Nyheder

Birgit S. Hansen – Kære socialdemokrater

Kære socialdemokrater

Jeg er kommet i den alder, hvor jeg tager mig selv i at tænke og sige: Jamen er der allerede gået et år siden sidste jul? Det er der.

Det er år et med et nyt byråd, der er gået.

Jeg bliver nødt til endnu engang at slå fast, at vi 18 socialdemokrater er meget bevidste om at samarbejde. Vi vil ikke skydes i skoene, at vi er magtfuldkomne. Jeg håber, virkeligheden viser, at vi mener det.

Har vi så ikke ment noget socialdemokratisk gennem året – jo det har vi da. Vi har stået i spidsen for at få lavet budget. Det er et godt budget med de vilkår, vi har.

Et bredt flertal i byrådet vedtog 3. oktober budgetforliget i Frederikshavn Kommune for 2019. Socialdemokratiet, Konservative, SF og Flemming Rasmussen, DF står bag.

Vi har et budget, hvor vi fortsat lever som, vi har råd til men, det har også været muligt at prioritere nogle områder.

Børn, ældre og arbejdsmarked.

Vi tilfører børneområdet ekstra 7,5 mio. kr. om året. Med de ekstra midler kan vi forbedre normeringerne i kommunens dagtilbud, og vi kan styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6 årige.

Nogle familier har det svært, og der er brug for, at vi holder hånden under de svageste i vores kommune. Vi tilfører derfor Center for Familie ekstra 10 mio. kr. i 2019. Ligesom vi dækker et merforbrug på området på 13,9 mio. i 2018 ind med penge fra kassen. Der er sat et arbejde i gang omkring indsatser og økonomi på dette svære område.

Til driften af vores folkeskoler tilfører vi ekstra 4 mio. kr. i 2019. Det redder ikke hele skolevæsenet – naturligvis ikke – for, vi er ramt af den værste faktor – nemlig faldende børnetal. Vi er tvunget til hele tiden at balancere mellem økonomi og kvalitet. Heldigvis har vi meget dygtige og dedikerede ansatte, der arbejder benhårdt.

De ældste borgere i Frederikshavn Kommune skal kunne leve et godt og værdigt seniorliv. Parterne bag budgettet er enige om, at midler, som Regeringen og KL øremærker til ældreområdet, forbliver på ældreområdet. De midler beløber sig i alt til 33,4 mio. kr. i 2019, (udover vores afsatte midler på området) som altså alle bruges på ældreområdet. Nogle af pengene bruges på, at ansættelsesstederne på ældreområdet kompenseres dag et ved sygdom. Ellers er det først efter fire uger. Så er det muligt at have råd til vikarer med det samme.

Virksomhederne i vores kommune buldrer afsted, og deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft stiger. I nogle brancher er der allerede mangel på folk. Vi skal have de sidste med, for vi har brug for at få alle ud på arbejdsmarkedet.

Vi opnår tre ting:

fremme de lediges livskvalitet

Understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov

Og reducerer kommunens udgifter

I arbejdet med dét investerer vi nu 1 mio. kr. ekstra i indsatsen i 2019 for i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv at bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet.

Med indsatsen sigter vi efter at fremme de lediges livskvalitet, og vi imødekommer virksomhedernes behov for arbejdskraft. Når vi får flere ud på arbejdsmarkedet, reducerer vi samtidigt kommunens udgifter.

Alt dette om budget var repetition. Men det er ogå noget af det vigtigste i byrådets arbejder – nemlig prioriteringen af de 4 mia. vi har.

Jeg vil også i denne julehilsen henlede opmærksomheden på alle de frivillige og foreninger, vi er så priviligerede at have i vores område. De har min største respekt. De knokler i fællesskaber og byder indenfor. Af hjertet tak for denne indsats.

En anden stor sag i året, var sagen om kystnære vindmøller ud for Frederikhavn. Her valgte vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe at melde klart ud: vi vil ikke lægge sten i vejen for projektet. Vi går ind for grøn energi, vi er Energi kommune, vi skal passe på klimaet. Der kan være lokalt arbejde i møllerne. Her markerede vi, at vi er optaget af grøn energi. En god process lå forud for beslutningen om ikke at benytte vores indsigelsesret – to borgermøder og mulighed for borgere og erhverv  at indsende tilkendegivelser.

Udover dette – ja så arbejder vi hver dag i udvalgene og i de fora, hvor vi sidder som byrådsmedlemmer.

Jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen: der er ikke noget, der kommer let, men vi har en styrke i at ville – borgere, erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunen, politikerne. Jeg er helt klar over, der kan være forskellige opfattelser, men kunsten er at ville og så diskutere mulighederne for til sidst at trække af på en beslutning.

 Det er det, vi er valgt til.

Sådan fortsætter det i 2019.

Rigtig god jul og godt nytår. 🤶����

Tak for I bakker op.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Overrækkelse af digt til Poesiparken

Det er mig en glæde her i dag, på Socialdemokratiets vegne, at kunne skænke Frederikshavn et nyt digt, som nu bliver det 12 i  Danmarks første og eneste poesipark,  i forbindelse med Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum.
Frederikshavn har igennem de 200 år oplevet en stor forandring og Frederikshavn har været nødt til at være omstillingsparat når nye tiltag bød sig og når etablerede og vante aktiviteter forsvandt.

Her tænker jeg bl.a. på lukning af værfter og slut med det toldfrie salg som både svenskere, nordmænd og ikke mindst Frederikshavn nød godt af.

Men Frederikshavn kom videre og fik skøre ideer, bl.a. blev der lavet en palmestrand nord for byen.

Mange sagde at det var en af de skøreste ideer man endnu havde hørt om, men efter hånden som den blev kendt over hele landet og endda i udlandet, ja, så var det måske ikke så tosset en ide alligevel.

Ideer som denne beviser bare at vi i Frederikshavn er nødt til at gå nye og utraditionelle veje

Da vi i Socialdemokratiet blev opmærksomme på at der var mulighed for at kunne bidrage til et nyt tiltag her i byen, var vi alle i bestyrelsen enige om at det var en rigtig god ide med poesiparken,
fordi vi synes, det er en rigtig god idé at pifte byen op med værker, rundt omkring ,som alle byens borgere og gæster kan nyde godt af, og som får folk til at stoppe op i deres nogle gange fortravlede hverdag, citater som sætter tanker i gang
Vi tænkte en del over hvad vores udsagn skulle være og fandt ret hurtigt ud af at den nordjyske digter og forfatter, Carl Sharnberg, måtte være ham der havde noget at byde på.

Carl Scharnberg, er ofte er blevet kaldt ”arbejderklassens digter”.
Scharnberg er kendt for at formidle stærke budskaber i sine digte. Det gælder også det citat, som er valgt til det nye værk.
Digtet handler om, at man sammen kan skabe stor forandring, og det synes vi passer godt på Frederikshavn.
Værkets placering og materialevalg refererer tilbage til Brødrene Houmøllers Jernstøberi og Maskinfabrik, der lå her i Søndergade, og som senere kom til at hedde Alpha Diesel. En industrivirksomhed, der stadig har stor betydning for Frederikshavn, og som i dag har skiftet adresse og navn til MAN Energy Solutions.

Som jeg startede med at sige, så er det mig en stor glæde i dag at kunne afsløre og overrække Frederikshavn poesiby endnu et værk –  og må der komme endnu flere.

Ingen kan alt.
Alle kan noget. 

Spøgsmålet er:
Hvad er det, vi vil?

Der begynder forandringen!

 

 

Birgit S. Hansen – Vi skal huske børnene

Vi skal huske børnene

Vores landspolitikere er endelig begyndt at interessere sig for børneområdet. Blandt andet lover regeringen at afsætte en milliard kroner over en fireårig periode til udsatte børn. På den anden fløj vil Mette Frederiksen være børnenes statsminister. Og jeg vil da gerne rose, at landspolitikerne langt om længe taler om børnene. Men nu skal vi ikke tro, at vi bare kan læne os tilbage, og så får vi en fremtidig generation af velfungerende unge og voksne. Vi skal blive ved med at huske børnene, kæmpe for børnene – alle børnene.

Vi skal tage ansvar i det offentlige. Børnene er jo vores fremtid, og vi har dem nærmest lige så mange vågne timer som forældrene. Engang var det kernefamiliens opgave at sørge for børnene. Mor gik hjemme, mens far gik på arbejde. Hvis børnene var meget heldige, måtte de gå til en fritidsaktivitet. Men vi kan ikke længere smøre opdragelsen af på forældrene. Vi skal alle ud at realisere os selv, begge forældre har travle jobs, alle har travlt. Så næsten alle børn – høj som lav – har behov for støtte fra andre voksne end deres forældre.

