Driv kommunen som en virksomhed af Borgmester Birgit Hansen

Driv kommunen som en virksomhed

Dette udsagn hører jeg af og til – så sent som forleden.

Det er ikke muligt. Vi er underlagt kommunalfuldmagten, som handler om, at en kommune ikke direkte må drive erhvervsvirksomhed.

Private Hjemmeplejefirmaer må sælge tilkøbsydelser udover det, borgeren er visiteret til. Det må kommunen ikke.

Ovenævnte er blot et par eksempler på, at vi ikke kan drive kommunen som en virksomhed.

Det mener jeg heller ikke er meningen.

Kommune betyder fælleskab og er i tidernes morgen skabt som fattigvæsen og for at sikre folkets skole.

At opgaverne er blevet flere og mangeartet – det mener jeg er en styrke. Vi er tæt på borgerne, og varetagelse af pasning, skoler, socialområdet, kommunale veje, skove og parker, planlægning, miljø, sundhed, kultur og fritid er og bliver kommunernes vigtigste opgave.

Hvad så med erhvervsfremme? Kommunerne har en interesse i erhvervsfremme. Vi er tæt på virksomhederne, vi påtager os ansvar for de lokalt bestemte rammer, vi er interesserede i, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, at infrastrukturen er i orden – alt sammen medvirkende til vores virksomheder kan vækste og trives med præcis at drive virksomhed i vores område.

Tilbage til ”driv kommunen som en virksomhed”. I Frederikshavn Kommune har vi ca. 525 omkostning steder. Vi er pålagt at løse borgerrelaterede opgaver. Vi kan ikke fjerne nogle opgaver fra ”virksomheden” (læs kommunen), som vi ikke finder rentable. Vi kan ikke uhæmmet skrue ned for servicen – så bryder vi loven. I Kommunen kan vi ikke, som i en bank eller virksomhed, sige nej til en ”kunde”. Vi skal betjene alle borgere uanset om, de er fattige, gamle eller syge, og det gør vi gerne. Vi kan ikke søge andre markeder. Vi kan ikke producere til salg som i erhvervsvirksomheder. Og så er der uforudsigelige hændelser. Lad mig nævne sne. Vinterens styrke hvad angår sne kan vi ikke planlægge, og derfor kan vi komme ud i kolossale uforudsete udgifter, som vi gjorde den vinter, der kostede os i omegnen af 45 mio.kr..

Vi driver Frederikshavn Kommune økonomisk ansvarligt – med de opgaver vi er pålagt – og som vi løser med iver og arbejdsomhed. Vi har balance mellem indtægter og udgifter men ikke mere end det. En virksomhed i forretnings forstand, det er kommunen ikke.

Man kan naturligvis hævde, kommunen skal effektiviseres, harmoniseres, rationaliseres som enhver anden forretning. Jo – det har vi gjort siden kommunalreformen – altså de sidste ti år, og det er kommet for at blive.

Konklusionen er: vi kan ikke drive en kommune som en virksomhed. Det er to forskellige ting. Og sådan skal det være.

Rigtig god sommer – mon ikke vi ses rundt omkring.

Bedste sommerhilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune