Det er ikke nøgletal og benchmarking, der styrer.  Det er naturligvis virkeligheden, dagligdagen for børn og ansatte, der tæller. Det afgørende er, at vi: kommune, forældre, bestyrelser, ansatte, lokalsamfund formår at arbejde sammen ift. vilkår, vi har omkring børnetal, økonomi, geografi osv.. Det er da udfordrende nok i sig selv – det ved vi. Men vi skal og kan værne om og samarbejde omkring noget det aller vigtigste nemlig folkets skole.

Jeg kender en 24 årig, der læser til lærer. Ja det er vores datter Amanda. Hun må af og til forsvare hendes valg. Spørgsmål som: “ej orker du det”?. Eller: “pyhhh ….ikke nok med ungerne er der, der er også forældrene”.. Heldigvis er hun fast i mæglet og svarer nogenlunde: Det er et af verdens vigtigste job”. Sådan!

Tak til vores ansatte i folkeskolen. Vi er mange, der påskønner jeres indsats.

Op til skolestart, efter ferien, er der ofte artikler i medierne om folkeskolen. Jeg tillader mig at slutte af med et citat fra en artikel i Nordjyske 12. august, hvor en mor til to “nybegyndere” har besøgt en folkeskole. Citat. “Det var en åben og lys skole, blev de enige om. Der var en rummelighed her, som hun ikke havde forestillet sig. Der var øje for og plads til forskellighed”.

Lige præcis det er det folkeskolen – folkets skole – kan, og det skal vi alle værne om og bakke op om.

Rigtig god skolestart til børn og ansatte.

Med venlig hilsen

 

Birgit S. Hansen

Borgmester

Roen sænker sig – en smule – Borgmester Birgit Hansen

Kære alle

Udvalgene i kommunen: Arbejdsmarkedsudvalget, Børne og ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur og fritidsudvalget, Teknisk udvalg, Plan og miljø og Økonomiudvalget har de sidste måneder arbejdet med budget 2019. Vi har nogle kendte forudsætninger, og så er der de endnu ukendte faktorer, der kommer til at præge kommunens budget for 2019.

En af de ukendte er udmøntningen af økonomiaftalen. Økonomiaftalen er aftalen mellem regering/folketing og kommuner. Den laves årligt.

 Det kunne give stabilitet, hvis vi havde flerårige aftaler. Omvendt ville det være noget af en belastning, hvis vi havde en, for kommunerne, meget dårlig aftale, og at den så var firårig.

Økonomiaftalen blev indgået primo juni, og jeg var, som medlem af KLs bestyrelse, tæt på forhandlingerne i år. Vi har to chefforhandlere for kommunerne – nemlig KLs formand Jacob Bundsgaard, A (borgmester Århus Kommune) og næstformand Martin Dam, V (borgmester Kalundborg Kommune). Vi andre 15 bestyrelsesmedlemmer var så baggrundsgruppe mellem forhandlingerne.

Aftalen blev fornuftig. Det var meget vigtigt for kommunerne, at vi fastholdte finansieringstilskud. Det er på 3,5 mia.. Frederikshavn Kommune får i omegnen af 50 mio. årligt fra det tilskud. Finansministeren havde raslet med sablen, at det skulle fjernes. Vi fik det forhandlet hjem.

Økonomiaftalen er en ordentlig moppedreng med flere aftaler og økonomi. Den kan ses på KLs hjemmeside for interesserede.

Vi kender ikke den konkrete udmøntning af aftalen endnu: hvordan fordeles de tilskud og den økonomi, der er i aftalen konkret? Det kender vi endeligt i september. Og det er altid meget spændende at få kendskab til.

Vi har gjort det, vi kunne i forhold til budget 2019 lokalt på nuværende tidspunkt. Nu kan vi kun vente på udregninger efter økonomiaftalens ind gåen. Når byrådet mødes igen efter ferien, tager vi bestik af situationen og træffer de beslutninger, der skal til hen over efteråret. Herunder medregnet vores egne politiske budgetforhandlinger. I oktober skal budgettet for 2019 endeligt vedtages i byrådet.

Juli måned er mødefri for byrådet. Dog er der repræsentative opgaver.

Så efter byrådsmødet i uge 26 sænker roen sig. Og det er ikke helt rigtigt. Der vi altid være opgaver – det gælder naturligvis for de ansatte og politikerne – ja ro bliver der aldrig.

Men som jeg plejer at sige: vi klør på.

Rigtig god sommer.

Jeg håber, vi ses derude. Jeg glæder mig til lidt camping i egen kommune.

Det er livet.

Bedste sommerhilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

Demokratiet længe leve – Borgmester Birgit S. Hansen

Demokratiet længe leve

 1. juni er det Grundlovsdags. Og ja det er også fars dag – tillykke til alle fædre.

Forleden havde jeg besøg af en gymnasieklasse. En af de skønne elever spurgte, efter jeg havde fortalt om beslutningsprocesser, høringsfaser, ankemuligheder osv., var det ikke nemmere bare at sige: sådan er det bare?