Omkring 80 procent af de 0-6-årige går i daginstitution, før de begynder i skole. Det er blevet en kommunal opgave at sikre, at børnene bliver set og hørt, og at der er nok hænder, knæ og skuldre. Ligesom det også er vores opgave – sammen med forældrene – at ruste børnene til at blive mester i eget liv. Vi skal være der for de udsatte børn, men vi skal ikke glemme almenområdet. Hvis vi ikke hele tiden minder os selv og politikerne på Christiansborg om det, så betaler vores børn og unge prisen. I Frederikshavn Kommune og Nordjylland viste den seneste sundhedsprofil, at særligt de unge piger og kvinder har et dårligt mentalt helbred. Knap hver fjerde 16-24-årige kvinde vurderer sit eget mentale helbred som dårligt, og flere end hver tredje føler sig stresset. De unge kvinder er måske de første årgange, som betaler prisen for, at vores samfundsstrukturer og familiemønstre har ændret sig, men det offentlige er ikke rigtigt fulgt med. Vi skal opdatere vores offentlige sektor, så den passer til vores moderne samfund. Kommunen skal løse opgaven, men Christiansborg skal give os rammerne.

Jeg har tidligere efterlyst lige præcis en børnemilliard. Nu er den på vej ind i finansloven. I vores eget budget i Frederikshavn Kommune venter vi ikke på børnemilliarden. Vi afsatte i det indeværende budget seks millioner kroner til unge, som ikke går den lige vej til uddannelse. I næste års budget tilfører vi børneområdet 7,5 mio. kr. ekstra til at forbedre normeringer i dagtilbud, styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6-årige. Hvis børnemilliarden blev udmøntet på samme måde som ældre- og værdighedsmilliarden, ville vi i Frederikshavn Kommune modtage 33 mio. kr. Jeg tør kun drømme om, hvad vi kunne udrette med 33 mio. kr. specifikt til børn.

Synspunkt aj Bjarne Laustsen, Ole Christensen og Morten Klessen

Af Ole Christensen, MEP (S)
Morten Klessen, MEP-kandidat (S)
og Bjarne Laustsen, MF (S)

Hvad har mortensaften og Brexit med hinanden at gøre? Ikke særlig meget, skulle man mene, men i hvert fald sætter vi fokus på den problemstilling, netop lørdag den 10. november kl. 9,00-11,30 på MARTEC Skagen / Skagen Skipperskole, hvor det nuværende EU-parlamentsmedlem Ole ”EU” Christensen og kommende medlem/kandidat Morten Klessen samt den lokalvalgte MF´er Bjarne Laustsen vil belyse, hvad det kan komme til at betyde, når Storbritannien forlader EU-fællesskabet. Alle er velkomne, selvfølgelig også fiskere.

I dag ved vi, at Storbritannien eksporterer 47 pct. af sine varer til EU. Dvs., at hvis vi ikke får adgang til britisk farvand, så må det være slut med, at de kan eksportere mortensænder og fish´n´chips til de andre EU-lande. Noget for noget, og dybest set er det sådan en aftale, som EU også har med Norge, hvor de kan sælge deres fisk på det europæiske marked til gengæld for, at EU’s fiskere må fange fx norske sild i deres zone.

EU og Storbritannien er fortsat ikke blevet enige om, hvordan skilsmissen skal ske. Så vi kender slet ikke konsekvenserne af Brexit. For det danske fiskeri kan den britiske udtræden slet ikke undgå at blive en gyser. En analyse fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i København bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeriet og forarbejdningsindustrien i Danmark hårdt. I marts skønnede en analyse fra IFM fra Aalborg Universitet, at massefyringer i fiskeriet og den afledte industri kunne koste op mod 2000 arbejdspladser alene i Nordjylland, hvis englænderne nægter danske fiskere ret til at fiske i deres farvande.

Vi kender som sagt slet ikke den endelige aftale. Baggrunden er imidlertid temmelig klar. Det er livsvigtigt for dansk fiskeri at have adgang til britiske farvende. Mellem 30 og 40 pct. af fiskeriet foregår i den britiske zone af Vesterhavet. Årligt lander danske fiskere værdier fra dette fiskeri på godt 1 mia. kr., svarende til op mod 45 pct. af det samlede fangstvolumen. I sig selv vil der være ret få fartøjer, der reelt kan blive ramt, men til gengæld handler det om betydelige værdier og mængder af fisk. Ifølge EU’s regler må fiskerne godt færdes i andre landes farvande, så længe man holder sig inden for kvotesystemet. Hvis briterne melder sig ud af den ordning, stopper alt EU-fiskeri i de britiske farvande helt.

