Borgmester Birgit Hansen – Budget for Frederikshavn Kommune 2018 er på plads

 

Budget for Frederikshavn Kommune 2018 er på plads

Der er indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
Parterne er enige om, at det er styrke, at det igen i år er lykkes at lave et bredt forlig. 30 ud af 31 byrådsmedlemmer – alle partier fraset Ø- har taget ansvar for den samlede kommunale økonomi.
Det er et sundt budget, hvor vi fortsætter den ansvarlige økonomiske linje.
Der er blevet plads til prioritering af folkeskolen, unge og foreninger – ligesom der er blevet plads til engangsinvesteringer i byggemodning, asfalt, skoleveje og bygningsvedligehold.

Sådan lød vores fælles pressemeddelelse, da vi sent d. 21. september – ja præcis to måneder før valget – underskrev budgetforlig.
I betragtning af det råderum vi har at bevæge os i, når vi først har betalt “faste” udgifter, er resultatet godt. Vi bruger de penge vi har, men heller ikke mere end det.
Når vi har forhandlet og skrevet under, står vi i kø for at fortælle, hvilke fingeraftryk vi fik sat.
Socialdemokraterne havde på forhånd peget på børne- og skoleområdet som prioriteringer, investering i arbejdsmarkedsområdet – og så nogle engangsinvesteringer i foreningspulje, byggemodning og lidt asfalt samt sikker skolevej.

Vi er tilfredse med resultatet. Det er vigtigt, at vi, som borgmesterbærende parti, tager opgaven på os – at mene noget, at lytte og samle. Og det gør vi. Vi får kredit for det brede samarbejde og for det brede forlig. Det er godt for kommunen.
Vi kommer ikke udenom, at vi har fjernet 25 mio. af budgettet. Det gjorde vi i foråret – det er tilretning, når vi ser på indtægter og udgifter. Så ved vi, vi skal spare den ene procent – også i de kommende år som tallene ser ud.
Jeg har bedt direktionen se på nye modeller, idet jeg mener, at en procents besparelse er slidt op. Desværre forsvinder opgaven ikke, men vi må se på andre måder. Her er den politiske opgave i allerhøjeste grad at prioritere.
Så har vi besparelsen på socialområdet: her bruger vi ca. 80 mio. mere (det kommer an på, hvordan man opgør det, men uanset hvordan bruger vi mere) end sammenlignelige kommuner. Der får vi meldinger, at det kan hverken ansatte eller borgere mærke. Og havde vi haft råd, ville vi sige: ja vi bruger meget mere, og det er vi stolte af. Men sådan er det desværre ikke. Derfor er opgaven at se på, hvordan vi bruger pengene, og hvordan vi kan gøre det bedst muligt for borgere og ansatte.
Det arbejde har socialudvalgsformanden sat i gang.

Samlet set er vi kommet anstændigt i mål med budgetlægning for 2018.
Nu fortsætter arbejdet med at drive denne dejlige kommune.
Og nårh ja så kommer der lige et bette valg 21. november.
Vi er klar – vi holder kursen.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn Kommune