Herlig ungdommelig friskhed og selvfølgeligt lidt fristende at give ham ret….. Men det er jo netop forskellen mellem demokrati og diktatur.

Apropos de unge: i radioavisen er det netop fortalt, at de unge har taget demokratiet til sig i forbindelse med kommunale og regionale valg i november 2017. Stemmeprocenten var steget for den gruppe, og forskeren der havde set på det udtrykte, at det er på bagrund af, de unge har fået demokrati ind med modermælken i skolen, de modtager grundloven som 18 årige, der er kørt kampagner osv. Dog er der stadig en udfordring blandt de unge nydanskere, hvor stemmeprocenten er noget lavere. Det skal der arbejdes med.

Grundloven er gammel (fra 1849), og der er kun fortaget forholdsvis få ændringer/ justeringer. Det er stærkt.

Grundloven er i den grad fundamentet for vores demokrati og demokratiforståelse.

Grundloven er Danmarks forfatning. En forfatning der beskriver de grundlæggende regler for et samfund.

Grundloven giver os nogle grundlæggende rettigheder, som ingen kan tage fra os. Vi tænker måske ikke over det til daglig. Men vi har nogle rettigheder, som ikke er en selvfølge alle steder i verden.

Og så er der mulighederne. Muligheder for at sige sin mening, stille op til valg – muligheden for at vælge både kvinder og mænd til det repræsentative demokrati.

Se her Grundlovens paragraffer om borgernes rettigheder:

 • 71 siger, at den personlige frihed er ukrænkelig.

Ingen dansk borger kan sættes i fængsel på grund

af sin politiske holdning, tro eller afstamning

 • 72 siger, at boligen er ukrænkelig.
 • 73 siger, at vores ejendom er ukrænkelig.
 • 75 siger, at enhver, der ikke kan forsørge sig selv,

og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, har ret til hjælp af det offentlige.

Undervisningspligt for alle børn.

 • 77 ytringsfriheden.
 • 78 siger, at vi må danne foreninger uden at spørge nogen først. Det kaldes foreningsfrihed.

Foreningerne må dog ikke have til formål at begå noget ulovligt.

 • 79 siger, at vi har forsamlingsfrihed. Det vil sige, at vi har ret til at samles til offentlige møder uden

først at søge tilladelse. Vi har f.eks. lov til at samles til en demonstration.

 • 81Religionsfrihed, der kan ikke indføres censur

For bare at nævne nogle af de meget væsentlige områder for borgerne.

 

Der er kampe at kæmpe, men der er i sandhed også meget at være taknemlig for.

Vi lever i en foranderlig verden, men vi har et urokkeligt fundament – Grundloven.

Lad mig til sidst citere Gandhi:

Vær den ændring du ønsker at se i verden

Jeg vil ønske en rigtig god grundlovsdag 5. juni. Lad os sammen fejre vores demokrati og passe godt på vores Grundlov.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

 

 

Birgit Hansen: Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Willy Søvndal genopfriskede vores kendskab til ordet magtfuldkommenhed i forbindelse med kommunalvalget i efteråret. De havde lidt udfordringer sydpå. Jeg har tænkt på det mange gange siden.

Vi er 18 socialdemokrater valgt til Frederikshavn Kommunes byråd. Jeg bliver ofte spurgt om noget i retning af: “hvor tit vil I så trække det magtkort”?

Svaret er: at det vil vi helst ikke. Vi vil fortsat samarbejde om de rigtige løsninger, men også om at træffe svære beslutninger. Det kan nok være lidt mere vanskeligt at få andre med på at træffe svære beslutninger. Det ser vi i forhold til beslutninger om besparelser osv.. Det er bestemt heller ikke skønt. Og her er kan vi nemt skydes for, at vi bruger magtkortet/vores eget flertal. NEJ. Vi SKAL træffe beslutninger, og hvis vi i situationer står ene – ja så bærer vi det ansvar, men vi vil ikke beskyldes for at være magtfuldkomne. Jeg har sagt det før: vi vil gerne beskyldes for at tage ansvar og turde træffe beslutninger. Og vi vil altid gerne samarbejde og diskutere muligheder, og vi vil diskutere, om det er de rigtige beslutninger. Ligesom vi tør ændre, hvis der er en vej.

Aktuelt er vi i gang med at forberede budget 2019. Der skal træffes svære beslutninger. Vi kender ikke økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen endnu (den kommer til sommer), men vi er i gang med at disponere i forhold til det, vi ved.

Alle udvalg skal spare lige godt 1 procent. Dog skal børne og ungdomsudvalget “kun” spare 0,5 procent. Vi slagter ikke børneområdet. Vi arbejder med at prioritere det. Vi har netop eftergivet udvalgets gæld på 21 mio. Det var det mulige. Vi har som skrevet besluttet, de skånes for at finde 0,5 procent i besparelse. Vores folk i udvalget starter nu en visionsproces. Kan man det med vores økonomiske situation? Ja det kan man.