Hvis briterne på den måde vil have deres fiskerizone for sig selv, vil det ramme dansk fiskeri af sild, makrel, tobis og sperling. Ud over at få drastiske følger for det primære fiskeri, vil ”dem på land” – altså de ansatte i forarbejdnings- og transportsektoren – blive ramt, for færre fisk på auktionerne smitter af i lokalsamfundet. Og forbrugerne vil få færre produkter at vælge imellem.

Den britiske udtræden kan derfor tvinge danske fiskere til enten at lægge op eller søge andre farvande. Det er der stor usikkerhed om. Men vi må jo forhandle ud fra den enkle position, at hvis danske eller andre EU-fiskere ikke kan komme ind i den britiske zone, så skal de heller ikke sælge deres varer i EU.

Folketinget har også haft en høring om Brexits konsekvenser, men uden en konkret aftale kan vi ikke afgøre, hvor problemerne bliver størst. Men vi skal arbejde på at sikre danske fiskeriinteresser ved at fastholde fiskerimuligheder i den vestlige del af Vesterhavet. Det vil være mest betryggende for den fælles velfærd, at EU og briterne i fremtiden kan samarbejde og forvalte fiskebestanden bæredygtigt.

Fiskeriet har stor betydning i Produktionsdanmark generelt. Men det har også en meget positiv betydning for det såkaldte Vandkantsdanmark, som mere end noget lever af fiskeriet. Det er livsnerven for områderne omkring fiskerihavne som Hanstholm, Hirtshals, Skagen og Thyborøn – samt for en stribe andre havne og deres lokalområder. Derfor må det fremtidige fiskerisamarbejde med Storbritannien have højeste prioritet.

Birgit S.Hansen Budgetforlig

Orientering budget 2019

Kære alle

Onsdag d. 3. oktober 2018 skal byrådet i Frederikshavn Kommune vedtage budget for 2019 og angive foreløbigt budget for overslagsårerne 2020-2022.

Først lidt om processen. Vi har haft en god og grundig proces op til aftalen. Socialdemokratiet har budt partierne ind, holdt møder, lyttet, forhandlet og mest af alt arbejdet på at lave et budget, hvor alle kunne se sig selv. Det kræver, der gives og tages, og at man ikke bliver alt for ideologisk. Hvis vi alle kravler op i det berømte træ, så når vi aldrig hinanden.

Nogle ville en anden vej. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at løfte sløret for noget, der afgørende skilte A og V. Det var Venstres forslag om øget konkurrence udsættelse af Park og Vej. For nuværende er 46 procent af arbejdet i Park og vej konkurrence udsat og på private hænder. Det fungerer godt. Hvis man skal opnå 5 millioner ved at konkurrence udsætte mere i Park og Vej (som i Venstres forslag), ja så skal nærmest det hele ud og Park og Vej nedlægges.

Når man påstår, at man kan hente urealistiske rationaler, så kalder vi det simpelthen hokus pokus-penge. I øvrigt er vi meget tilfredse med, at vi har en meget velfungerende/effektiv kommunal Park og Vej afdeling.

Venstre, Enhedslisten og en DF’er gik.

Socialdemokratiet, de Konservative, SF og Flemming Rasmussen fra DF tog ansvaret på sig, og indgik et budgetforlig for hele kommunen

Vi er enige om, at der er indgået et ansvarligt budget, og samtidig et budget, som prioriterer 0-6 årsområdet. Desuden vil der i det kommende år blive brugt yderligere 4 mio. på folkeskolen til investeringsprojekter.

Der tilføres 10 mio. til center for familie til at holde hånden under området i 2019. Det gør vi samtidig med, at vi bruger 2019 til at se på hele området. Men vi vil ikke på nuværende tidspunkt lukke øjnene for, at de børn og unge der ulykkeligvis er blevet fjernet fra deres hjem ikke lige pludselig kommer hjem i det kommende år.

På ældreområdet er det sikret, at de penge, der kommer centralt fra, bliver på ældreområdet og skal være med til at styrke bemandingen i ældreplejen.

På arbejdsmarkedsområdet sætter budgetparterne en ekstra indsats i gang, så vi kan få alle med. Ikke mindst i en tid, hvor erhvervslivet har brug for arbejdskraft.

På anlægsområdet har forligsparterne vedtaget, at foretage bygningsændringer på Bangsbostrand skoleafdeling og bygge en ny daginstitution i nordbyen i nærheden af “Golfparken”.

Desuden er der enighed om, at byggemodningen skal øges i kommunen med 2,1 mio. kr., så kommunen kan blive ved med at udvikle sig i en positiv retning.

Budgetparterne er enige om, at de ovenstående investeringer i især de mindste borgere i kommunen er vigtige. Takket være den stabile drift igennem de seneste 4 år levnes der mulighed for, at vi kan finde finansiere den vigtige borgernære velfærd af kommunekassen.

 Vi har lavet et anstændigt budget med de vilkår, vi arbejder under.

Vi er rigtig glade for, at der endnu en gang har vist sig en bred opbakning til, at vi kan arbejde videre for vores kommunen. Og det er benhårdt arbejde. Vi får ikke noget forærende i denne del af landet. Vi har kun den styrke, at vi i Frederikshavn kommune står sammen.

Der kan læses mere her: Budget 2019

I er altid velkomne til at kontakte os i byrådsgruppen.

M.v.h.

Birgit S. Hansen

Borgmester

bihn@frederikshavn.dk

tlf. 29 16 30 39

 

 

Birgit S. Hansen – Folkeskole – Folkets skole

Folkeskole – Folkets skole

Mandag d. 13. august er mange steder datoen for første dag i skole efter ferien.

“Folkeskolen er den offentlige grundskole. I folkeskolen skal eleverne blive fagligt dygtige og oplyste, og skolen skal forberede dem til deres fremtid som demokratiske medborgere”.  Fra undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er det overordnede mål med folkeskolen. Derudover skal skolen også rumme mangfoldighed/være et tilbud for alle. Det er store krav, men det kan folkeskolen – folkets skole.

I Frederikshavn Kommune har vi 16 skoleafdelinger, der er organiseret i fire distrikter. Lærerne, pædagoger og andet vigtigt personale varetager den store opgave at drive skolen i hverdagen for børnene udfra de rammer, de er givet politisk. Man kan sige meget og ønske sig mere – jeg ved det, men hvor er der meget energi og ansvarlighed derude. Trods mange mange opgaver.

Budgettet på skoleområdet i kommunen er på 430 mio. millioner om året.

Det er ikke nøgletal og benchmarking, der styrer.  Det er naturligvis virkeligheden, dagligdagen for børn og ansatte, der tæller. Det afgørende er, at vi: kommune, forældre, bestyrelser, ansatte, lokalsamfund formår at arbejde sammen ift. vilkår, vi har omkring børnetal, økonomi, geografi osv.. Det er da udfordrende nok i sig selv – det ved vi. Men vi skal og kan værne om og samarbejde omkring noget det aller vigtigste nemlig folkets skole.

Jeg kender en 24 årig, der læser til lærer. Ja det er vores datter Amanda. Hun må af og til forsvare hendes valg. Spørgsmål som: “ej orker du det”?. Eller: “pyhhh ….ikke nok med ungerne er der, der er også forældrene”.. Heldigvis er hun fast i mæglet og svarer nogenlunde: Det er et af verdens vigtigste job”. Sådan!

Tak til vores ansatte i folkeskolen. Vi er mange, der påskønner jeres indsats.

Op til skolestart, efter ferien, er der ofte artikler i medierne om folkeskolen. Jeg tillader mig at slutte af med et citat fra en artikel i Nordjyske 12. august, hvor en mor til to “nybegyndere” har besøgt en folkeskole. Citat. “Det var en åben og lys skole, blev de enige om. Der var en rummelighed her, som hun ikke havde forestillet sig. Der var øje for og plads til forskellighed”.

Lige præcis det er det folkeskolen – folkets skole – kan, og det skal vi alle værne om og bakke op om.

Rigtig god skolestart til børn og ansatte.

Med venlig hilsen

 

Birgit S. Hansen

Borgmester

Roen sænker sig – en smule – Borgmester Birgit Hansen

Kære alle

Udvalgene i kommunen: Arbejdsmarkedsudvalget, Børne og ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur og fritidsudvalget, Teknisk udvalg, Plan og miljø og Økonomiudvalget har de sidste måneder arbejdet med budget 2019. Vi har nogle kendte forudsætninger, og så er der de endnu ukendte faktorer, der kommer til at præge kommunens budget for 2019.

En af de ukendte er udmøntningen af økonomiaftalen. Økonomiaftalen er aftalen mellem regering/folketing og kommuner. Den laves årligt.

 Det kunne give stabilitet, hvis vi havde flerårige aftaler. Omvendt ville det være noget af en belastning, hvis vi havde en, for kommunerne, meget dårlig aftale, og at den så var firårig.

