Birgit S. Hansen – Vi skal huske børnene

Vi skal huske børnene

Vores landspolitikere er endelig begyndt at interessere sig for børneområdet. Blandt andet lover regeringen at afsætte en milliard kroner over en fireårig periode til udsatte børn. På den anden fløj vil Mette Frederiksen være børnenes statsminister. Og jeg vil da gerne rose, at landspolitikerne langt om længe taler om børnene. Men nu skal vi ikke tro, at vi bare kan læne os tilbage, og så får vi en fremtidig generation af velfungerende unge og voksne. Vi skal blive ved med at huske børnene, kæmpe for børnene – alle børnene.

Vi skal tage ansvar i det offentlige. Børnene er jo vores fremtid, og vi har dem nærmest lige så mange vågne timer som forældrene. Engang var det kernefamiliens opgave at sørge for børnene. Mor gik hjemme, mens far gik på arbejde. Hvis børnene var meget heldige, måtte de gå til en fritidsaktivitet. Men vi kan ikke længere smøre opdragelsen af på forældrene. Vi skal alle ud at realisere os selv, begge forældre har travle jobs, alle har travlt. Så næsten alle børn – høj som lav – har behov for støtte fra andre voksne end deres forældre.

Omkring 80 procent af de 0-6-årige går i daginstitution, før de begynder i skole. Det er blevet en kommunal opgave at sikre, at børnene bliver set og hørt, og at der er nok hænder, knæ og skuldre. Ligesom det også er vores opgave – sammen med forældrene – at ruste børnene til at blive mester i eget liv. Vi skal være der for de udsatte børn, men vi skal ikke glemme almenområdet. Hvis vi ikke hele tiden minder os selv og politikerne på Christiansborg om det, så betaler vores børn og unge prisen. I Frederikshavn Kommune og Nordjylland viste den seneste sundhedsprofil, at særligt de unge piger og kvinder har et dårligt mentalt helbred. Knap hver fjerde 16-24-årige kvinde vurderer sit eget mentale helbred som dårligt, og flere end hver tredje føler sig stresset. De unge kvinder er måske de første årgange, som betaler prisen for, at vores samfundsstrukturer og familiemønstre har ændret sig, men det offentlige er ikke rigtigt fulgt med. Vi skal opdatere vores offentlige sektor, så den passer til vores moderne samfund. Kommunen skal løse opgaven, men Christiansborg skal give os rammerne.

Jeg har tidligere efterlyst lige præcis en børnemilliard. Nu er den på vej ind i finansloven. I vores eget budget i Frederikshavn Kommune venter vi ikke på børnemilliarden. Vi afsatte i det indeværende budget seks millioner kroner til unge, som ikke går den lige vej til uddannelse. I næste års budget tilfører vi børneområdet 7,5 mio. kr. ekstra til at forbedre normeringer i dagtilbud, styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6-årige. Hvis børnemilliarden blev udmøntet på samme måde som ældre- og værdighedsmilliarden, ville vi i Frederikshavn Kommune modtage 33 mio. kr. Jeg tør kun drømme om, hvad vi kunne udrette med 33 mio. kr. specifikt til børn.