Vi arbejder med en langsigtet strategi. Styr på økonomien, så vi ikke hopper fra tue til tue, men lever som vi har råd til, og så arbejde med, hvordan vi får det bedste ud af pengene – ved inddragelse af alle, der vil – ansatte, forældre, børn osv.. Vi skal holde tungen lige i munden og følge vores strategi. Og de der vil være med til at tage ansvar – er velkomne.

Lige en sidste bemærkning inden jeg ønsker god pinse – vi skal huske, at der er mange om de 3,9 mia., som kommunens budget er på – børnene naturligvis, men også de ældre, de handicappede, de ældre, hele arbejdsmarkedsdelen osv osv.

Så lige en slutbemærkning: derfor holder vi også fast i vores mantra: de der kan selv, skal selv”.

Så knokler vi med at prioritere  i forhold  til de vigtigste.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Ansvar – politisk ansvar – Borgmester Birgit Hansen

Ansvar – politisk ansvar

”Ansvar er et bestemt aspekt af de relationer, man som person har over de personer, hvorom man anerkender at man er “ansvarlig overfor” dem. Man er i almindelighed ansvarlig overfor mennesker, hvis liv bliver påvirket af ens beslutninger, og desuden overfor overordnede, altså mennesker eller instanser som har tildelt en rolle og i den forbindelse uddelegeret særlige beføjelser og ansvar”. -Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Jeg taler om politisk ansvar.

Her er udvalgte overskrifter fra medier:

”Politisk ansvar eller et cirkus”? – Fyens. dk

”Politisk ansvar efterlyses” – Folkeskolen. dk

”Der bliver ikke taget politisk ansvar for nedskæringer i landets kommuner det kommende år”. – FTF Aktuelt

”Politisk vilje til globalt ansvar savnes” – FN Forbundet. dk

Og sådan kunne jeg blive ved.

Ofte hører vi i debatten: er de regeringsduelige? Tør de tage ansvar? Kører de frihjul?

Jeg får desværre selv tanken af og til. Ærligt nok mest når vi står i skidt til halsen. Så ville jeg da ærligt sagt ønske, at jeg og mine partikammerater kunne køre frihjul og sige det helt rigtige. Hov!  Lad os lige stoppe op her. Vi siger faktisk det helt rigtige, og vi træffer beslutninger med udgangspunkt i realiteter. Når jeg var omkring at sige det helt rigtige i en ønskesituation, er det når vi skal spare f.eks. – ja så ville jeg ønske i en stille stund, at jeg kunne sige: ja flere penge til de og de områder, man kan spare sig ihjel, vi bør investere fremfor at spare osv.

Tilbage til politisk ansvar.  Det tager vi på os – det har vi en forpligtelse til – også selv om det var skønt at køre frihjul og kun komme med manifester, ideologisk programpunkter osv. .

Her følger et uddrag fra vores kommunalpolitiske valgprogram, som jeg er stolt af:

”Vi lytter, og vi påtager os ansvaret for en styrket dialog med alle ansatte, forældre og bestyrelser om mulige forbedringer på skoleområdet.

Vi vil møde alle medarbejdere med tillid, og give mulighed for reel indflydelse og ansvar”.

”I Socialdemokratiet tør vi godt love borgerne i Frederikshavn Kommune tre ting; stabilitet, dialog og vilje til at handle, når de rigtige løsninger findes. Dem finder vi i fællesskab, og i fællesskab kan vi også finde finansieringen”.

Det kaldes at tage ansvar.

Det handler om mod, og det handler om at være ”regeringsduelig”, tage ansvar, ikke rygsvømme, ikke give de andre skylden.

Især når det er svært……………………………….

”Du er ikke alene” lyder det i Sebastians sang. Jeg har læst, at Sebastian er med på, man tolker den, som man vil. Du er ikke alene –  nej det håber vi ikke! Vi har brug for alle – menneskeligt set men også lokalpolitisk set. Og på mange områder virker det – samarbejdet – politisk lægger vi fortsat op til samarbejde – for kommunens skyld – og det kan til en start ses i konstitueringen til valget. Det blev ikke: the Winner takes it all. Vi vil samarbejde og håber, at de andre vil – for kommunens skyld.

Et andet område, hvor vi har et godt samarbejde i dagligdagen, er med fagbevægelsen. Vi kender godt begge parter vores opgave og står i forskellige sko, men når det kommer til samarbejde for det, vi er sat i verden for på området – nemlig job, efter- og videreuddannelse- ja så ser vi ens på det – og det mærker jeg tydeligt i LO samarbejdet og i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Her har vi bragende gode dialoger. Og sidst men ikke mindst vil jeg nævne erhvervet.  De stiller op, når kampe skal kæmpes. Nylige eksempler er udligningsmonstret, hvor vi kæmpede side om side med erhvervet for ikke at blive pelset af et meget borgerligt/liberalt udspil, der ikke lige tænkte på vores videre liv her i kommunen. Et andet eksempel er ministerens ønske om ændring af erhvervsfremmesystemet, som lokalt virker rigtigt godt -se bare på erhvervstilstanden – her kæmper erhvervet også med skriv, møder osv. Sådan skal det være. Nok har vi forskellige tilgange, står i forskellige sko, men når det kommer sig til at kærre sig om vores kommune – ja så kan vi finde sammen. Tak for det.

