Birgit S. Hansen – Brexit – kommer det os ved ?

Brexit – kommer det os ved?

Forleden fik jeg mulighed for at tale på en høring på Christiansborg om Brexits betydning for et kystsamfund. Fiskeriminister Karen Ellemann, fødevareudvalget, den engelske ambassadør til Danmark, fiskeriforeninger m.fl. deltog.

Brexit kommer i den grad os ved. Halvdelen af fiskeriet udgår fra Nordjylland.

Jeg bringer her uddrag fra mit indlæg:

Vores beskæftigelse, vores vækst, vores kommunes økonomi er afhængig af vore havne. Erhvervsanalyse af Skagen Havn fra 2016 viser, at de rammer og muligheder der skabes, giver grundlag for vækst. Vi lever af, med og ved vandet i Frederikshavn Kommune. Vores store erhvervshavne og Flådestation Frederikshavn genererer tilsammen 40 procent af kommunens skatteindtægter og genererer i omegnen af 7.500 arbejdspladser.

Skagen er Danmarks største fiskerihavn med en med landingsværdi i 2016 på 1 mia. kr. og ca. 25 % af alle landinger i DK.

(Havnen beskæftiger i 2014 tal ca. 2.677 årsværk tal fra erhvervsanalyse 2016).

For Strandby Havn var i landingsværdien på 57 mio. kr. 2016. Godt 300 er beskæftiget på Strandby Havn.

24 fiskeri virksomheder i Frederikshavn Kommune repræsenterer tilsammen en omsætning på ca. 5.1 mia. kr.

I 2016 var de 3 største landingshavne nordjyske: Skagen, Hanstholm og Thyborøn og ca. ½ af alle landingerne i DK sker i Nordjylland.

Der er ikke blot tale om landinger fra danske fartøjer, også mange udenlandske f.eks. svenske, norske og britiske fartøjer lander deres fisk i Skagen. Fordelingen er i 2016 for Skagen Havn opgjort pr. tons, at op imod 60% af landede fisk er fra udenlandske fartøjer.

Hovedvægten af landinger i Skagen Havn går til konsum samt den pelagiske industri, og vi er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Over 125.000 tons fiskemel og -olie eksporteres til mere end 60 lande. Fangsten af pelagiske fisk udgøres primært af sild og makrel, hvor sild tegner sig for mere end 100.000 tons årligt. Det gør Skagen Havn til Nordeuropas vigtigste landingshavn for sild. Samtidig landes der mere end 200.000 tons industrifisk i Skagen Havn årligt.

Fiskeri og fiskeindustri trives side om side i Danmarks største fiskerihavn, hvor vi har en stærk og fuldendt værdikæde med alle led fra fangst og landing over forarbejdning til afsætning og transport.

I vores område har vi haft et aktivt fiskeri i hundredevis af år. Det fører dermed andre aktiviteter med sig både på leverandørsiden og på aftagersiden.

Alt dette for at understrege betydningen af fiskeriet i vores område.

 

Brexit kan få økonomiske omkostninger for vores fiskerierhverv herunder arbejdspladser, eksport og udviklingen af lokale fiskeri- og kystsamfund. Vi har en stor omsætning inden for fiskerierhvervet i Frederikshavn Kommune.

Forhandlingerne omkring Brexit kommer for alvor i gang snart. Det er en opgave for vores folketing gennem EU, og de i alt 27 EU lande. Fiskeriministeren har en stor opgave. En frygt kan være, at der skal klappes så meget af, at fiskeriet kan drukne eller sælges lidt billigt. Det advarede flere imod.

Budskabet til ministeren var:

-gør fiskeriet til hoved prioritet i forhandlingerne-og gerne snart.

-noget for noget – hvis United Kingdom vil have adgang til vores markeder, kan de ikke lukke sig om sig selv og lukke os ude fra farvand og handel i deres land.

Hvad har Eu politik med kommunalpolitik at gøre? Vi har nok at arbejde med i vores kommune. Og det glæder jeg mig til – sammen med det nye byråd, borgere, ansatte, fagbevægelsen og erhvervet. Men Brexit kommer os ved, og det er vigtigt, at vi hæver stemmen, når det kan have afgørende betydning for arbejdspladser, eksport og udviklingen af vores område. Som jeg sluttede mit indlæg med:

Vi ønsker ikke at komme under pres.

Vi har nok at se til.

Rigtigt godt nytår og på gensyn.

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune