Kære medlemmer🎅🤶 – Borgmester Birgit Hansen

Kære medlemmer🎅🤶

Ved slutningen af 2019 vil jeg gerne ønske medlemmerne af Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune rigtig glædelig jul og godt nytår.
Når året nærmer sig sin slutning og et nyt år banker på – ja så er det traditionelt tid at gøre status.
Dette indlæg kommer ikke til at handle om dagpleje, folkeskolen, daginsitutioner, havne, ældreområdet, asfalt til vejene og alle de kendte kommunalpolitiske opgaver. I følger med og har læst både medier og indlæg om disse områder og beslutninger gennem året.
Lad mig starte et andet sted:
“Velfærd er frihed. Frihed til at uddanne sig, frihed til at vælge arbejde, frihed til at gøre det vi vil.
Velfærd er, at vi tager os af hinanden, hvis vi får brug for hjælp. Velfærd er rammerne om vores hverdag og liv i Danmark” (fra Socialdemokratiet.dk)
I et år, hvor der har været valg til folketinget, har vi for alvor diskuteret velfærd. Hvad er velfærd? Det er der forskellige opfattelser af. Nogle mener, skattelettelser er velfærd. Ovenstående i anførelsestegn er vores partis definition af velfærd. Jeg er så enig.
Når jeg ser tilbage på 2019, så ser jeg lokalpolitisk tilbage på et år, hvor vi har drevet kommunen, truffet beslutninger – både om besparelser men også med plads til lidt nyt og forbedringer. Et nogenlunde stabilt år men også et år, hvor velfærden er under pres. Vi skal spare hvert år, fordi vores indtægter er faldende. Et år hvor vi igen har diskuteret, som Poul Nyrup sagde det: “Kan vi gøre det lidt bedre”?
Ja det kan vi, og det vil vi gerne. Vi er ikke i tvivl om retning og prioriteter, men økonomien er presset, og opgaverne er store.
Jeg vil tænke på 2019 som året, hvor der er lys forude – nemlig fordi vi har fået en regering, der vil prioritere velfærd – børn, ældre, syge. Det trænger vi til.
Når der skal gøres status i vores kommune, ja så har vi truffet mange beslutninger ud fra den økonomi og de vilkår, vi har, men hvor er det godt, vi har fået en regering, der vil velfærden i socialdemokratisk forstand. Det trænger vi til – helt ud i kommunerne – ud til borgerne.
I vores parti har vi et andet vigtigt ord nemlig tillid. Det er også en smule under pres. Tænk på SKAT, banker/hvidvask, “Britta sagen”, sagen i Forsvarets Ejendomsstyrelse. TILLID skal vi passe meget på at værne om som et stærkt fundament i velfærdssamfund. Vi skal have tillid til de aftaler, vi har borgere og stat/kommuner, og en af de alvorligste aftaler er SKATTE indbetalinger i tillid til, der ikke snydes og i tillid til, velfærdsstaten lever – mere eller mindre stærk. For vi socialdemokrater ønsker en stærk velfærdsstat.
Velfærd og tillid er ikke bare ord. Det er handling, og intet slår virkeligheden.
Denne julehilsen er ikke ment som et landspolitisk indlæg, men landspolitiske beslutninger i velfærdens retning er langt hen ad vejen en forudsætning for, vi kan gøre det lidt bedre. Og at borgerne fortsat har tillid til os politikere.
Ikke flere tunge alvorsord for nu.
Nu blot et ønske fra hjertet om en god og fredfyldt jul. 🎄
Vi arbejder videre lokalt sammen med alle, der kan og vil. Det er vores politiske projekt – udover anlæg og drift.
På gensyn i 2020.

 

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

 

📞98455001

📞29163039

Mail: bihn@frederikshavn.dk