Overrækkelse af digt til Poesiparken

Det er mig en glæde her i dag, på Socialdemokratiets vegne, at kunne skænke Frederikshavn et nyt digt, som nu bliver det 12 i  Danmarks første og eneste poesipark,  i forbindelse med Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum.
Frederikshavn har igennem de 200 år oplevet en stor forandring og Frederikshavn har været nødt til at være omstillingsparat når nye tiltag bød sig og når etablerede og vante aktiviteter forsvandt.

Her tænker jeg bl.a. på lukning af værfter og slut med det toldfrie salg som både svenskere, nordmænd og ikke mindst Frederikshavn nød godt af.

Men Frederikshavn kom videre og fik skøre ideer, bl.a. blev der lavet en palmestrand nord for byen.

Mange sagde at det var en af de skøreste ideer man endnu havde hørt om, men efter hånden som den blev kendt over hele landet og endda i udlandet, ja, så var det måske ikke så tosset en ide alligevel.

Ideer som denne beviser bare at vi i Frederikshavn er nødt til at gå nye og utraditionelle veje

Da vi i Socialdemokratiet blev opmærksomme på at der var mulighed for at kunne bidrage til et nyt tiltag her i byen, var vi alle i bestyrelsen enige om at det var en rigtig god ide med poesiparken,
fordi vi synes, det er en rigtig god idé at pifte byen op med værker, rundt omkring ,som alle byens borgere og gæster kan nyde godt af, og som får folk til at stoppe op i deres nogle gange fortravlede hverdag, citater som sætter tanker i gang
Vi tænkte en del over hvad vores udsagn skulle være og fandt ret hurtigt ud af at den nordjyske digter og forfatter, Carl Sharnberg, måtte være ham der havde noget at byde på.

Carl Scharnberg, er ofte er blevet kaldt ”arbejderklassens digter”.
Scharnberg er kendt for at formidle stærke budskaber i sine digte. Det gælder også det citat, som er valgt til det nye værk.
Digtet handler om, at man sammen kan skabe stor forandring, og det synes vi passer godt på Frederikshavn.
Værkets placering og materialevalg refererer tilbage til Brødrene Houmøllers Jernstøberi og Maskinfabrik, der lå her i Søndergade, og som senere kom til at hedde Alpha Diesel. En industrivirksomhed, der stadig har stor betydning for Frederikshavn, og som i dag har skiftet adresse og navn til MAN Energy Solutions.

Som jeg startede med at sige, så er det mig en stor glæde i dag at kunne afsløre og overrække Frederikshavn poesiby endnu et værk –  og må der komme endnu flere.

Ingen kan alt.
Alle kan noget. 

Spøgsmålet er:
Hvad er det, vi vil?

Der begynder forandringen!