Bestyrelsens- og formandens beretning 2018

Bestyrelsens beretning for 2017

 

Desværre har vi siden sidste Generalforsamling måttet tage afsked med gode kammerater grundet dødsfald. Vi vil som vanligt mindes dem alle med et minuts stilhed på vores Generalforsamling. Bestyrelsen udtrykker også i denne beretning en stor tak for deres støtte til partiet gennem årene, og et: Ære være deres minde.

 

Bestyrelsen:

Efter endt Generalforsamling i marts 2017 var bestyrelsens sammensætning således:

Formand, Palle Thomsen
Næstformand, Gitte Christiansen
Kasserer Grete Næser
Peter Aaby (udtrådt )
Claus Henrik Nedermark
Linda Heidemann
Per Kjærsgaard
Axel Fiedler
Marianne Bille (udtrådt)
Som suppleanter valgtes:
Ruben Christiansen ( indtrådt i bestyrelsen)
Gitte B. (indtrådt i bestyrelsen)
ULIGHEDEN STIGER MED ENESTÅENDE HAST I DANMARK

Skattelettelser til de rigeste er den vigtigste årsag til stigende ulighed. Men hvorfor har danskerne fået lettelser, når de fleste aldrig har ønsket dem?

I år 2000 var Danmark et af verdens mest lige lande. Det er vi ikke længere. Faktisk stiger uligheden enestående hastigt i Danmark, når man måler, hvor meget folk med topindkomster (efter skat) disponerer over i forhold til den øvrige befolkning.

Årsagerne til den stigende ulighed er flere, men den vigtigste er politik.
Der er givet betydelige skattelettelser til de rigeste. Men hvorfor egentlig? Danskerne har aldrig ønsket disse skattelettelser, så hvorfor har vi fået dem?

Venstres nye strategiske kurs
For at finde svaret skal vi tage (temmelig præcist) 20 år tilbage i tiden. Venstre tabte overraskende Folketingvalget i 1998. Det viste sig, at vælgerne foretrak Socialdemokratiet frem for Venstre. Vælgerne sagde nej til Venstres skattelettelser, fordi vælgerne forbandt skattelettelser med nedskæringer i velfærden.

Som konsekvens af nederlaget lagde Venstre en ny kurs. De lovede skattestop, hvilket vælgerne forbandt med uændret velfærd. Det gav pote så ved Folketingsvalget i 2001 fik højrefløjen flertal (for første gang siden 1926), og Venstre blev det største parti.

Magtskiftet i dansk politik skyldtes ikke, at vælgerne havde ændret holdninger, men at Venstre havde. Det lykkedes Venstre at få flertallet af danskerne til at stemme til højre, selvom flertallet af danskerne ikke ønskede skattelettelser.

Socialdemokratiet skal og må gøre noget ved den voksende ulighed, når vi kommer til magten og stoppe nedskæringen på velfærden.

Vi er trætte af at høre om nedskæringer på alle de sociale områder.
Der er skåret ind til benet, ja, selve benet er også ved at være helt væk.

Det må og skal være de bredeste skuldre der tager de største økonomiske udfordringer.

Og vi skal i den forbindelse tage fat i alle de multinationale selskaber, der tjener millioner i Danmark uden at betale en krone i skat.

Samspilsproblematikken:
Jeg vidste ikke hvad det var, før jeg selv blev bekendt med den ( troede det var noget med forældre myndighed – eller noget i den retning).

Til dem der ikke ved det, drejer det sig om pension.
I store træk går det ud på at dem der har opsparet til sin pension gennem et helt arbejdsliv, bliver trukket i folkepensionen og betaler op til 64% i skat at det der bliver udbetalt af ens pensionsopsparing.
Så kan man måske sige: Jamen er det ikke rimeligt, at dem der har, ikke behøver at få så meget fra det offentlige ?
Jo, det kan man godt. Problematikken består bare i at dem der sparer op, får en mindre del af deres løn udbetalt hver måned, enten fordi de laver en privat opsparing, eller indbetaler til en tvungen pensions opsparing. mens dem der ikke sparer op har det mere at gøre godt med hver måned.
Problematikken bliver større i de kommende år, hvor flere og flere ikke ønsker at opspare til deres pension, det kan gå hen og blive et samfundsproblem.
Hvordan der skal laves en retfærdig løsning ved jeg ikke, men de kloge hoveder må gå sammen og finde en acceptabel løsning alle kan være tjent med.

