Borgmester Birgit S. Hansen: Julehilsen

Kære alle

»Jeg har lyst til at skrige det ud: Hold for helvede op med at klage over skatten og vær forstående overfor, at opgaven med de syge gamle skal have første prioritet«.

Sådan sagde Anker Jørgensen til  Ekstra Bladet 27. juli 1995.

Dette skriv skal ikke handle om landspolitik og dog en smule. Jeg vil komme ind på kerneopgaven – nemlig børnepasning, folkeskolen, ældre-og handicapområdet. Det er ærke kerneopgaver for kommunerne. Vi ved, og hørte det også i valgkampen for nyligt, at det er områder, der bør prioriteres, at der er plads til forbedring. Den opgave skal også det nye byråd tage alvorlig.

Jeg siger tingene lige ud: vi skal også spare næste år, men politik er prioritering, og det er præcis opgaven. Tilbage til skatten – overordnet mener jeg ikke, der er grund til skattelettelser, så længe der er plads til at yde en bedre service – og på landsplan er der heller ikke grund til skattelettelser så længe, der er to procents besparelseskrav på uddannelsesinstitutioner, at børn og folkeskole ikke er prioriteret i finanslovsforslaget. Jeg efterlyser i den grad fokus på børn og folkets skole på Christiansborg. Jeg har stor respekt for prioriteringer på sundhed, ældre og andre emner, som vi så V, C, DF og LA prioriterede, men for pokker: hvornår er det børnenes tur? Det område trænger. 0-6 års området, folkets skole – det er her vi er med til at forme de små borgere, der som voksne skal tage over i fremtiden. Husk nu børnene!

Nå men en julehilsen bør ikke være udformet, så læseren bliver helt trist til mode.

Nu til noget helt andet: hvor sker der mange gode ting i vores kommune. Tænk på forenings- og sports området, på det kulturelle område, indenfor erhvervslivet, vores havne osv. osv.

Det kan godt være, vi har nogle udfordringer, men vi har mange muligheder, og de skal udnyttes, når vi har haft dialogen, fundet løsninger og har styr på finansieringen.

2017 var også et valgår. Et nyt byråd er valgt. Det er godt med ny energi og nye synspunkter, nye forslag og nye måder at gøre tingene på – måske – for ikke alt skal ændres. Alt nyt er ikke nødvendigvis godt.  Vi skal tænke os om før, vi skrotter eksisterende, men omvendt skal vi være klar til at gøre tingene på en ny og måske bedre måde. Det kan et nyt sammensat byråd bidrage til. Et nyt byråd ændrer ikke ved min tilgang til, at vi tager dialogen med alle, der vil – det gælder borgere, ansatte, fagbevægelse, virksomheder osv.

Til slut skal lyde: rigtig glædelig og fredfyldt jul, tak for opbakning, møder og indspark.  Og godt nytår med håb om nye muligheder.

Bedste julehilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn kommune