Mette Frederiksen – Ros til de andre partier

Kære socialdemokrater

I dag lancerer vi en lidt utraditionel kampagne. Vi roser nemlig alle de andre partier for det, vi kan samarbejde med dem hver især om.

Det ændrer ikke på, at der i den grad også er forskelle i dansk politik. Og når valget snart udskrives, kommer uenighederne i fokus og fronterne trækkes op. Sådan har det altid været – vi deler os efter anskuelse.

Samtidig er noget af det fineste ved Danmark, at vi samarbejder og finder løsninger. Selvom dansk politik er i opbrud, håber jeg, det bliver ved med at være sådan.

I dag står Socialdemokratiet og et stort flertal i Folketinget bag Danmarks udlændingepolitik. Uanset hvad der sker efter et valg, løber Socialdemokratiet ikke fra det flertal.

Til gengæld skal danskerne træffe et andet valg: Skal vi sætte velfærden først? Indføre en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte? Hæve ambitionerne for den grønne omstilling? Dét kan kun lade sig gøre med et nyt politisk flertal.

Hvis Socialdemokratiet kan danne regering efter næste valg, så inviterer vi alle Folketingets partier til et bredt samarbejde. Der er ikke ét parti, vi kan gøre alt sammen med. Men der er mange partier, vi kan gøre meget sammen med.

Jeg vil gerne takke mine kolleger fra andre partier for det samarbejde, vi har haft i den forgangne valgperiode. Jeg ved, at de hver især også er drevet af dét, som de tror på, er det bedste for Danmark.

Nu er det snart op til vælgerne at afgøre retningen for Danmark.