 

Lad mig slutte med et citat af en ung Mette Frederiksen – fra 2005 –

”Danmark er et dejligt land. Især nu, hvor foråret har gjort sit indtog, og vi ved, at aftnerne kun bliver lysere. Men vores politiske opgave kan aldrig reduceres til at prise det, der er. Vi har altid insisteret på at forandre for at forbedre. Det skal vi blive ved med at gøre”.

 

-Og for egen regning: også selvom det kan være op ad bakke og kræver ansvar………..

 

Til slut: mener vi så ikke noget og har visioner, hvis vi er noget så ansvarlige? Jo det gør vi, og det glæder vi os til at vise, når muligheder og finansiering byder sig.

 

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen,

Borgmester,

Frederikshavn Kommune

Bjarnes Klub

BJARNES S-KLUB

 

Vil du med til debatmøde om tyveriet af lejernes penge i Landsbyggefonden?

Mandag den 30. april kl. 17.00-19.00 hos Frederikshavn Boligforening, Aalborgvej 95, Sæby.

Men skynd dig, der er kun plads til de første 50 tilmeldte. Det kan du gøre på sbjal@ft.dk eller Facebook.

 

I vore dage er der blevet for få steder, man kan gå hen og få sig en ordentlig politisk debat, og hvor man diskuterer et aktuelt emne til bunds. Der bliver færre partiforeninger, færre fagforeninger og andre fora, der tidligere har været livlige debatkredse. Der er derfor behov for nogle steder, hvor man kan mødes og debattere aktuelle emner med højt til loftet og langt til døren.

 

Et sådant debatforum er nu stiftet i form af Bjarnes S-Klub, som er et nyt, aktuelt bidrag til den politiske debat i Nordjylland. Bjarne Laustsen, MF (S) genlancerer det politiske debatmøde i form af Bjarnes S-Klub, som er et tilbud til alle politisk interesserede. Møderne holdes i Frederikshavnkredsen.

 

Tanken med Bjarnes S-Klub er at tilbyde aktuelle debatmøder efter behov cirka én gang hver tredje måned. Klubbens møder vil gå på skift mellem Frederikshavn, Sæby, Skagen og Læsø, og alle aktuelle emner kan komme på tale.

 

Alle uanset politiske holdninger er velkomne, men Bjarne Laustsen vil naturligvis præsentere den politiske sag fra en socialdemokratisk vinkel. Det væsentlige er at få givet politisk interesserede et tilbud om at drøfte aktuel politik med det lokale folketingsmedlem.

 

Det første finder sted som ”på-vej-hjem-møde” mandag den 30. april kl. 17.00-19.00 hos Frederikshavn Boligforening, Aalborgvej 95, Sæby. Emnet vil være: ”Hvorfor skal Landsbyggefonden betale for regeringens ghettoplan?” Herunder vil Bjarne Laustsen gøre rede for, hvilke følger det kan få for renoveringen i Frederikshavn Kommune, hvis regeringen tager midlerne til ghettoplanen fra Landsbyggefondens kasse. Hovedbestyrelsesmedlem i BL Bjarne Vallentin vil fortælle om, hvordan det i givet fald vil foregå.

 

Alle er velkomne, ikke bare interesserede borgere, men også medierne. Der er plads til 50 mennesker, og af hensyn til serveringen skal de interesserede melde sig til via Facebook, da møderne i Bjarnes S-Klub bliver offentliggjort på hans Facebookside under ”begivenheder”:

 

www.facebook.com/b.laustsen

 

Om Socialudvalget – Af Ole Rørbæk

Om Socialudvalget.

Efter kommunalvalget i november fik jeg lov til at overtage formandsposten i socialudvalget.

Det var et kæmpeskridt at gå for mig, som hidtil mest havde beskæftiget med det

Økonomiske område , til socialområdet , hvor jeg sidst havde været medlem

for mange år siden !Ja, der er sket noget siden.

Der er bestemt også meget økonomi i dette område, men for at lære området rigtig

At kende,  besluttede jeg at gå i ” praktik “.

Jeg ville simpelthen besøge alle vores institutioner, bosteder, plejecentre mv. for at lære stederne og medarbejderne at kende.

Og jeg skal love for, at jeg ikke er blevet skuffet. Jeg har nu, sammen med vores dygtige direktør, været næsten hele vejen rundt i  kommunen, og det har lært mig uhyre meget , og givet mig stor respekt for institutionerne og medarbejderne.

Vi har i Frederikshavn kommune et fintmasket socialt område, fine institutioner og dygtige og engagerede medarbejdere, som  udfører et godt arbejde.

Vi har et fint serviceniveau.

Selvfølgelig har vi udfordringer og naturligvis er der ting, vi gerne vil gøre endnu  bedre.

Det var også for at se udfordringerne, jeg gerne ville rundt, og nu er vi så gået i gang med disse problemstillinger.

