Indsats for unge intensiveres – mange yder allerede en uvurderlig indsats – Af Borgmester Birgit Hansen

Indsats for unge intensiveres
– mange yder allerede en uvurderlig indsats

I Frederikshavn Kommune har vi ca. 300 frie fugle. Det kalder vi de unge, der ikke er gået den lige vej. De der ikke er i gang med en uddannelse eller har fået job.

I det budgetforlig, der er indgået mellem A, V, DF, C og SF i byrådet, indgår seks millioner til indsats for unge med henblik på beskæftigelse, og der indgår en budgetbemærkning, at parterne er enige om, at der skal lægges et fokus på de unges udfordringer i kommunen. Dette sker med henblik på at give den enkelte unge et godt og solidt grundlag – for den unges skyld men også for at kunne bidrage til vores lokalsamfundsudvikling. Vi har brug for alle.

Er vi lige startet på arbejdet med de unge, der ikke går den lige vej? Nej der arbejdes på flere fronter med indsats for unge.

Lad mig nævne: Produktionsskolen, VUC, ungdomsuddannelserne, EUC Nord, vores Ungdommens Uddannelsesvejledning, vores 10. Kl center, klubberne, SSP (skole, socialforvaltning, politi samarbejde), arbejdsmarkedsområdet, vores ansatte og mange flere – ligesom der er politisk fokus gruppen af unge, der ikke går den lige vej.

Vi kan gøre det bedre. Vi kan koordinere indsatserne, og ved at afsætte penge kan der ydes yderligere indsats.

Når jeg på den nyligt afholdte Demokratifestival anfører, at der er tale om et samfundsstrukturelt problem, ja så spørger jeg, hvordan kan det være, at ikke alle børn og unge ved, man skal være en god kammerat, at man ikke stjæler, at man skal videre med uddannelse eller job? Det er store spørgsmål og kan ikke besvares enkelt og ligetil. Mange faktorer spiller ind. Det er langt fra enkelt.

Vi skal spørge os selv? Hvor er vi på vej hen? Hvad kan vi gøre som forældre, borgere, naboer, kommune, samfund, erhverv?

Det skylder vi vores børn og unge – ja os selv.

Alt i mens kæmper vi videre, for vi vil vore børn og unge det bedste på vej i livet.

Borgmester
Birgit S. Hansen
Frederikshavn Kommune