Birgit Hansen: Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Er det at turde at træffe beslutninger det samme som magtfuldkommenhed?

Willy Søvndal genopfriskede vores kendskab til ordet magtfuldkommenhed i forbindelse med kommunalvalget i efteråret. De havde lidt udfordringer sydpå. Jeg har tænkt på det mange gange siden.

Vi er 18 socialdemokrater valgt til Frederikshavn Kommunes byråd. Jeg bliver ofte spurgt om noget i retning af: “hvor tit vil I så trække det magtkort”?

Svaret er: at det vil vi helst ikke. Vi vil fortsat samarbejde om de rigtige løsninger, men også om at træffe svære beslutninger. Det kan nok være lidt mere vanskeligt at få andre med på at træffe svære beslutninger. Det ser vi i forhold til beslutninger om besparelser osv.. Det er bestemt heller ikke skønt. Og her er kan vi nemt skydes for, at vi bruger magtkortet/vores eget flertal. NEJ. Vi SKAL træffe beslutninger, og hvis vi i situationer står ene – ja så bærer vi det ansvar, men vi vil ikke beskyldes for at være magtfuldkomne. Jeg har sagt det før: vi vil gerne beskyldes for at tage ansvar og turde træffe beslutninger. Og vi vil altid gerne samarbejde og diskutere muligheder, og vi vil diskutere, om det er de rigtige beslutninger. Ligesom vi tør ændre, hvis der er en vej.

Aktuelt er vi i gang med at forberede budget 2019. Der skal træffes svære beslutninger. Vi kender ikke økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen endnu (den kommer til sommer), men vi er i gang med at disponere i forhold til det, vi ved.

Alle udvalg skal spare lige godt 1 procent. Dog skal børne og ungdomsudvalget “kun” spare 0,5 procent. Vi slagter ikke børneområdet. Vi arbejder med at prioritere det. Vi har netop eftergivet udvalgets gæld på 21 mio. Det var det mulige. Vi har som skrevet besluttet, de skånes for at finde 0,5 procent i besparelse. Vores folk i udvalget starter nu en visionsproces. Kan man det med vores økonomiske situation? Ja det kan man.

Vi arbejder med en langsigtet strategi. Styr på økonomien, så vi ikke hopper fra tue til tue, men lever som vi har råd til, og så arbejde med, hvordan vi får det bedste ud af pengene – ved inddragelse af alle, der vil – ansatte, forældre, børn osv.. Vi skal holde tungen lige i munden og følge vores strategi. Og de der vil være med til at tage ansvar – er velkomne.

Lige en sidste bemærkning inden jeg ønsker god pinse – vi skal huske, at der er mange om de 3,9 mia., som kommunens budget er på – børnene naturligvis, men også de ældre, de handicappede, de ældre, hele arbejdsmarkedsdelen osv osv.

Så lige en slutbemærkning: derfor holder vi også fast i vores mantra: de der kan selv, skal selv”.

Så knokler vi med at prioritere  i forhold  til de vigtigste.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester