Bjarnes Klub

BJARNES S-KLUB

 

Vil du med til debatmøde om tyveriet af lejernes penge i Landsbyggefonden?

Mandag den 30. april kl. 17.00-19.00 hos Frederikshavn Boligforening, Aalborgvej 95, Sæby.

Men skynd dig, der er kun plads til de første 50 tilmeldte. Det kan du gøre på sbjal@ft.dk eller Facebook.

 

I vore dage er der blevet for få steder, man kan gå hen og få sig en ordentlig politisk debat, og hvor man diskuterer et aktuelt emne til bunds. Der bliver færre partiforeninger, færre fagforeninger og andre fora, der tidligere har været livlige debatkredse. Der er derfor behov for nogle steder, hvor man kan mødes og debattere aktuelle emner med højt til loftet og langt til døren.

 

Et sådant debatforum er nu stiftet i form af Bjarnes S-Klub, som er et nyt, aktuelt bidrag til den politiske debat i Nordjylland. Bjarne Laustsen, MF (S) genlancerer det politiske debatmøde i form af Bjarnes S-Klub, som er et tilbud til alle politisk interesserede. Møderne holdes i Frederikshavnkredsen.

 

Tanken med Bjarnes S-Klub er at tilbyde aktuelle debatmøder efter behov cirka én gang hver tredje måned. Klubbens møder vil gå på skift mellem Frederikshavn, Sæby, Skagen og Læsø, og alle aktuelle emner kan komme på tale.

 

Alle uanset politiske holdninger er velkomne, men Bjarne Laustsen vil naturligvis præsentere den politiske sag fra en socialdemokratisk vinkel. Det væsentlige er at få givet politisk interesserede et tilbud om at drøfte aktuel politik med det lokale folketingsmedlem.

 

Det første finder sted som ”på-vej-hjem-møde” mandag den 30. april kl. 17.00-19.00 hos Frederikshavn Boligforening, Aalborgvej 95, Sæby. Emnet vil være: ”Hvorfor skal Landsbyggefonden betale for regeringens ghettoplan?” Herunder vil Bjarne Laustsen gøre rede for, hvilke følger det kan få for renoveringen i Frederikshavn Kommune, hvis regeringen tager midlerne til ghettoplanen fra Landsbyggefondens kasse. Hovedbestyrelsesmedlem i BL Bjarne Vallentin vil fortælle om, hvordan det i givet fald vil foregå.

 

Alle er velkomne, ikke bare interesserede borgere, men også medierne. Der er plads til 50 mennesker, og af hensyn til serveringen skal de interesserede melde sig til via Facebook, da møderne i Bjarnes S-Klub bliver offentliggjort på hans Facebookside under ”begivenheder”:

 

www.facebook.com/b.laustsen