Birgit S.Hansen Budgetforlig

Orientering budget 2019

Kære alle

Onsdag d. 3. oktober 2018 skal byrådet i Frederikshavn Kommune vedtage budget for 2019 og angive foreløbigt budget for overslagsårerne 2020-2022.

Først lidt om processen. Vi har haft en god og grundig proces op til aftalen. Socialdemokratiet har budt partierne ind, holdt møder, lyttet, forhandlet og mest af alt arbejdet på at lave et budget, hvor alle kunne se sig selv. Det kræver, der gives og tages, og at man ikke bliver alt for ideologisk. Hvis vi alle kravler op i det berømte træ, så når vi aldrig hinanden.

Nogle ville en anden vej. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at løfte sløret for noget, der afgørende skilte A og V. Det var Venstres forslag om øget konkurrence udsættelse af Park og Vej. For nuværende er 46 procent af arbejdet i Park og vej konkurrence udsat og på private hænder. Det fungerer godt. Hvis man skal opnå 5 millioner ved at konkurrence udsætte mere i Park og Vej (som i Venstres forslag), ja så skal nærmest det hele ud og Park og Vej nedlægges.

Når man påstår, at man kan hente urealistiske rationaler, så kalder vi det simpelthen hokus pokus-penge. I øvrigt er vi meget tilfredse med, at vi har en meget velfungerende/effektiv kommunal Park og Vej afdeling.

Venstre, Enhedslisten og en DF’er gik.

Socialdemokratiet, de Konservative, SF og Flemming Rasmussen fra DF tog ansvaret på sig, og indgik et budgetforlig for hele kommunen

Vi er enige om, at der er indgået et ansvarligt budget, og samtidig et budget, som prioriterer 0-6 årsområdet. Desuden vil der i det kommende år blive brugt yderligere 4 mio. på folkeskolen til investeringsprojekter.

Der tilføres 10 mio. til center for familie til at holde hånden under området i 2019. Det gør vi samtidig med, at vi bruger 2019 til at se på hele området. Men vi vil ikke på nuværende tidspunkt lukke øjnene for, at de børn og unge der ulykkeligvis er blevet fjernet fra deres hjem ikke lige pludselig kommer hjem i det kommende år.

På ældreområdet er det sikret, at de penge, der kommer centralt fra, bliver på ældreområdet og skal være med til at styrke bemandingen i ældreplejen.

På arbejdsmarkedsområdet sætter budgetparterne en ekstra indsats i gang, så vi kan få alle med. Ikke mindst i en tid, hvor erhvervslivet har brug for arbejdskraft.

På anlægsområdet har forligsparterne vedtaget, at foretage bygningsændringer på Bangsbostrand skoleafdeling og bygge en ny daginstitution i nordbyen i nærheden af “Golfparken”.

Desuden er der enighed om, at byggemodningen skal øges i kommunen med 2,1 mio. kr., så kommunen kan blive ved med at udvikle sig i en positiv retning.

Budgetparterne er enige om, at de ovenstående investeringer i især de mindste borgere i kommunen er vigtige. Takket være den stabile drift igennem de seneste 4 år levnes der mulighed for, at vi kan finde finansiere den vigtige borgernære velfærd af kommunekassen.

 Vi har lavet et anstændigt budget med de vilkår, vi arbejder under.

Vi er rigtig glade for, at der endnu en gang har vist sig en bred opbakning til, at vi kan arbejde videre for vores kommunen. Og det er benhårdt arbejde. Vi får ikke noget forærende i denne del af landet. Vi har kun den styrke, at vi i Frederikshavn kommune står sammen.

Der kan læses mere her: Budget 2019

I er altid velkomne til at kontakte os i byrådsgruppen.

M.v.h.

Birgit S. Hansen

Borgmester

bihn@frederikshavn.dk

tlf. 29 16 30 39