Økonomiaftalen blev indgået primo juni, og jeg var, som medlem af KLs bestyrelse, tæt på forhandlingerne i år. Vi har to chefforhandlere for kommunerne – nemlig KLs formand Jacob Bundsgaard, A (borgmester Århus Kommune) og næstformand Martin Dam, V (borgmester Kalundborg Kommune). Vi andre 15 bestyrelsesmedlemmer var så baggrundsgruppe mellem forhandlingerne.

Aftalen blev fornuftig. Det var meget vigtigt for kommunerne, at vi fastholdte finansieringstilskud. Det er på 3,5 mia.. Frederikshavn Kommune får i omegnen af 50 mio. årligt fra det tilskud. Finansministeren havde raslet med sablen, at det skulle fjernes. Vi fik det forhandlet hjem.

Økonomiaftalen er en ordentlig moppedreng med flere aftaler og økonomi. Den kan ses på KLs hjemmeside for interesserede.

Vi kender ikke den konkrete udmøntning af aftalen endnu: hvordan fordeles de tilskud og den økonomi, der er i aftalen konkret? Det kender vi endeligt i september. Og det er altid meget spændende at få kendskab til.

Vi har gjort det, vi kunne i forhold til budget 2019 lokalt på nuværende tidspunkt. Nu kan vi kun vente på udregninger efter økonomiaftalens ind gåen. Når byrådet mødes igen efter ferien, tager vi bestik af situationen og træffer de beslutninger, der skal til hen over efteråret. Herunder medregnet vores egne politiske budgetforhandlinger. I oktober skal budgettet for 2019 endeligt vedtages i byrådet.

Juli måned er mødefri for byrådet. Dog er der repræsentative opgaver.

Så efter byrådsmødet i uge 26 sænker roen sig. Og det er ikke helt rigtigt. Der vi altid være opgaver – det gælder naturligvis for de ansatte og politikerne – ja ro bliver der aldrig.

Men som jeg plejer at sige: vi klør på.

Rigtig god sommer.

Jeg håber, vi ses derude. Jeg glæder mig til lidt camping i egen kommune.

Det er livet.

Bedste sommerhilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

Demokratiet længe leve – Borgmester Birgit S. Hansen

Demokratiet længe leve

  1. juni er det Grundlovsdags. Og ja det er også fars dag – tillykke til alle fædre.

Forleden havde jeg besøg af en gymnasieklasse. En af de skønne elever spurgte, efter jeg havde fortalt om beslutningsprocesser, høringsfaser, ankemuligheder osv., var det ikke nemmere bare at sige: sådan er det bare?

Herlig ungdommelig friskhed og selvfølgeligt lidt fristende at give ham ret….. Men det er jo netop forskellen mellem demokrati og diktatur.

Apropos de unge: i radioavisen er det netop fortalt, at de unge har taget demokratiet til sig i forbindelse med kommunale og regionale valg i november 2017. Stemmeprocenten var steget for den gruppe, og forskeren der havde set på det udtrykte, at det er på bagrund af, de unge har fået demokrati ind med modermælken i skolen, de modtager grundloven som 18 årige, der er kørt kampagner osv. Dog er der stadig en udfordring blandt de unge nydanskere, hvor stemmeprocenten er noget lavere. Det skal der arbejdes med.

Grundloven er gammel (fra 1849), og der er kun fortaget forholdsvis få ændringer/ justeringer. Det er stærkt.

Grundloven er i den grad fundamentet for vores demokrati og demokratiforståelse.

Grundloven er Danmarks forfatning. En forfatning der beskriver de grundlæggende regler for et samfund.

Grundloven giver os nogle grundlæggende rettigheder, som ingen kan tage fra os. Vi tænker måske ikke over det til daglig. Men vi har nogle rettigheder, som ikke er en selvfølge alle steder i verden.

Og så er der mulighederne. Muligheder for at sige sin mening, stille op til valg – muligheden for at vælge både kvinder og mænd til det repræsentative demokrati.

Se her Grundlovens paragraffer om borgernes rettigheder:

  • 71 siger, at den personlige frihed er ukrænkelig.

Ingen dansk borger kan sættes i fængsel på grund

af sin politiske holdning, tro eller afstamning

  • 72 siger, at boligen er ukrænkelig.
  • 73 siger, at vores ejendom er ukrænkelig.
  • 75 siger, at enhver, der ikke kan forsørge sig selv,

og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, har ret til hjælp af det offentlige.

Undervisningspligt for alle børn.

  • 77 ytringsfriheden.
  • 78 siger, at vi må danne foreninger uden at spørge nogen først. Det kaldes foreningsfrihed.

