Er demokratiet i krise? af Birgit Hansen

Er demokratiet i krise?

Det er overskriften på en netop udgivet bog, hvor Demokratikommissionen fremlægger deres arbejde. Kommissionens drøftelser har taget udgangspunkt i fire områder, som er fundamentale grundpiller under folkestyret. Det fire er (lidt kogt ned): partierne, medierne, borgerne/civilsamfundet, folkestyret og lov og beslutningsarbejdet.

Jeg er godt i gang med at læse bogen, men jeg fik lyst til at skrive lidt om den grundpille, som er nævnt nummer tre, nemlig borgerne/civilsamfundet og set ud fra vores kommune/område. De er nemlig guld værd. Simpelthen.

Borgene/civilsamfundet i vores kommune er f.eks.:

Borgerforeninger, foreninger, ungebyrådet, Ungeklimaråd, Grønt Råd, lokal DN, forældrebestyrelser, skolebestyrelser, fagbevægelsen, arbejdsgiverforeninger, læsehunde, besøgsvennner – ja jeg kunne blive ved.

Vi har 400 foreninger i vores kommune. Og så har vi et meget aktivt civilsamfund. Jeg tolker det som interesse i vores område og i mennesker. Interesse i at være sammen. Og nogle fora handler om at få indflydelse ift beslutningstagere. Her stiller man op, bliver valgt og er med til at besætte poster – formand, næstformand, sekretær, kasser. Ja man tager en forpligtende tørn. Godt at nogle vil. Tak for det.

Der er også mindre formelle fora. Det er f.eks. forældregrupper. Vi har lokalt grupper, der kæmper for flere ressourcer til dagtilbud. De er ikke valgt via opstillingsmøder, afstemninger, generalforsamlinger og den slags mere formelle veje, men de er der, og de har også legitimitet og en stemme. De er en del af demokratiet.

Lad mig også nævne:

Borgermøder, offentlighedsfaser, høringer, valg som er veje til åbenhed, dialog, indflydelse direkte eller indirekte for ikke direkte valgte til byråd, regionsråd eller folketinget. Vi valgte vil gerne dialogen, og jeg oplever god opbakning til de nævnte. Det er jo lidt vigtigt, at man tager del, hvis man har noget på sinde.

Demokratikommissionens konklusion er: citat bogen “Er demokratiet i krise” side 67

“Demokratiet er ikke i en systemisk krise eller på vej ud over afgrunden, men der er en række bekymrende tendenser og vigtig udfordringer, som skal håndteres…”

Og så er der planer om en debat turné, hvor man debatterer mhp. at styrke og udvikle demokratiet.

Er demokratiet i krise lokalt?

Min påstand er nej, men vi skal sørme passe på det, respektere og bruge det.

Rigtig god uge.

Nå nu vil jeg se nyheder og kritisere og kalde politikere og andre magthavere ting og sager, måske tegne en satiretegning – det må vi nemlig godt i et demokrati med ytringsfrihed…men det er en helt anden sag.

Venlige hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester