Nytårshilsen fra Borgmesteren

Rigtig godt nytår

 

Der har netop været afholdt Kommunal Økonomisk Forum. Et forum hvor byrådsmedlemmer, primært medlemmer af økonomiudvalg og embedsmænd, mødes og diskuterer kommunale problematikker – udfordringer og muligheder.

Vi havde også besøg af vores indenrigsminister Astrid Krag, som talte om nærhed og velfærd. Det er utvivlsomt socialdemokratiske kerneværdier. Mødedagene havde temaet: Velfærd til debat – forventninger og muligheder.

Det tema er spændende, og vil jeg påstå, er grunden til, at mange ønsker at være kommunalpolitiker. Men – der er desværre et men – det handler ikke alene om værdier, intentioner og retning. Det handler også om penge.

Der er nogle faktorer, der gør det svært at understøtte, udvikle og udvide

velfærdssamfundet. Nogle af dem er, at de store årgange forlader arbejdsmarkedet. Flere gives flere diagnoser. Vi bliver markant ældre.

Der kom også bud på, hvilke veje vi kan gå. De lidt trælse veje er, at nedsætte serviceniveauet, hæve skatten, indføre brugerbetaling, og/eller at man kan effektivisere. Der er også den kendte mulighed at prioritere meget målrettet. Og så er der mulighed for at styrke egenomsorgsniveauet og/eller at bruge flere frivillige.

Jeg koger to af dages emner og debat meget ned her, men det jeg gerne vil er at skubbe til diskussionen: vi må forholde os til fremtidens velfærd.

Der er ingen lette løsninger.

Et emne, der også simrer, er udligning. Regeringen og folketinget har en opgave. Der skal laves et nyt udligningssystem. Vores minister Astrid Krag ville gerne forventningsafstemme. Hun sagde, at en ny udligning ikke redder alt og alle.

Nej det er sandt, men formålet med udligning er at sikre nogenlunde ens serviceniveau i hele landet uden, at der skal være stor forskel på skatteprocenten. Og det nuværende systemet virker ikke hensigtsmæssigt. Det er de fleste enige om, men så holder enigheden også op. Regeringen er i gang med at samle flertal i folketinget om en ny model. Vi er da spændte, og jeg har sendt vinkler ind omkring udligningsfaktorer til centrale ministre. Fra kommunerne er vi kommet med vinkler på sagen, og nu må regering/folketing få udført denne vigtige opgave.

Dette indlæg kommer ikke med løsninger. De løsninger, der skal til omkring to ovenstående emner, er ikke lette og der skal flere håndtag til.

Jeg hørte engang en virksomhedsleder sige, at man ikke må gemme sig under kompleksitet. Det lyder rigtigt. Derfor kan man da godt i en stund tænke pyhhhhh….og i næste øjeblik heldigvis have input og forslag.

Jeg slutter, som jeg startede – rigtig godt nytår.

På gensyn

 

Birgit

Borgmester