Foreningerne må dog ikke have til formål at begå noget ulovligt.

  • 79 siger, at vi har forsamlingsfrihed. Det vil sige, at vi har ret til at samles til offentlige møder uden

først at søge tilladelse. Vi har f.eks. lov til at samles til en demonstration.

  • 81Religionsfrihed, der kan ikke indføres censur

For bare at nævne nogle af de meget væsentlige områder for borgerne.

 

Der er kampe at kæmpe, men der er i sandhed også meget at være taknemlig for.

Vi lever i en foranderlig verden, men vi har et urokkeligt fundament – Grundloven.

Lad mig til sidst citere Gandhi:

Vær den ændring du ønsker at se i verden

Jeg vil ønske en rigtig god grundlovsdag 5. juni. Lad os sammen fejre vores demokrati og passe godt på vores Grundlov.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

 

 

Birgit Hansen: Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Willy Søvndal genopfriskede vores kendskab til ordet magtfuldkommenhed i forbindelse med kommunalvalget i efteråret. De havde lidt udfordringer sydpå. Jeg har tænkt på det mange gange siden.

Vi er 18 socialdemokrater valgt til Frederikshavn Kommunes byråd. Jeg bliver ofte spurgt om noget i retning af: “hvor tit vil I så trække det magtkort”?

Svaret er: at det vil vi helst ikke. Vi vil fortsat samarbejde om de rigtige løsninger, men også om at træffe svære beslutninger. Det kan nok være lidt mere vanskeligt at få andre med på at træffe svære beslutninger. Det ser vi i forhold til beslutninger om besparelser osv.. Det er bestemt heller ikke skønt. Og her er kan vi nemt skydes for, at vi bruger magtkortet/vores eget flertal. NEJ. Vi SKAL træffe beslutninger, og hvis vi i situationer står ene – ja så bærer vi det ansvar, men vi vil ikke beskyldes for at være magtfuldkomne. Jeg har sagt det før: vi vil gerne beskyldes for at tage ansvar og turde træffe beslutninger. Og vi vil altid gerne samarbejde og diskutere muligheder, og vi vil diskutere, om det er de rigtige beslutninger. Ligesom vi tør ændre, hvis der er en vej.

Aktuelt er vi i gang med at forberede budget 2019. Der skal træffes svære beslutninger. Vi kender ikke økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen endnu (den kommer til sommer), men vi er i gang med at disponere i forhold til det, vi ved.

Alle udvalg skal spare lige godt 1 procent. Dog skal børne og ungdomsudvalget “kun” spare 0,5 procent. Vi slagter ikke børneområdet. Vi arbejder med at prioritere det. Vi har netop eftergivet udvalgets gæld på 21 mio. Det var det mulige. Vi har som skrevet besluttet, de skånes for at finde 0,5 procent i besparelse. Vores folk i udvalget starter nu en visionsproces. Kan man det med vores økonomiske situation? Ja det kan man.

Vi arbejder med en langsigtet strategi. Styr på økonomien, så vi ikke hopper fra tue til tue, men lever som vi har råd til, og så arbejde med, hvordan vi får det bedste ud af pengene – ved inddragelse af alle, der vil – ansatte, forældre, børn osv.. Vi skal holde tungen lige i munden og følge vores strategi. Og de der vil være med til at tage ansvar – er velkomne.

Lige en sidste bemærkning inden jeg ønsker god pinse – vi skal huske, at der er mange om de 3,9 mia., som kommunens budget er på – børnene naturligvis, men også de ældre, de handicappede, de ældre, hele arbejdsmarkedsdelen osv osv.

Så lige en slutbemærkning: derfor holder vi også fast i vores mantra: de der kan selv, skal selv”.

Så knokler vi med at prioritere  i forhold  til de vigtigste.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Ansvar – politisk ansvar – Borgmester Birgit Hansen

Ansvar – politisk ansvar

”Ansvar er et bestemt aspekt af de relationer, man som person har over de personer, hvorom man anerkender at man er “ansvarlig overfor” dem. Man er i almindelighed ansvarlig overfor mennesker, hvis liv bliver påvirket af ens beslutninger, og desuden overfor overordnede, altså mennesker eller instanser som har tildelt en rolle og i den forbindelse uddelegeret særlige beføjelser og ansvar”. -Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Jeg taler om politisk ansvar.

