Birgit S. Hansen – Retten til at ytre sig

Retten til at ytre sig

Mandag morgen og jeg lytter til P4 Nord, det toner frem, at der i aften afholdes møde i Hjørring Kommune om de ansattes ret til at ytre sig.

Burde det være nødvendigt med et møde om emnet?  Prøv at sig ordene: RETTEN til at ytre sig. Det hedder altså RETTEN til at ytre sig, og så bør det give sig selv, at det har man. Men alligevel kan vi konstatere, at det kontinuerligt er nødvendigt at vende emnet og afklare, hvordan det tolkes.

Jeg kan ikke klart nok slå fast, at man som ansat i Frederikshavn Kommune afgjort har ret til at ytre sig. Det er via dialogen, vi bliver klogere, det er via meningsudveksling, vi flytter ting.

Dog skal det også siges, at vi naturligvis gør det åbent og konstruktivt.

Vi har de rette fora at starte i: nemlig på personalemøder, via ens tillidsmænd og ledere. Vi har vores MED system (“tillidsmandssystem”, hvor både arbejdstager og arbejdsgivere er repræsenteret). Hvis man oplever ikke at blive lyttet til ( det er ikke det samme som, at man altid får ret) ja så skal man gå videre op i ledelsessystemet eller kontakte politikerne og meget gerne mig som borgmester.

Jeg er i mod whistleblower ordninger, fordi det efter min mening kommer til at virke som om, man manifesterer, at vi ikke kan tale åbent og frit om udfordringerne. Det virker som om, vi affinder os med, at det ikke er muligt at ytre sig åbent, og så må vi hellere lave en anonym/“hemmelig” ordning. Vi skal – som I skal – sikre en åben kultur, hvor meningsudveksling kan finde sted.

Det kræver bevidsthed, åbenhed og mod, men det er afgørende for at være en ordentlig arbejdsplads, at vi sikrer retten til at ytre sig.

Det kræver også politisk ledelse, og det vil vi Socialdemokrater til enhver tid kæmpe for.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester