Mere til velfærd – af Birgit Hansen

Mere til velfærd

Et valg er ovre. Nu har vi sendt gode folk til EU-parlamentet for at arbejde politisk med muligheder og udfordringer i den sammenhæng.

Endnu et vigtigt valg står for døren. På selve Grundlovsdag skal vi vælge nyt Folketing.

Som jeg ser det, står vi, sammen med mange andre kommuner, ved en milepæl. Vi har skåret og skåret for at få enderne til at nå sammen. Og så kan man da stille spørgsmåltegn ved, om enderne når sammen, når vi har skåret flere millioner. Jeg ved udemærket, at borgerne mærker serviceniveauet falder.
Lad mig slå fast: vi skærer ikke ned for sjov, fordi vi er nærige, eller fordi vi vil puge penge sammen. Nej det er af nød – indtægterne falder (skatteindtægter og tilskud og udligning pga. fald i befolkningstal) og udgifterne stiger. Vi bliver flere ældre, og folk med handicap lever længere – heldigvis.
Vi bruger ikke flere penge end, vi får ind. Til gengæld bruger vi alle dem, vi får.

Kan vi da ikke styre pengene, optimere eller tage os lidt sammen og købe færre bænker med lys i, som en LA politiker sagde? Nej – vi har været der.
Og derfor bliver jeg lidt træt, når jeg ser følgende på Finansministeriets hjemmeside: Citat:
“Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til styrket borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem regeringen og KL.

Ressourcerne kan blandt frigøres gennem automatisering af administrative arbejdsgange, fokuseret køb og drift af it-systemer og en bedre anvendelse af de kommunale ejendomme.
Analyserne indgår i det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som har frigjort 1 mia. kr. i kommunerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2019. Regeringen og KL er enige om at prioritere pengene til styrket velfærd i kommunerne, hvor de bl.a. skal understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde”

Jeg er medlem af KLs bestyrelse og har naturligvis været med til at indgå aftalen. Vi skal altid optimere, men
Vi har været der.
Ovennævnte redder ikke verden. Langt fra. Det frigiver ikke så mange penge, at vi kan hæve serviceniveauet på kerneområderne, så det batter noget.

Vi er der, hvor vi ikke bare har skåret ind til benet. Nogle steder har vi savet lidt i knoglen. Også af den grund er jeg medunderskriver af det åbne brev, flere kommuner skrev til folketingspolitikerne i marts. Der er tale om et opråb: Vi skal bruge flere penge til børnene og de ældre. Den demografiske udvikling udfordrer os økonomisk . I vores kommune er andelen af ældre vokset. Det er positivt, men det giver flere udgifter. Vi kan ikke følge med.

Når vi får flere ældre og samtidigt må spare på, hvor meget vi bruger på f.eks. ældreområdet, ja så siger det sig selv, at det ikke hænger sammen.

Jeg kunne skrive meget mere om dette. Det vil jeg ikke nu. Jeg vil blot glæde mig over, at begge statsministerkandidater Mette F og Lars L har udtalt, at de vil prioritere velfærd.
Så er det jo bare at sætte krydset der, hvor man tror mest på, at det også sker i virkeligheden.
Jeg er ikke i tvivl som socialdemokrat.
Godt valg.

Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn Kommune