Socialudvalget administrerer et budget på ca. 885 mill. Kr, og er sammen med

Arbejdsmarkedsudvalget det største udvalg.

Visionen for socialområdet.

Dem, der kan selv, skal selv – vil stadig være omdrejningspunktet for de kommende år.

Visionen er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne. Dette betyder, at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder . Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere , der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Socialområdet er delt op i flg. Centre :

: Center  for handicap og psykiatri, som er det udførende led på kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrugsbehandling og socialt udsatte.

Center for Social  og Sundhedsmyndighed består af fire enheder : Visitationsenheden,socialenheden,hjælpemiddelenheden samt kontrakt- og tilsynsenheden.

Center for Social- og Sundhedsmyndighedens  overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest selvhjulpne og centeret fungerer som garant for de svageste borgere, der ikke

Kan gøres selvhjulpne.

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje- og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af 13 plejeboligenheder og ældreboliger, aktivitets- , demens- og hverdagsrehabilitetsområdet  samt Madservice

En af de første sager , vi havde i det nye udvalg , var en principiel sag  , som også havde stor medieinteresse.

Det drejer sig om overvågning på en af vores institutioner, Koktvedstien i Frederikshavn, som er et bosted for voksne udviklingshæmmede. Der er

Installeret en elektronisk trædemåtte for at forhindre en beboer i  at forlade sin lejlighed uden opsyn,og derudover er der installeret en rumsensor i et fælles område.

Socialtilsyn Nord har erklæret, at det er ulovlig overvågning og vi skal finde  alternativer til den metode. Vi har ingen klager fra pårørende, tværtimod, og socialudvalget har anket sagen. Vi har bedt om opsættende virkning mht. påbuddet, men det fik vi ikke, så vi er nu tvunget til at finde alternative muligheder, indtil sagen er endelig afgjort.

En urimelig og bureaukratisk juridisk afgørelse, men vi er nødt til at forholde os til den.

En anden sag, som , jeg synes, er meget vigtig, er behandlingen af udsatte i vores kommune. Vi har mulighed for at danne et Udsatte Råd, som skal undersøge udsattes forhold i kommunen.

Det kan være hjemløse,misbrugere, borgere på de laveste offentlige ydelser: kontanthjælp, borgere der rammes af 225 timers reglen eller kontanthjælpsloftet m.m.

Socialudvalget har haft sagen på dagsordenen og tiltrådt ideen, så der arbejdes videre med den , og vi får nedsat et råd. Arbejdet i  Udsatte rådet vil ske i et samarbejde med Sundhedsudvalget  og Arbejdsmarkedsudvalget  og foreningen Sind i Frederikshavn.

På sidste socialudvalgsmøde besluttede udvalget at oprette nye aktivitets- og træningscentre for borgere med en demenssygdom i Skagen og Sæby.

I Frederikshavn har borgerne et meget fint tilbud på Ingeborghus, men vi vil gerne uddelegere tilbuddet til borgere i Skagen og Sæby. Der oprettes nye træningscentre på hhv. Ankermedet plejecenter og på Sæby Ældrecenter.

Der er et stigende antal borgere med demens, og derfor er et stigende behov for dette .

Socialudvalget har i lighed med de øvrige udvalg nu fået en bunden opgave mht.

Budget 2019, og det spændende arbejde er udvalget gået i gang med.

Det drejer sig om budgettilpasning på lidt over 1 % , og vi skal prøve at finde en

tilpasning uden nedgang i serviceniveauet overfor borgerne.

Ole Rørbæk Jensen.

Bestyrelsens- og formandens beretning 2018

Bestyrelsens beretning for 2017

 

Desværre har vi siden sidste Generalforsamling måttet tage afsked med gode kammerater grundet dødsfald. Vi vil som vanligt mindes dem alle med et minuts stilhed på vores Generalforsamling. Bestyrelsen udtrykker også i denne beretning en stor tak for deres støtte til partiet gennem årene, og et: Ære være deres minde.

 

Bestyrelsen:

Efter endt Generalforsamling i marts 2017 var bestyrelsens sammensætning således:

Formand, Palle Thomsen
Næstformand, Gitte Christiansen
Kasserer Grete Næser
Peter Aaby (udtrådt )
Claus Henrik Nedermark
Linda Heidemann
Per Kjærsgaard
Axel Fiedler
Marianne Bille (udtrådt)
Som suppleanter valgtes:
Ruben Christiansen ( indtrådt i bestyrelsen)
Gitte B. (indtrådt i bestyrelsen)
ULIGHEDEN STIGER MED ENESTÅENDE HAST I DANMARK

Skattelettelser til de rigeste er den vigtigste årsag til stigende ulighed. Men hvorfor har danskerne fået lettelser, når de fleste aldrig har ønsket dem?

I år 2000 var Danmark et af verdens mest lige lande. Det er vi ikke længere. Faktisk stiger uligheden enestående hastigt i Danmark, når man måler, hvor meget folk med topindkomster (efter skat) disponerer over i forhold til den øvrige befolkning.

