I godt selskab – af Borgmester Birgit Hansen

I godt selskab
Frederikshavn Kommune har været energikommune i 12 år.
Formålet var og er at udnytte vores infrastruktur og beliggenhed, kompetencer og muligheder for at overgå til vedvarende energi, bæredygtige løsninger, spare på energiforbruget og gerne jobskabelse i den sammenhæng.
Det gælder ikke alene kommunen. Det gælder vores borgere og vores erhverv.
Lad mig nævne et par eksempler på os som energikommune (Energibyen er vores navn): Energibyen har udarbejdet og evaluerer vores klimaplaner, Energibyen har sammen med banker og håndværksmestre informeret om muligheder for energioptimering i huse, vi har et ambassadørkorps af borgere, der sparrer og inspirerer til indsatser for Energibyen. I Energibyen hører vores Unge klimaråd til. Der er møder med investorer, med forskere, repræsentanter fra andre lande, unge studerende i praktik. Jeg kunne nævne meget mere. Læs evt mere på Energibyens hjemmeside.
I Frederikshavn Kommune er erhverv og boligforeninger også gode til at spille ind i fremtidens vilkår – at vi skal være meget mere bevidste om grønne og bæredygtige løsninger for klimaets skyld. Tænk bare på Boligforeningens smiley ordning i lejligheder. Et smiley panel guider omkring el forbrug, så du kan minimere og optimere forbrug af el. Virksomheder der spiller sig ind på banen og producerer fra sort til grøn energi – varmepumper, solceller, scrubbere (skal minimere svovludledning i skibsmotorer), rederier hvis skibe sejler på LNG, havnene der arbejder for grønne el løsninger og meget mere.
Der er så meget i gang. Det er godt.
Frederikshavn Kommune skal også fortsætte ad denne sti. Jeg har sat et arbejde i gang omkring FNs 17 Verdensmål. Hvordan kan vi lokalt og i samspil arbejde med de 17 Verdensmål? Og så har kommunen ansøgt om og er optaget i et DK2020 netværk. Her er vi en slags små brødre til C40 byerne (Verdens 40 største byer, der arbejder med klimaindsatser). Vi er 20 danske kommuner, der er valgt til sammen med Real Dania og Concito (grøn tænketank) at øge danske kommuners klimaambitioner.
20 danke kommuner har forpligtet sig administrativt og politisk til at opdatere elle udarbejde en klimaplan inden udgangen af 2020, der lever op til Parisaftalens 1,5 grads målsætning.
Og sammen udvikle og inspirere og påvirke beslutningstager/lovgivere til at skabe rammer, der gør, vi lokalt, nationalt og globalt kan bidrage til grøn omstilling, bæredygtighed, spare på energi osv.
Jo vi er kommet i godt selskab.
Jeg deltog på første møde her i uge 41.
Vi er godt i gang, men der er lang vej, og alle skal bidrage. Omvendt har der aldrig været større fokus/momentum og krav om at gøre noget.
Bedste hilsner
Birgit S. Hansen, A
Borgmester