Socialdemokratiet på landsplan, står lige nu historisk stærkt i meningsmålingerne. Vi er fortsat det største parti, og vi har oplevet medlemsfremgang to år i træk ikke mindst pga. introduktionen af intromedlemskabet, men også på den førte politik, og uenighed i blå blok.
Lad os håbe på et snarligt folketingsvalg, senest den 17 juni 2019 men meget gerne før, så vi igen kan få Danmark på den rette kurs.

Kommunal- og regionsvalg:
Vi fik jo som bekendt et flot resultat ved det nyligt overståede kommunal- og regionsvalg.
Vi skal nyde sejren og fremgangen for vores parti ved valget, men samtidig være opmærksom på de farer der er ved at have et flertal, bl.a. kan vi blive konfronteret med: I havde jo magten, I kunne jo bare have gjort noget.
Vi skal forsat være gode til at samarbejde med andre, velvidende at hvis det kommer til en afstemning om et eller andet, så kan vi bruge vores flertal, til at stemme vores politik igennem, den trumf er altid god at have i baghånden.
Der skal herfra lyde et stor tak til alle, der var deltagende i valgkampen, på den ene eller anden måde, men særligt til de frivillige medlemmer, der brugte deres fritid på at give en hånd med.

Frederikshavn Partiforening
har også haft en fremgang på medlemmer, det skyldes ikke mindst det nye intromedlemsskab, men også en god hvervekampagne bl.a. af vores deltagere ved Forårsmessen i Arena Nord.
Her fik vi 25 medlemmer, og medlemssekretariatet på partikontoret ringede og spurgte om det ikke var en fejl, eller hvad vi havde gang i. Udover vores hverve kampagner  er der også rigtig mange der selv har meldt sig ind.

Danmark er i disse år udsat for mange former for økonomisk kriminalitet på internettet.
Det går desværre ud over rigtig mange foreninger, og desværre var Frederikshavn Partiforening en af den.
Vores kasserer blev på listigste vis narret til at overføre et beløb til formanden. Det viste sig bare at det ikke var formanden der havde anmodet om en overførsel, men nogle kriminelle ”nettyve”
Formandens e-mail var blevet kopieret, så det så ud til at han ønskede en overførsel i forbindelse med udgifter i valgkampen.
Dette tricktyveri kostede Frederikshavn Partiforening 26.000,-. Det er selvfølgeligt meldt til politiet, der kunne oplyse at der desværre også var mange andre det var sket for. Men politiet arbejder på sagen.
Efterfølgende er der i partiforeningen taget foranstaltninger før overførsel af større beløb.

”Den kulturelle fond” som tidligere uddelte donationer til os via afholdte bankospil, er blevet nedlagt.
I deres vedtægter stod der at  ved nedlæggelse af fonden, skulle alle aktiver gå til Frederikshavn Partiforening.
I den forbindelse, har vi modtaget kr. 29.000,- hvilket vi er rigtig glade for. Så stor tak til den kulturelle fond.

AOF mødelokale og depot

Partiforeningen har indgået en aftale med AOF, om brug af deres lokaler til afholdelse af møder, og samtidig sat 2 lokaler til rådighed for opbevaring af alle vores materialer, vederlagsfrit..
Det er vi rigtig glade for, således at der nu er styr på hvad vi har af ting og sager – og vi har meget. Bl.a. 700 plakater af Bjarne (som forhåbentligt snart bliver hængt op). 

Aktiviteter
Vi har i løbet af året haft forskellige aktiviteter, og møder:

Månedlige bestyrelsesmøder. Hvor vi jævnligt har besøg af en af vores politikere til en snak om hvad der rør sig

Forårsmesse i Arena Nord

Månedlige møder med byrådsgruppen.

1 maj på Knivholt.

Julekomsammen for afgåede byråds- og bestyrelsesmedlemmer.

Nytårstaffel.med 45 deltagere

Åbne  gruppemøder.

Udarbejdelse af valgprogram.

Sørget for artikler til ”FAGET”

Deltagelse i Socialdemokratisk Partikongres.

Fremtiden i partiforeningen byder stadig på meget arbejde med at arrangere aktiviteter.
Bestyrelsen vil i det kommende år satse meget på aktiviteter for medlemmerne, bl.a. virksomhedsbesøg og sociale arrangementer.

Sidst men ikke mindst, stor tak til vores politikere i Kommune, Region og Folketing.
Vi ved de gør et stort stykke arbejde for at føre de Socialdemokratiske ideer og visioner ud i livet