Årsagerne til den stigende ulighed er flere, men den vigtigste er politik.
Der er givet betydelige skattelettelser til de rigeste. Men hvorfor egentlig? Danskerne har aldrig ønsket disse skattelettelser, så hvorfor har vi fået dem?

Venstres nye strategiske kurs
For at finde svaret skal vi tage (temmelig præcist) 20 år tilbage i tiden. Venstre tabte overraskende Folketingvalget i 1998. Det viste sig, at vælgerne foretrak Socialdemokratiet frem for Venstre. Vælgerne sagde nej til Venstres skattelettelser, fordi vælgerne forbandt skattelettelser med nedskæringer i velfærden.

Som konsekvens af nederlaget lagde Venstre en ny kurs. De lovede skattestop, hvilket vælgerne forbandt med uændret velfærd. Det gav pote så ved Folketingsvalget i 2001 fik højrefløjen flertal (for første gang siden 1926), og Venstre blev det største parti.

Magtskiftet i dansk politik skyldtes ikke, at vælgerne havde ændret holdninger, men at Venstre havde. Det lykkedes Venstre at få flertallet af danskerne til at stemme til højre, selvom flertallet af danskerne ikke ønskede skattelettelser.

Socialdemokratiet skal og må gøre noget ved den voksende ulighed, når vi kommer til magten og stoppe nedskæringen på velfærden.

Vi er trætte af at høre om nedskæringer på alle de sociale områder.
Der er skåret ind til benet, ja, selve benet er også ved at være helt væk.

Det må og skal være de bredeste skuldre der tager de største økonomiske udfordringer.

Og vi skal i den forbindelse tage fat i alle de multinationale selskaber, der tjener millioner i Danmark uden at betale en krone i skat.

Samspilsproblematikken:
Jeg vidste ikke hvad det var, før jeg selv blev bekendt med den ( troede det var noget med forældre myndighed – eller noget i den retning).

Til dem der ikke ved det, drejer det sig om pension.
I store træk går det ud på at dem der har opsparet til sin pension gennem et helt arbejdsliv, bliver trukket i folkepensionen og betaler op til 64% i skat at det der bliver udbetalt af ens pensionsopsparing.
Så kan man måske sige: Jamen er det ikke rimeligt, at dem der har, ikke behøver at få så meget fra det offentlige ?
Jo, det kan man godt. Problematikken består bare i at dem der sparer op, får en mindre del af deres løn udbetalt hver måned, enten fordi de laver en privat opsparing, eller indbetaler til en tvungen pensions opsparing. mens dem der ikke sparer op har det mere at gøre godt med hver måned.
Problematikken bliver større i de kommende år, hvor flere og flere ikke ønsker at opspare til deres pension, det kan gå hen og blive et samfundsproblem.
Hvordan der skal laves en retfærdig løsning ved jeg ikke, men de kloge hoveder må gå sammen og finde en acceptabel løsning alle kan være tjent med.

Socialdemokratiet på landsplan, står lige nu historisk stærkt i meningsmålingerne. Vi er fortsat det største parti, og vi har oplevet medlemsfremgang to år i træk ikke mindst pga. introduktionen af intromedlemskabet, men også på den førte politik, og uenighed i blå blok.
Lad os håbe på et snarligt folketingsvalg, senest den 17 juni 2019 men meget gerne før, så vi igen kan få Danmark på den rette kurs.

Kommunal- og regionsvalg:
Vi fik jo som bekendt et flot resultat ved det nyligt overståede kommunal- og regionsvalg.
Vi skal nyde sejren og fremgangen for vores parti ved valget, men samtidig være opmærksom på de farer der er ved at have et flertal, bl.a. kan vi blive konfronteret med: I havde jo magten, I kunne jo bare have gjort noget.
Vi skal forsat være gode til at samarbejde med andre, velvidende at hvis det kommer til en afstemning om et eller andet, så kan vi bruge vores flertal, til at stemme vores politik igennem, den trumf er altid god at have i baghånden.
Der skal herfra lyde et stor tak til alle, der var deltagende i valgkampen, på den ene eller anden måde, men særligt til de frivillige medlemmer, der brugte deres fritid på at give en hånd med.

Frederikshavn Partiforening
har også haft en fremgang på medlemmer, det skyldes ikke mindst det nye intromedlemsskab, men også en god hvervekampagne bl.a. af vores deltagere ved Forårsmessen i Arena Nord.
Her fik vi 25 medlemmer, og medlemssekretariatet på partikontoret ringede og spurgte om det ikke var en fejl, eller hvad vi havde gang i. Udover vores hverve kampagner  er der også rigtig mange der selv har meldt sig ind.

Danmark er i disse år udsat for mange former for økonomisk kriminalitet på internettet.
Det går desværre ud over rigtig mange foreninger, og desværre var Frederikshavn Partiforening en af den.
Vores kasserer blev på listigste vis narret til at overføre et beløb til formanden. Det viste sig bare at det ikke var formanden der havde anmodet om en overførsel, men nogle kriminelle ”nettyve”
Formandens e-mail var blevet kopieret, så det så ud til at han ønskede en overførsel i forbindelse med udgifter i valgkampen.
Dette tricktyveri kostede Frederikshavn Partiforening 26.000,-. Det er selvfølgeligt meldt til politiet, der kunne oplyse at der desværre også var mange andre det var sket for. Men politiet arbejder på sagen.
Efterfølgende er der i partiforeningen taget foranstaltninger før overførsel af større beløb.

