Sommer og økonomi – Af Birgit Hansen

Sommer og økonomi

I dette øjeblik, denne lørdag morgen, skinner solen over kommunen. Der er det flotteste junivejr og rundt i kommunen er der masser af forskellige aktiviteter som første spadestik til havneudvidelse Skagen Havn, musikfest, cirkus og meget mere.

Økonomisk skinner solen ikke over kommunen, men til gengæld har mørket ikke helt sænket sig, og det er ikke, som en avis skrev, sådan at kommunens økonomi hænger i laser.

Jeg vil gerne orientere om rigets tilstand. Vi er især udfordret på tre områder:

Familieområdet hvor familier der har det rigtigt svært får hjælp, anbringelser osv)

Det specialiserede socialområde – voksne (voksne handicap)

Overførselsudgifter (arbejdsmarkedsområdet)

Det tyder på, at vi får et merforbrug på ca. 30 mio. ved årets udgang.

Vi har desværre mange familier, der har brug for hjælp fra kommunen. Vi har mange på overførselsydelse: kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, ledige). Vi får refusion fra staten men ikke nok til at dække de udgifter, vi har på området. Det skyldes, vi får en “gennemsnitsudregning”, men virkeligheden er anderledes på vores arbejdsmarked (nedslidning, mangel på job osv)

Har vi set totalt forkert da, vi lagde budget, og sidder vi bare på vores hænder?

NEJ. Alle udvalg og byrådet overordnet er enige om, at træffe de beslutninger, der skal til for at holde igen, og vi kan dække merforbruget af ved at tage pengene fra kassen. Den er trods alt mere robust end set gennem flere år. Men det kan vi kun et år. Så mange penge har vi ikke kunnet spare op.

Det der presser os er vores grundlæggende vilkår som kommune. Vores indtægter er ikke store nok til at dække de udgifter, vi møder. I hvert fald ikke, hvis vi skal yde en anstændig service.

Vi har kæmpet med det i flere år, og vi bliver ved, vi giver ikke op. Vi har vist gennem vores tid på posten, at vi kan rette økonomien op og styre pengene, men det jeg har påpeget er, at nu skal vi have hjælp. Vi skal have en udligningsreform, der lever op til hensigten: “At sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Velfærd som vel at mærke forstås som servicetilbud til børn, unge, ældre mv…”

Som det er nu, er vi i Frederikshavn Kommune nødt til at have en høj skatteprocent, og på trods heraf får vi ikke indtægter nok til at finansiere et serviceniveau, som kommer i nærheden af de rige kommuner med lavere skatteprocent. Det er ikke fair.

Og så skal vi holde den nye regering op på (og den har jeg tillid til), at de prioriterer velfærden – også med flere ressourcer til kommunerne.

Men indtil den dag kommer – ja der slås vi videre, for at gøre det så godt, vi kan for vores borgere – med de vilkår vi har.

Og vi skal naturligvis slås videre med at træffe beslutninger og sætte retning, der medvirker til, vi overlever. Det gælder både investeringer og aktiviteter, så der på sigt kan skabes jobs (det skal erhvervet), og at det er noget ved at bo her.

Men heldigvis har vi kræfter til og mod på at kæmpe – sammen med borgerne, erhvervet, fagbevægelsen og alle der kan/vil.

Rigtig god sommer.

Borgmester
Birgit S. Hansen, A
Frederikshavn Kommune

Mail: bihn@frederikshavn.dk