Her er udvalgte overskrifter fra medier:

”Politisk ansvar eller et cirkus”? – Fyens. dk

”Politisk ansvar efterlyses” – Folkeskolen. dk

”Der bliver ikke taget politisk ansvar for nedskæringer i landets kommuner det kommende år”. – FTF Aktuelt

”Politisk vilje til globalt ansvar savnes” – FN Forbundet. dk

Og sådan kunne jeg blive ved.

Ofte hører vi i debatten: er de regeringsduelige? Tør de tage ansvar? Kører de frihjul?

Jeg får desværre selv tanken af og til. Ærligt nok mest når vi står i skidt til halsen. Så ville jeg da ærligt sagt ønske, at jeg og mine partikammerater kunne køre frihjul og sige det helt rigtige. Hov!  Lad os lige stoppe op her. Vi siger faktisk det helt rigtige, og vi træffer beslutninger med udgangspunkt i realiteter. Når jeg var omkring at sige det helt rigtige i en ønskesituation, er det når vi skal spare f.eks. – ja så ville jeg ønske i en stille stund, at jeg kunne sige: ja flere penge til de og de områder, man kan spare sig ihjel, vi bør investere fremfor at spare osv.

Tilbage til politisk ansvar.  Det tager vi på os – det har vi en forpligtelse til – også selv om det var skønt at køre frihjul og kun komme med manifester, ideologisk programpunkter osv. .

Her følger et uddrag fra vores kommunalpolitiske valgprogram, som jeg er stolt af:

”Vi lytter, og vi påtager os ansvaret for en styrket dialog med alle ansatte, forældre og bestyrelser om mulige forbedringer på skoleområdet.

Vi vil møde alle medarbejdere med tillid, og give mulighed for reel indflydelse og ansvar”.

”I Socialdemokratiet tør vi godt love borgerne i Frederikshavn Kommune tre ting; stabilitet, dialog og vilje til at handle, når de rigtige løsninger findes. Dem finder vi i fællesskab, og i fællesskab kan vi også finde finansieringen”.

Det kaldes at tage ansvar.

Det handler om mod, og det handler om at være ”regeringsduelig”, tage ansvar, ikke rygsvømme, ikke give de andre skylden.

Især når det er svært……………………………….

”Du er ikke alene” lyder det i Sebastians sang. Jeg har læst, at Sebastian er med på, man tolker den, som man vil. Du er ikke alene –  nej det håber vi ikke! Vi har brug for alle – menneskeligt set men også lokalpolitisk set. Og på mange områder virker det – samarbejdet – politisk lægger vi fortsat op til samarbejde – for kommunens skyld – og det kan til en start ses i konstitueringen til valget. Det blev ikke: the Winner takes it all. Vi vil samarbejde og håber, at de andre vil – for kommunens skyld.

Et andet område, hvor vi har et godt samarbejde i dagligdagen, er med fagbevægelsen. Vi kender godt begge parter vores opgave og står i forskellige sko, men når det kommer til samarbejde for det, vi er sat i verden for på området – nemlig job, efter- og videreuddannelse- ja så ser vi ens på det – og det mærker jeg tydeligt i LO samarbejdet og i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Her har vi bragende gode dialoger. Og sidst men ikke mindst vil jeg nævne erhvervet.  De stiller op, når kampe skal kæmpes. Nylige eksempler er udligningsmonstret, hvor vi kæmpede side om side med erhvervet for ikke at blive pelset af et meget borgerligt/liberalt udspil, der ikke lige tænkte på vores videre liv her i kommunen. Et andet eksempel er ministerens ønske om ændring af erhvervsfremmesystemet, som lokalt virker rigtigt godt -se bare på erhvervstilstanden – her kæmper erhvervet også med skriv, møder osv. Sådan skal det være. Nok har vi forskellige tilgange, står i forskellige sko, men når det kommer sig til at kærre sig om vores kommune – ja så kan vi finde sammen. Tak for det.

 

Lad mig slutte med et citat af en ung Mette Frederiksen – fra 2005 –

”Danmark er et dejligt land. Især nu, hvor foråret har gjort sit indtog, og vi ved, at aftnerne kun bliver lysere. Men vores politiske opgave kan aldrig reduceres til at prise det, der er. Vi har altid insisteret på at forandre for at forbedre. Det skal vi blive ved med at gøre”.

 

-Og for egen regning: også selvom det kan være op ad bakke og kræver ansvar………..

 

Til slut: mener vi så ikke noget og har visioner, hvis vi er noget så ansvarlige? Jo det gør vi, og det glæder vi os til at vise, når muligheder og finansiering byder sig.

 

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen,

Borgmester,

Frederikshavn Kommune