”Den kulturelle fond” som tidligere uddelte donationer til os via afholdte bankospil, er blevet nedlagt.
I deres vedtægter stod der at  ved nedlæggelse af fonden, skulle alle aktiver gå til Frederikshavn Partiforening.
I den forbindelse, har vi modtaget kr. 29.000,- hvilket vi er rigtig glade for. Så stor tak til den kulturelle fond.

AOF mødelokale og depot

Partiforeningen har indgået en aftale med AOF, om brug af deres lokaler til afholdelse af møder, og samtidig sat 2 lokaler til rådighed for opbevaring af alle vores materialer, vederlagsfrit..
Det er vi rigtig glade for, således at der nu er styr på hvad vi har af ting og sager – og vi har meget. Bl.a. 700 plakater af Bjarne (som forhåbentligt snart bliver hængt op). 

Aktiviteter
Vi har i løbet af året haft forskellige aktiviteter, og møder:

Månedlige bestyrelsesmøder. Hvor vi jævnligt har besøg af en af vores politikere til en snak om hvad der rør sig

Forårsmesse i Arena Nord

Månedlige møder med byrådsgruppen.

1 maj på Knivholt.

Julekomsammen for afgåede byråds- og bestyrelsesmedlemmer.

Nytårstaffel.med 45 deltagere

Åbne  gruppemøder.

Udarbejdelse af valgprogram.

Sørget for artikler til ”FAGET”

Deltagelse i Socialdemokratisk Partikongres.

Fremtiden i partiforeningen byder stadig på meget arbejde med at arrangere aktiviteter.
Bestyrelsen vil i det kommende år satse meget på aktiviteter for medlemmerne, bl.a. virksomhedsbesøg og sociale arrangementer.

Sidst men ikke mindst, stor tak til vores politikere i Kommune, Region og Folketing.
Vi ved de gør et stort stykke arbejde for at føre de Socialdemokratiske ideer og visioner ud i livet

 

Birgit S. Hansen – Udligning

Udligning

Formålet med udligning er:

”Udligningssystemets formål er at udjævne forskellene mellem kommunerne. Gennem udligningen mindskes forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau.

Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper”.  (Kilde: KL.dk)

 

Aktuelt er udligningen hot stof. Regeringen har sagt, de vil komme med ny udligningsmodel. Et finansieringsudvalg er barslet med fem modeller.

I fire ud af de fem modeller rammes Frederikshavn Kommunes hårdt – negativt. Vi skal aflevere mange millioner.

Partierne i byrådet står bag en henvendelse til partierne på Christiansborg.

Den bringes her:

”Frederikshavn Kommune rammes skævt i den nye udligning

Finansieringsudvalget har afleveret deres rapport om justering udligningssystemet til Folketinget. I rapporten fremlægger udvalget en række modeller til justering af det nuværende system. I modellerne 2-5 foreslås det, at beskæftigelsestilskuddet fremover indregnes i det samlede tilskuds- og udligningssystem.

 

Indregningen af beskæftigelsestilskuddet giver en uforholdsmæssig skæv virkning for Frederikshavn Kommune i forhold til kommunens størrelse, og samtidig ses det, at virkningen i Frederikshavn Kommune er modsat i forhold til virkningen i regionen og dermed virkningen for de øvrige nordjyske kommuner og sammenlignelige kommuner i øvrigt.

 

Finansieringsudvalget noterer i rapporten, at der for nogle kommuner, som måtte blive ramt særligt hårdt ved omlægningen af beskæftigelsestilskuddet, vil kunne være behov for særordninger. Udvalget nævner specifikt Ishøj Kommune. Frederikshavn Kommune er, ligesom Ishøj Kommune i en helt særlig ugunstig situation, når man ser på, hvilke økonomiske tab kommunen står overfor med de foreslåede justeringer af udligningssystemet.

 

Frederikshavn Kommune er den kommune, som i absolutte tal taber næstmest på omlægningen af beskæftigelsestilskuddet. Frederikshavn Kommune taber 56,1 mio. kr. Beløbet svarer til 1/3 af Frederikshavn Kommunes nuværende beskæftigelsestilskud og har indgået som én af kommunens finansieringskilder på linje med øvrige udligningsbeløb.

 

Den nuværende beregnede ”overfinansiering” af beskæftigelsesområdet for 2016 er på 28,6 mio. kr., men alligevel står Frederikshavn Kommune til at tabe næsten det dobbelte på, at beskæftigelsesområdet indregnes.

