Bjarne Laustsen – FORSVARSFORLIG = JOBGARANTI TIL 4.260

FORSVARSFORLIG = JOBGARANTI TIL 4.260

I Nordjylland fylder Forsvaret rigtig meget. Vi er den eneste region, der har alle tre værn repræsenteret. Hertil kommerså Beredskabsstyrelsen i Thisted. Helt nøjagtig har vi i dag 4.260 nordjyske ansatte i Forsvaret. Det svarer faktisk til, at for hver gang der er 1000 indbyggere, så er de syv ansat i Forsvaret.

Så det gav os et godt udgangspunkt, inden vi startede forsvarsforhandlingerne sidste efterår. Men det er også værd at notere sig, at købet af de ny kampfly fra juni måned sidste år satte Forsvarets økonomi under pres. Som bekendt aftalte forsvarsforligspartierne, at der skulle findes effektiviseringer. Vi fik udarbejdet 45 analyser for, hvordan vi kunne effektivisere Forsvarets drift med én mia. kr.

Det kan man ikke gøre, uden at der nogen der opdager det, og derfor skal der faktisk nedlægges mere end 800 stillinger over en årrække, inden vi begynder at give Forsvaret et substantielt løft med ca. 700 flere ansatte.

Den sikkerhedspolitiske situation i Rusland og andre steder gør jo, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi indretter vores forsvar både i forhold til mandskab og materiel. Det betyder,at vi skal foretage store investeringer, både for at sikre danskerne tryghed og sørge for, at de soldater, vi har sendt rundt til at passe på Danmark både hjemme og i udlandet, har noget ordentligt grej. Men mere end halvdelen af de ny folk der kommer til, skal jo gå til at hjælpe politiet både med grænsebevogtning og med de steder, hvor der desværre er nødt til at være en fast bevogtning for at undgå terroraktioner.

Flere partier havde ønsket sig mange flere tusinde værnepligtige. Nu er vi landet på et acceptabelt antal på 500, og heraf går de 125 til Beredskabsstyrelsen, hvad der falder godt i tråd med, at vi i Socialdemokratiet har prioriteret den borgernære tryghed. Derfor ville vi ikke acceptere, at vores SAR-helikopter i Aalborg skulle flyttes og at Sæby Redningsstation skulle lukke, og vi kunne slet ikke acceptere, at Sergentskolen skulle flyttes fraFrederikshavn. Det kommer heller ikke til at ske. Vi får samlet yderligere ledelse i Frederikshavn med oprettelse af den 3. eskadre, og Søopmålingen flytter også til byen.

I Aalborg styrkes Forsvaret også i forhold tilspecialoperationsstyrkerne. Og de ny værnfælles droner placeres i Aalborg, og vi får en ekstra besætning til vores transportfly C 130. Så alt i alt får vi et styrket Forsvar i Nordjylland.

Jeg bliver tit beskyldt for at være en af de største sognerådspolitikere, der er i Folketinget, men det tager jeg gerne på mig – for hvis ikke man som lokalvalgt i Nordjylland skulle varetage nordjyske interesser, hvem skulle så?

Når vi ikke får flere arbejdspladser til Forsvaret, men holder status quo, så skyldes det, at regeringen og DF ikke ville flytte yderligere arbejdspladser til Nordjylland, heller ikke selv om vi var dem, der fik tildelt færrest af de øvrige statslige arbejdspladser. Det må vi så tage ad notam, men der bliver i hvert fald ikke sendt forsvarsjob ud af regionen.

Forsvaret har siden murens fald gennemgået en vældig transformation. Og alt er nu blevet værnsfælles, hvor vi har samlet de fleste enheder sammen og soldaterne går nu også næsten ens klædt. Derfor er det underligt, at Dansk Folkeparti og Konservative blokerede for en samling af officersskolerne. Dybest set kunne de lige så godt ligge i provinsen, men ikke engang en samling i København kunne de acceptere. Det kommer til at betyde, at vi skal bruge mere end 100 mio. på at opdatere Frederiksberg Slot hvor Hærens Officersskole har hjemme og de næste seks år acceptere at der skal bruges godt 14 mio. kr. ekstra på driften end hvis de var samlet ét sted. Så jeg vil vove den påstand, at de største sognerådspolitikere i den sag bor i København.

Jeg havde gerne set på at Center for Sømilitær Teknologi kunne være flyttet til Flådestation Frederikshavn. Det drejer sig om 30 arbejdspladser, og dem ville man godt være med til at flytte fra Nyholm, men kun til Korsør. Der har været talt meget om den kamp, der er mellem de to flådestationer i Frederikshavn (1200 ansatte)og Korsør (1000 ansatte) og hvis det er den største kamp Søværnet bliver involveret i, går det nok. Det er i hvert fald gået de sidste 60 år. Men jeg har nu lidt ondt af Korsør, for der er ikke ret mange af de ansatte, der vil bo i Slagelse Kommune, så vi nordjyder kommer til at hjælpe dem med at levere al den beton, som de skal bruge til renoveringen, og det forlyder også, at den grønne pære til indsejlingen er sprunget, og derfor må vi sende vores bedste mand for at sikre en tryg indsejling.

Som en del af forsvarsforliget var parterne enige om, at udbuddet af nye miljøskibe skal gå om, således at danske værfter kan byde ind på opgaven. Alt andet ville også være urimeligt. Det vil være skønt hvis den investering på 3-400 mio. kr. kunne falde i Nordjylland og give op imod 400 arbejdspladser til værftsindustrien. Så det her nye seksårige forsvarsforlig er rent faktisk en jobgaranti til 4.260 nordjyder om at deres beskæftigelse er sikret i hvert fald frem til 2023. Det er der næppe andre private eller offentlige virksomheder, der kan udstede en sådan jobgaranti. Set i det lys synes jeg, at det ik´ er så ringe endda.

Med venlig hilsen

Bjarne Laustsen
MF

Medlem af Folketinget (S)
Fhv. Kommitteret for Hjemmeværnet
Fhv. Præsident for Beredskabsforbundet

Medlem af.

Beskæftigelsesudvalget
Miljø og Fødevareudvalget
Forsvarsudvalget
Energiudvalget-,Forsynings- og Klimaudvalget

Christiansborg
DK-1240 København K.

Tlf.   +45 33 37 55 00
Dir.   +45 33 37 40 41

Mobilnr. +45 61 62 35 39

Email: sbjal@ft.dk

Hjemmeside: www.bjarne-laustsen.dk

Facebook: www.facebook.com/b.laustsen

www.ft.dk