 

Frederikshavn Kommunes tab på refusionsomlægningen er beregnet til 14,2 mio. kr. og tabet på, at beskæftigelsesområdet indregnes i udligningssystemet er på 56,1 mio. kr. Det vil sige, at overførselsområdet alene koster Frederikshavn Kommune et tab på 70,3 mio. kr. – svarende til en stigning i indkomstskatteprocenten på 0,8%, hvilket ville betyde, at Frederikshavn Kommune kom op på en delt 1. plads om at have den højeste skatteprocent blandt landets kommuner.

 

Det samlede tab for Frederikshavn Kommune i model 2 er på 67,0 mio. kr. Model 2 er udgangspunktet for de øvrige modeller, og da Frederikshavn Kommune bliver markant dårligere stillet end sammenlignelige yderkommuner i modellen, så fanger de efterfølgende tilpasninger slet ikke den særlige situation, som Frederikshavn Kommune er i. Frederikshavn Kommune er den kommune, som i Model 2 har det tredjestørste tab i andel af beskatningsgrundlag. Kun Ishøj Kommune og Københavns Kommune ligger højere.

 

Frederikhavn Kommunes tab er SÅ stort og så afvigende fra ”hvad man måtte forvente” for en yderkommuner, at Frederikshavn Kommune på linje med Ishøj Kommune har behov for en særordning, hvis udligningssystemet ændres som foreslået. De justeringer som foretages i modellerne 3-5 for at rette op på skævhederne i modellen, kan slet ikke rette på den massive skævhed, som ses for Frederikshavn Kommune.

 

Tabet på 70,3 mio. kr. på overførsler/beskæftigelse svarer til et tab på:

 • 0,7% af kommunens beskatningsniveauet
 • 5,7% af kommunens samlede tilskuds- og udligningsbeløb (2018-niveau)
 • 13,7 % af kommunens samlede refusioner og beskæftigelsestilskud (2018-niveau).

På alle disse parametre er Frederikshavn Kommunes tab i forhold til forsørgelsesdelen endda højere, end det er tilfældet i Ishøj Kommune, som specifikt nævnes af Finansieringsudvalget som havende behov for en særordning.

 

Frederikshavn Kommune ligger endvidere på et lidt højere udgiftsniveau end Ishøj Kommune, når det gælder forsørgelsesudgifter pr. indbygger. Frederikshavn Kommune har det 12. højeste udgiftsniveau i Danmark, mens Ishøj Kommune har det 14. højeste niveau. Derfor virker det urimeligt at ændringerne betyder så store tab for Frederikshavn Kommune til netop at finansiere disse udgifter.

 

I nordjysk sammenhæng har Frederikshavn Kommune den næsthøjeste andel af ledige blandt de nordjyske kommuner. Det virker derfor helt overraskende og uforklarligt, at Frederikshavn Kommune så samtidig skal have det største tab på beskæftigelsestilskuddet!

 

Frederikshavn Kommunes særlige situation understreges yderligere af, at Frederikshavn Kommune på grund af en i forvejen presset økonomisk situation ikke har en stærk likviditet, som mange andre kommuner har. Dette på trods af, at Frederikshavn Kommune siden 2014 har været i gang med en flerårig hård tilpasning af driftsudgifterne.

 

Det har aldrig været meningen, at beskæftigelsesudgifterne skulle kunne blive en ”gøgeunge” i kommunernes budgetter, som ville betyde reduktioner på serviceområderne. Men med tab i den angivne størrelsesorden kan Frederikshavn Kommune kun skære i serviceudgifterne til børn, ældre og handicappede – hvor der allerede er indregnet en årlig reduktion på 1%.

 

Der er behov for en varig løsning af den aktuelle udfordring for Frederikshavn Kommune, som indiskutabelt befinder sig i en helt særegen situation ved ændringen af tilskuds- og udligningssystemet. Selv når dette problem løses, vil det fortsat være nødvendigt for Frederikshavn Kommune, at få tilskud fra den ekstraordinære finansiering af kommunerne (de 3,5 mia. kr.) på et niveau, som svarer til det nuværende på ca. 56 mio. kr.

 

Der er ingen tvivl om, at Finansieringsudvalget har forsøgt at løse en række af de uhensigtsmæssige økonomiske virkninger, når beskæftigelsestilskuddet bliver en del af det generelle tilskuds- og udligningssystem. Ligeså tydeligt er det, at Frederikshavn Kommune afviger FOR meget i forhold til, hvad der kan fanges op med de korrektionsmekanismer, som ligger indbygget i de fremlagte modeller.

 

Alene det faktum, at Frederikshavn Kommune er den kommune, der bortset fra Københavns Kommune taber suverænt mest på indarbejdelsen af beskæftigelsesområdet viser – med al ønskelig tydelighed, at der er en speciel situation, som kræver en speciel løsning for Frederikshavn Kommune”.

Det var en lang omgang, men brevet i dets helhed er bragt med henblik på at beskrive konsekvenser for vores kommune.

Det kan ikke være hensigten, at vi skal rammes så hårdt. Bemærk formålet med udligningen.

Vi fortsætter kampen med at påvirke folketingsmedlemmerne, så de husker formål og nuancer.

Vi sidder ikke på vores hænder……

Mvh

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune